Maisteriopinnot - Magisterstudium

Germaanisen filologian oppiaineessa keskitytään hyvän kielitaidon saavuttamisen lisäksi saksan kielen ja kirjallisuuden sekä saksankielisten maiden kulttuurin tuntemukseen ja tutkimukseen. Opintojen aikana opiskelija voi erikoistua kielen opetukseen tai yritysviestintään.

Opinnot koostuvat ydinalueista, joita ovat mm. kielitiede, kääntäminen, kirjallisuus, kulttuuri ja kulttuurienvälinen viestintä. Opintoihin kuuluu myös kieliharjoittelu, jonka voi suorittaa esim. kahden kuukauden työskentelyllä, kuukauden kielikurssilla tai lukukauden/-vuoden vaihto-opiskeluilla saksankielisessä maassa. Opiskelijoille on tarjolla vuosittain stipendejä kielikurssia tai ulkomailla opiskelua varten. Partneriyliopistoja on Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa. Ulkomailla suoritetut vaihto-opinnot sisällytetään täysimääräisinä tutkintoon, joten opinnot edistyvät myös vaihdossa ollessa.

Aineenopettajaksi opiskelevilla sivuaineena on usein esim. toinen kieliaine. Aineenopettajan koulutukseen kuuluvat myös opettajan pedagogiset opinnot. Muilla kuin opettajiksi valmistuvilla tutkinnon rakenne on vapaa, joten sivuaineet kannattaa valita työllistymistä silmällä pitäen. Esimerkiksi matkailua ja kauppatieteitä voi erinomaisesti liittää sivuaineina germaanisen filologian opintoihin. Oppiaineen omaopettajat laativat opiskelijan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka auttaa opintojen ja tutkinnon aineyhdistelmien suunnittelussa.

Valmistuneilla on hyvät työllistymismahdollisuudet. Aineenopettajan ammatin lisäksi (alueen) kansainvälistyvä elinkeinoelämä hyötyy saksan kielen ja saksan kielialueen kulttuurin asiantuntijoista. Koska saksankielisen talousalueen merkitys Suomen vientiteollisuudelle on suuri, asiantuntijat ja johtotehtäviä tukevat kulttuurikonsultit tulevat olemaan avainasemassa. Tätä tarvetta vastaamaan oppiaineessa on kehitetty myös kansainvälisen yritysviestinnän opintoja, jotka opiskelija voi valita suuntautumisvaihtoehdokseen.

Viimeksi päivitetty: 27.3.2019