Päivitettyä tietoa kirjallisuuden opetuksesta 2018-19

Kirjallisuuden opetus kevätlukukaudella 2019

 

PERUSOPINNOT

(687155P) Kirjallisuushistoria 2: 1700-luvulta nykypäivään 5 op
*Pekka Kuusisto

TO 12-14 17.1. alkaen

 

 (687172P) Kirjallisuuden praktikum 2 5 op
* Jussi Ojajärvi

I ryhmä KE 14-16 13.3. alkaen

II ryhmä TO 14-16 14.3. alkaen

Läsnäolo ensimmäisellä kerralla pakollinen

Ensimmäinen yhteinen aloitustapaaminen TO 24.1. 14-16AINEOPINNOT

(687156A) Kirjallisuudentutkimuksen perusteet 2 – Teoriat ja metodit 10 op
*Pekka Kuusisto

TI 12-14 15.1. alkaen

 

(687174A) Kirjallisuus yhteiskunnassa 5 op

*Jussi Ojajärvi

MA ja TI 14-16 7.1. alkaen
 

 

 (687121A) Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op

*Nina Työlahti

MA 12-14 14.1. alkaen

 


687179A (tai 687180A, 687173A) Uutta kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimusta 5 op

* Jussi Ojajärvi + vierailijoita

MA 14-16 11.3. alkaen

Kurssin osana osallistujat seuraavat myös Kirjallisuudentutkijain seuran valtakunnallista vuosiseminaaria, joka järjestetään Oulussa toukokuussa 2019.
 

Pakolaisuus kokemuksena ja tutkimuskohteena 5 op

 

Ajankohta: 1.2. ja 4.3.–2.5.2019; lähiopetus viikoilla 12, 14, 16 ja 18

Vastuuopettajat: yliopistonlehtori Seija Jalagin ja tutkijatohtori Hanna-Leena Määttä

Kurssin opettajat: Hanna-Leena Määttä, Outi Autti ja Seija Jalagin

Korvaavuus: Ilmoittautumiskoodi WebOodissa Historia 700324A, muut korvaavuudet Historia: 700323A, Kulttuuriantropologia: sopimuksen mukaan (Anneli Meriläinen-Hyvärinen), Kirjallisuus: sopimuksen mukaan, Sosiologia: sopimuksen mukaan.

Arviointi: 0–5/5

Kurssin sisältö: Kurssilla perehdytään pakolaisuuteen niin historiallisena kuin nykyajan ilmiönä tutkimustekstien, erilaisten tutkimusaineistojen, kaunokirjallisuuden ja media-aineistojen avulla. Pakolaisuutta tarkastellaan sekä käsitteellisellä että mikro- ja makrotasolla: Millainen kokemus pakolaisuus on pakoon lähteneille ja vastaanottavalle taholle? Miten pakolaisuutta käsitellään valtion ja yhteiskunnan tasolla? Kurssilla tutustutaan pakolaisuuden tutkimukseen, erilaisiin tutkimusmenetelmiin ja -aineistoihin sekä tutkimuksen eettisiin kysymyksiin.

Suoritustapa: Kurssi sisältää itsenäistä opiskelua, lähiopetusta sekä ryhmätyöskentelyä ja harjoituksia. Lopputyönä opiskelijat osallistuvat pakolaisuutta käsittelevien museonäyttelyiden suunnitteluun ja tekstien sekä visuaalisten aineistojen laatimiseen tai teoreettisen kirjallisuuden esittelyyn. Kurssi rakentuu etukäteistehtävästä, luennoista, verkkokeskustelusta, harjoituksista sekä kurssilla sovittavasta lopputyöstä. Kurssi edellyttää aktiivista läsnäoloa (läsnäolo 80 %, poissaolo korvattava).Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee pakolaisuuden historiallisena ja nykyaikaisena ilmiönä, keskeiset käsitteet ja tutkimusperinteen sekä osaa soveltaa oppimaansa mm. aineistojen analysoinnissa ja tiedon tuottamisessa erilaisille yleisöille. Tiedollisten ja ajattelullisten tavoitteiden lisäksi kurssilla kehitetään geneerisiä ja työelämätaitoja (tiimityö, suullinen ja kirjallinen esitystaito sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen, opitun tiedon soveltaminen eri muodoissa).

Aikataulu

1.2.2019            Ennakkoluennot to 1.2. klo 9–11 (TellUs Galaxy)
Prof. Peter Gatrell, University of Manchester: 20th century war, migration and memory
Dr.Soc.Sci. Ralf Kauranen, University of Turku: Comics and migration

vko 10                Orientaatioviikko: Kokoontuminen Optimassa ma 4.3., jossa aineisto + etukäteistehtävä

                      vko 11                Optimakeskustelu

                 vko 12                Lähiopetusviikko: Luennot ja keskustelut

18.3. ma 12.15-16 (L9): Pakolaisuus käsitteenä ja sen lähikäsitteet: Mitä sanat saavat aikaan? (Hanna-Leena Määttä ja Seija Jalagin)

19.3 ti 12.15-16 (TS101): Suomi ja pakolaisuus: Suuret linjat (Seija Jalagin)

20.3. ke 12.15-16 (PR102): Siirtoväki ja Lapin sodan evakot (Outi Autti)

21.3. to 12.15-16 (PR102): Evakkokirjallisuus ja raskas hiljaisuus (Hanna-Leena Määttä)

22.3. pe 12.15-16 (L9): Miten erilaiset aineistot puhuvat? (Hanna-Leena Määttä)

vko 13                Optimakeskustelu

vko 14                Harjoitukset

1.4. ma 14–16 (IT112)

2.4. ti 14–16 (IT112)

4.4. to 14–16 (IT112)

vko 15                Optimakeskustelu

vko 16                Harjoitukset

15.4. ma 14.15-16.00 (IT112)

16.4. ti 14.15-16.00 (IT112)

18.4. to 14.15-16.00 (IT112)

vko 17                Optimakeskustelu

vko 18                Harjoitukset

29.4. ma 14–16.00 (IT112)

2.5. to 14–16.00 (IT112; tarvittaessa)

 

(687179A) / (687180A) 5 op

→ Northern Memory and Identity
*Nina Työlahti

TO 12-14 31.1. alkaen

 


PERUTTU: (687180A) Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus – Jälkikolonialismin kirjallisuudentutkimus 5 op


SIIRRETTY KEVÄÄLLE 2020: (687177A) Kirjallisuuden opetustyöpaja - Muuttuva kielten opettajuus 5 op
 

SYVENTÄVÄT OPINNOT


(687153S) Tutkimusseminaari 10 op
*Kuisma Korhonen ja Pekka Kuusisto

TI 14-16 22.1. alkaen

Aineopinto-opetuksessa mainitun kurssin "Uutta kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimusta"  soveltuvuudesta syventävien opintojen kohtiin voit keskustella ko. kurssin vetäjän tai gradunohjaajasi kanssa.

Viimeksi päivitetty: 23.1.2019