Pro gradu -tutkielmat

SUOMEN KIELEN PRO GRADU -TUTKIELMAT 1971 - 2017

Vuoden 2012 jälkeen tehdyt opinnäytteet löytyvät Jultika-tietokannasta.

VUOSI 2017

743. HAAKANA, Johanna: ’Naista’ merkitsevät sanat pohjoispohjalaisessa kansanrunoudessa
744. HUTTU-HILTUNEN, Maria: Joka-, mikä- ja kuka-relatiivikonstruktioiden virheet virolaisten suomenoppijoiden kirjoitelmissa
745. KORRI, Riikka: Dialektologis-sosiolingvistinen tutkimus keski-ikäisten kokkolalaisten puhekielestä
746. KOVÁČOVÁ, Ivana: Essiivin käyttö tšekkiläisten suomenoppijoiden kirjoitelmissa
747. KUOSMANEN, Heli: Eräiden yleis- ja puhekielisten sekä murteellisten piirteiden esiintyminen whatsapp-viestien kielessä
748. LAAKKONEN, Maria: Lähisynonyymien keho, vartalo ja ruumis kontekstuaalista semantiikkaa
749. LAURILA, Johanna: Vetää-verbin semantiikkaa
750. LEINONEN, Hanna-Leena: Mitä tässä oikein hannataan? Hannata-verbin kognitiivista semantiikkaa
751. LIESLEHTO, Helka-Maaria: Yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä kielen rekistereistä
752. LIITI, Annika: Ruotsinkielisten suomenoppijoiden morfosyntaktisten verbimuotojen virhekäytöt
753. MÄNTYLÄ, Eveliina: Imperatiivi ja kin-partikkeli kielteisyyttä implikoivassa imperatiivilauseessa
754. NIVA, Laura-Sisko: Minä-viitteisyys suomalaisissa muoti- ja lifestyleblogeissa
755. OJALA, Elina: Luontometaforat romaanissa Taivaslaulu
756. OJALA, Krista: Lasten työnimet ja nimenantotarinat 2010-luvulla
757. PIRI, Olli-Juhani: Morfosyntaktiset objektivirheet oppijansuomessa. Korpuspohjainen kuvaus suomenoppijoiden kielitaidon tarkkuuden kehityksestä
758. REKILÄ, Antti: Jälkitavujen vokaalienvälisen h:n edustus Pelkosenniemen ja Savukosken murteessa
759. RUOKAMO, Bertta: Paikallislehti Kuriirin kielen analyysia
760. SALMINEN, Johanna: Suomi–espanja-koodinvaihto Facebook-yhteisössä
761. SÖDÖ, Milla: ”Nää oot runnoilija. Ookko nää taijjekoulusa? Sieltä nää löyvvät ihmisen.” Oulun seudun murre Miss Farkku-Suomi -elokuvassa
762. VIRPIRANTA, Katja: E-infinitiivin instruktiivin käyttö kielenhuollon näkökulmasta
763. VÄISÄNEN, Liisa: Itämurteiden erikoisgeminaatio kiuruvetisten nuorten puhekielessä
764. VÄKEVÄINEN, Tiina: ”Näpit irti traditiosta”. Suvivirsi-keskustelun diskurssit

VUOSI 2016

721. ASIALA, Johanna: Sallan murteen vokaalisto
722. HEIKKILÄ, Sohvi: Japani-harrastajien slangi
723. HEIKKINEN, Sinimaaria: Oululaisen yliopisto-opiskelijan nimimaisema
724. HYÖVÄLTI, Osmo: Adjektiivin ja MA-infinitiivin illatiivin muodostamat konstruktiot suomen murteissa
725. JOHN, Kai: Saksan oppijoiden suomen A- ja MA-infinitiivin ja deverbaalisubstantiivin vaativien verbien hallinta ja saksan kielen vaikutus
726. JOKELA, Milla – MOILANEN, Merja: Rontatkaa minut rekeen säkkien sekaan älkääkä hiiskuko suunnitelmistani kenellekään. Aku Ankka -sarjakuvalehden verbien semanttista luokittelua
727. KARPPINEN, Pauliina: kin-liitteen ajallinen variaatio Vuolijoen murteessa
728. KYLLÖNEN, Marju: Työvoimapulasta ja maahanmuuttajamassoista työttömyyteen ja pakkokäännytyksiin. Vertaileva kriittinen diskurssianalyysi maahanmuutosta Helsingin Sanomien Kotimaa-palstalla vuosina 2009 ja 2012
729. LEINONEN, Rikupekka: Ja mum mielestä siellä jopa voi vuokrata vene. Nominaalisten lauseenjäsenten epätyypillisyyksiä Suomen täydelliset venäläisnaiset -tv-sarjassa
730. LEPPÄVUORI, Anna: Turmien uhrit ja ongelmalliset hukkuneet. Kuolemisen representaatiot ja kuolemadiskurssit mediassa
731. METTOVAARA, Jukka: Jälkitavujen vokaalienvälisen h:n variaatio karjalan kielen vienalaismurteissa
732. MIETTINEN, Tarja: Jääkiekkoseurojen nimet
– MOILANEN, Merja: ks. JOKELA, Milla
733. NIEMELÄ, Heidi: Oululaisopiskelijoiden asenteet maahanmuuttajien puhumaa suomea kohtaan
734. PUHAKKA, Anne: Limingan Tupoksen nimimaiseman muuttuminen
735. PULKKINEN, Essi: Kielen variaation funktiot J. R. R. Tolkienin teoksessa Hobitti eli sinne ja takaisin
736. RAJALA, Elina: Oululaisnuorten murrehavaintojen metakieli
737. SALO, Essi: Ohessa ja ohella -grammien semantiikka
738. TAKKULA, Merja: Vain yhdessä matkaa kulkeva sielunkumppani puuttuu elämästäni... Metaforat kontakti-ilmoituksissa
739. TIIRO, Noora: Hartsuherra, kaplas ja sassara. Iin uittosanastoa
740. TUIKKA, Anna: Laululyriikat S2-oppimateriaalina
741. VILMUNEN, Jenni: k:n ja t:n radikaali astevaihtelu Raahen rajamurteessa
742. VÄHÄKANGAS, Iida: Yhdeksäsluokkalaisten lause- ja virkerakenteet

