Kirjallisuus

Kirjallisuus on luonteeltaan vapaa pääaine. Kirjallisuuden pääaineopiskelija voi omien kiinnostusten ja ammattitoiveidensa mukaisesti valita sivuaineikseen kulttuuri- ja taideaineita. Suomen kieli on kirjallisuuden pääaineopiskelijoille vapaa sivuaine. Sitä lukevat useat opettajiksi ja viestintäammatteihin aikovat. Kirjallisuus nähdään oppiaineen opetuksessa ja tutkimuksessa esteettisenä ilmiönä, joka on yhteydessä kulttuuriseen ja sosiaaliseen ympäristöönsä. Sanataideteosta tarkastellaan myös osana kirjallisuuden historiaa ja kirjallisuus- instituutiota, jolloin tutkittavana ovat teosten tuotanto, välitys ja vastaanotto. Oppiaine korostaa erityisesti pohjoisen kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimusta ja rohkaisee opiskelijoita kirjoittamaan. Vaihtelevat aineyhdistelmät antavat valmiuksia erilaisille työeläman aloille: opetukseen tai tutkimukseen, kulttuurityöhön viestinnän, sisältöliiketoiminnan ja tiedottamisen aloille, erilaisiin kulttuuriprojekteihin tai kirjoittajaksi perinteisiin ja uusiin medioihin.