Aineenopettajan soveltuvuuskokeeseen ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kevään 2017 soveltuvuuskokeisiin on alkanut ja päättyy 31.3.2017. Kokeet järjestetään toukokuussa (n. viikot 19—20). Kokeet on tarkoitettu ainoastaan syksyllä 2016 opintonsa aloittaneille. Opetussuunnitelman mukaan voit käydä kokeessa yhden kerran joko keväällä 2017 tai syksyllä 2017.

 

Valinta opettajankoulutukseen tehdään vuoden vaihteessa 2017–2018. Opinnot suoritetaan kevätlukukaudella 2019 ja syyslukukaudella 2019.

 

Ilmoittaudu soveltuvuuskokeeseen WebOodissa:

 

Opintojakso 050505A Aineenopettajakoulutuksen soveltuvuuskoe

 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.3.2017.

 

Tarkka tieto kokeen ajankohdasta ilmoitetaan ilmoittautuneille sähköpostilla.

 

Opettajankoulutus voi sisältyä suorittamaasi kandidaatin- ja maisterintutkintoon. Pedagogisen pätevyyden tuottavat opettajan pedagogiset opinnot 60 op. Opinnot jakaantuvat kandidaatin- ja maisterintutkintoon. Opettajan viran saamisen ehtona on aina suoritettu maisterintutkinto ja vaadittavat opinnot opetettavassa aineessa tai opetettavissa aineissa.

 

Valinta aineenopettajankoulutukseen tehdään soveltuvuuskokeen ja opintomenestyksen perusteella. Kokeita järjestetään kerran lukukaudessa. Soveltuvuuskokeesta voit saada 0–15 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä on kahdeksan. Opintomenestys lasketaan kertomalla pääaineen perusopintojen tarkka, opintopistemäärällä painotettu keskiarvo kolmella. Perusopintojen tulee olla valmiina toisen opiskeluvuoden marraskuun loppuun mennessä. Jos perusopinnot eivät ole tuolloin valmiit, keskiarvo lasketaan suoritetuista perusopinnoista käyttämällä jakajana perusopintoihin vaadittavaa todellista opintopistemäärää. Huomaa, että tämä laskee keskiarvoa! Maksimipistemäärä on 15. Alin hyväksytty pistemäärä on kahdeksan. Jos perusopintokokonaisuus on suoritettu kokonaisuudessaan ennen opintojen aloittamista esimerkiksi toisessa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa, opintomenestys lasketaan näistä opinnoista. Päätös valinnasta aineenopettajankoulutukseen tehdään vuoden vaihteessa 2017–2018. Valintaan osallistuvat automaattisesti kaikki soveltuvuuskokeessa käyneet. Hakijoiden päätyessä tasapisteisiin hakijoiden järjestys ratkaistaan ensisijaisesti opintomenestyspisteiden ja toissijaisesti soveltuvuuskokeen perusteella. Opiskelupaikan vastaanottaessaan sitoudut suorittamaan opinnot ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

 

 

Pedagogisten opintojen ensimmäisen osan (30 op) suoritat kevätlukukaudella 2019. Aloittamisen edellytyksenä on, että olet suorittanut vähintään 60 op:n opinnot opetettavassa pääaineessa ja sivuaineessa (jos sellainen on) 25 op. Opintopistemäärät tarkistetaan joulukuussa 2018. Jos sinulla ei ole riittävästi opintoja, et voi aloittaa pedagogisia opintoja. Sinun on toimitettava syksyllä 2019 tiedekunnalle rikostaustaote.

 

Opintojen toisen osan (30 op) suoritat syyslukukaudella 2019.

 

Perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, ei kuitenkaan esim. opiskelijavaihto tai työ) voit lykätä opintojen aloittamista vuodella.

 

Pedagogisiin opintoihin valituille opiskelijoille järjestetään informaatiotilaisuus kevätlukukauden 2018 alussa.

Viimeksi päivitetty: 28.4.2017