Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö

Yksikössä tutkitaan kielellistä kommunikaatiota ja sen kehitystä osana yhteiskunnallista ja kulttuurista muutosta. Tutkimus kohdistuu niin kirjoitettuun kuin suulliseen ja multimodaaliseen kommunikaatioon. Yksikössä tutkitaan myös niitä tapoja, joilla eri maiden kirjallisuudet heijastavat ja luovat uusia kielellisen kommunikaation muotoja muuttuvassa ja monikulttuurisessa ympäristössä. 

Lisätietoa oppiaineiden sivuilta:

 

20.3.2019

AFinLA2019