Katja Västi

Väitöskirja

Västi Katja (2012) Verbittömät tapahtumanilmaukset. Suunnannäyttäjinä LÄHDE- ja KOHDE-konstruktio. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora vol. 107.
http://herkules.oulu.fi/isbn9789526200248/isbn9789526200248.pdf

Tieteellinen aikakauslehti

Västi Katja, Kittilä Seppo (2014) Semantic roles and verbless constructions. A Finnish challenge for verb-centered approaches. - Studies in Language 38 (3), 512-542.

Västi Katja (2013) Verbittömät tapahtumanilmaukset. Suunnannäyttäjinä LÄHDE- ja KOHDE-konstruktio. - Virittäjän 117 (1) verkkoliitteessä ilmestynyt väitöksenalkajaisesitelmä.

Västi Katja (2012) Elävä LÄHDE. Alkuasemaisen ablatiivin merkitystyypit verbittömässä konstruktiossa. - Virittäjä 116 (1), 67-97.

Västi Katja (2011) Mihin verbittömien konstruktioiden merkitystyypit perustuvat? Skemaattiset ja polyseemiset tapahtumanilmaukset. - Sananjalka 53, 34-60.

Muu aikakauslehti

Västi Katja (2007) Opetuksen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan avulla. Yhteistyöhankkeista uusia tuulia. - Peda-forum 14 (1), 22-24.

Kokoomateos

Västi Katja, Kittilä Seppo (2016) Semantic roles and verbless constructions. A Finnish challenge for verb-centered approaches. - Seppo Kittilä & Fernando Zúñiga (toim.), Advances in Research on Semantic Roles. Benjamins Current Topics 88. Amsterdam, John Benjamins. 79-108. [uudelleenjulkaisu]

Kittilä Seppo, Västi Katja, Ylikoski Jussi (2011) Introduction to case, animacy and semantic roles. - Seppo Kittilä, Katja Västi & Jussi Ylikoski (toim.), Case, Animacy and Semantic Roles. Typological Studies in Language 99. Amsterdam, John Benjamins. 1-26.

Västi Katja (2011) A case in search of an independent life: The semantics of the initial allative in a Finnish verbless construction. - Seppo Kittilä, Katja Västi & Jussi Ylikoski (toim.), Case, Animacy and Semantic Roles. Typological Studies in Language 99. Amsterdam, John Benjamins. 65-109.

Toimitettu julkaisu jossa omaa tekstiä

Kittilä Seppo, Västi Katja, Ylikoski Jussi (2011) Case, Animacy and Semantic Roles. Typological Studies in Language 99. Amsterdam, John Benjamins.

Toimitettu julkaisu

Jantunen Jarmo Harri, Brunni Sisko, Kunnas Niina, Palviainen Santeri, Västi Katja (2019) Proceedings of the Research data and humanities (RDHUM) 2019 conference. Data, methods and tools. Studia humaniora ouluensia 17. Oulu, Oulun yliopisto.
http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526223216.pdf

Viimeksi päivitetty: 28.8.2019