Eveline

EveLINE-tutkimusryhmä on monitieteinen oululaisten tutkijoiden verkosto, joka on kiinnostunut teknologiantäyteisestä arjestamme. Ryhmä on tutkinut erityisesti kuinka tuetaan lasten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi, kuinka tulevaisuuden koulu syntyy ja kuinka ihmiset osallistuvat monenlaisten yhteisöjen toimintaan. EveLINE pohjaa toimintansa tieteidenvälliseen yhteistyöhön sekä tutkimuksessa että tutkijakoulutuksessa. EveLINEn ensisijainen tutkimusstrategia on neksusanalyysi (Scollon & Scollon 2004), joka tarkastelee sosiaalista toimintaa yhdistäen erilaisia tutkimusotteita (esim. etnografia, vuorovaikutustutkimus ja erilaiset laadulliset menetelmät). EveLINEn työ etenee seuraavien työmuotojen kautta: tutkimushankkeet, kehittämisprojektit, opiskelijaprojektit, teemaseminaarit, aineistotyöpajat, opintopiirit ja artikkelinkirjoitusprojektit.