Suomen kielen oppiaine

Tervetuloa oppiaineemme sivustolle!

Suomen kielen tutkimus eli fennistiikka on humanistinen tieteenala, jonka opetus- ja tutkimuskohteina ovat kielen käytön, rakenteen, kehityksen ja vaihtelun eri muodot. Tutkimuksen painoaloja ovat Oulun yliopistossa sosiolingvistiikka, vuorovaikutuksen tutkimus, kognitiivinen semantiikka sekä oppijankielen tutkimus. Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monialaisia kielen ammattilaisia erityisesti Pohjois-Suomen tarpeisiin. Kandidaatin- ja maisterintutkinnon suorittaminen kestää yhteensä noin viisi vuotta. On hyvä tietää etukäteen, että kielentutkimus abstraktisuudessaan vaatii kykyä, joka ei välttämättä ole tekemisissä käytännöllisen kielitaidon kanssa.

Suomen kielen opiskeluun kuuluu tutkimuksen tekeminen ja osallistuminen mahdollisiin projekteihin. Opintoihin liittyy myös tutustumista työelämään erilaisten harjoittelujen muodossa. Suomen kielen opintoja voi jatkaa aina tohtorintutkintoon asti.

Suomen kielen oppiaineen vaiheista on julkaistu historiikki.

12.2.2021 Uutinen

Sivuainekoe 18.8. (uusi aika)

16.11.2020 Uutinen

Uusi yliopisto-opettaja valittu

16.4.2020 Uutinen

Tutkimusapulaiseksi

25.2.2020 Uutinen

Sivuainekoe 24.8.

19.5.2021 Tapahtuma

Kevään palautepäivä

9.12.2020 Tapahtuma

Syksyn palautepäivä

12.5.2020 Tapahtuma

Palautepäivä

11.3.2020 Tapahtuma

Viro–suomi-käännöspiiri