Katja Västi

Väitöskirja

Västi Katja (2012) Verbittömät tapahtumanilmaukset. Suunnannäyttäjinä LÄHDE- ja KOHDE-konstruktio. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora vol. 107.
http://herkules.oulu.fi/isbn9789526200248/isbn9789526200248.pdf

Tieteellinen aikakauslehti

Västi Katja, Kittilä Seppo (2014) Semantic roles and verbless constructions. A Finnish challenge for verb-centered approaches. - Studies in Language 38 (3), 512-542.

Västi Katja (2013) Verbittömät tapahtumanilmaukset. Suunnannäyttäjinä LÄHDE- ja KOHDE-konstruktio. - Virittäjän 117 (1) verkkoliitteessä ilmestynyt väitöksenalkajaisesitelmä.

Västi Katja (2012) Elävä LÄHDE. Alkuasemaisen ablatiivin merkitystyypit verbittömässä konstruktiossa. - Virittäjä 116 (1), 67-97.

Västi Katja (2011) Mihin verbittömien konstruktioiden merkitystyypit perustuvat? Skemaattiset ja polyseemiset tapahtumanilmaukset. - Sananjalka 53, 34-60.

Muu aikakauslehti

Västi Katja (2007) Opetuksen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan avulla. Yhteistyöhankkeista uusia tuulia. - Peda-forum 14 (1), 22-24.

Kokoomateos

Västi Katja, Kittilä Seppo (2016) Semantic roles and verbless constructions. A Finnish challenge for verb-centered approaches. - Seppo Kittilä & Fernando Zúñiga (toim.), Advances in Research on Semantic Roles. Benjamins Current Topics 88. Amsterdam, John Benjamins. 79-108. [uudelleenjulkaisu]

Kittilä Seppo, Västi Katja, Ylikoski Jussi (2011) Introduction to case, animacy and semantic roles. - Seppo Kittilä, Katja Västi & Jussi Ylikoski (toim.), Case, Animacy and Semantic Roles. Typological Studies in Language 99. Amsterdam, John Benjamins. 1-26.

Västi Katja (2011) A case in search of an independent life: The semantics of the initial allative in a Finnish verbless construction. - Seppo Kittilä, Katja Västi & Jussi Ylikoski (toim.), Case, Animacy and Semantic Roles. Typological Studies in Language 99. Amsterdam, John Benjamins. 65-109.

Toimitettu julkaisu jossa omaa tekstiä

Kittilä Seppo, Västi Katja, Ylikoski Jussi (2011) Case, Animacy and Semantic Roles. Typological Studies in Language 99. Amsterdam, John Benjamins.

Viimeksi päivitetty: 26.8.2016