VUOSI 2015

706. AIRISNIEMI, Johanna: Oulun seudun murre internetin keskustelupalstoilla
707. JOKIKOKKO, Laura: Ihmissuhdediskurssit Maria Veitolan kolumneissa
708. KAARTINEN, Jenni: Kajaanilais- ja suomussalmelaisnuorten havainnot kotipaikkakuntansa murteen monikko- ja imperfektimuodoista
709. KARHUMAA, Mari: Suomi on omavarainen ainoastaan maito- ja lihatuotantonsa suhteen. suhteen-postposition kieliopillista tarkastelua sekä sanakirjaluokittelun arviointia
710. KIVELÄ, Marja: Tervolasta Oulun seudulle muuttaneiden puhekieli. Variaatio ja kansanlingvistisiä havaintoja
711. KUULUVAINEN, Helena: Fraseologiset virheet kansainvälisessä oppijansuomen korpuksessa
712. LEHTOLA, Minna: Muhoslaisten nuorten murrekäsityksiä
713. LINNA, Laura: Konstruktio mennä kuin X sanomalehdissä
714. LOHI, Eveliina: Aktiivisia yrittäjiä vai passiivisia huollettavia? Maahanmuuttajat Kalevan uutisteksteissä
715. LÖPPÖNEN, Sirkku: Oulunsalolaisnuorten puhekieli
716. MANNINEN, Eero: Oululaisten nuorten käsityksiä pääkaupunkiseudun puhekielestä
717. MERILÄINEN, Johanna: Taitava kiekon kanssa. kanssa-grammin polysemiaa
718. MIESMAA, Sara: Kuudesluokkalaisten käsityksiä kirosanoista. Fenomenografinen tutkimus
719. PULKKINEN, Anni: Adjektiivit ja diskurssit morsianten ja sulhasten kirjoittamissa blogiteksteissä
720. ULMANEN, Salla: tämä, tuo vai se? Unkarilaiset suomen oppijat demonstratiiveja valitsemassa

VUOSI 2014

686. FRIMAN, Noora: Diskurssianalyyttinen tutkimus alakouluikäisten tyttöjen kirjeenvaihtoilmoituksista
687. HAAPASAARI, Minna: Pyhäjärvisten lasten etunimien nimenantoperusteet
688. HEIKKILÄ, Anita: Muumiruotsi, fossiili jäänne ja suhteellisen vähäpätöinen asia. Diskurssianalyyttinen tutkimus Ylen verkkofoorumin pakkoruotsikeskustelusta
689. HEIKKILÄ, Maria: S2-opettajien näkemyksiä suomen kielen opetuksen muuttuneista tarpeista ja lähestymistavoista
690. HENTILÄ, Tiina: Adjektiivit kontakti-ilmoituksissa
691. HÄGG, Johanna: Maallikoiden käsityksiä Oulun seudun murteesta ja sen variaatiosta
692. ISOHÄTÄLÄ, Jaana: Kielenoppimisympäristön vaikutus oppijansuomen sanastoon
693. ISO-OJA, Sanna: Kauniita sanoja kun kielität kielität. Lauri Tähkän musiikkilyriikan metaforat ja kuinka maallikot niitä tulkitsevat
694. ISTO, Sanna: Murteen muuttuminen entisen Alatornion alueella. Murteenseuruun kolmas kierros
695. LAPINLAMPI, Tanja: Erityisopiskelijoiden kirjoittamisen suunnittelu ja hahmottamisstrategiat
696. LEHTONEN, Anne-Marie: Asuroolipeleissä käytettävät verbaalit ja nonverbaalit keinot hahmojen välisten hierarkkisten suhteitten ilmentäjinä
697. LIPPONEN, Martta: Diftonginreduktio nilsiäläisnuorten puhekielessä
698. MOILANEN, Anni: Metaforat suomalaisissa iskelmissä vuosina 1940 - 1950 ja 1990 - 2010
699. NISKANEN, Heidi: Maahanmuuttajanuorten kieli-identiteetti
700. SALOLAHTI, Marjo: Lukiolaisten ja ammattiopistolaisten käsityksiä fennistiikasta
701. SIRVIÖ, Jari: "Minua eivät intonaatiokuviot häiritse - piittaamattomuus yleiskielestä sitäkin enemmän". Kielikeskustelu verkkoyhteisössä ja sosiaalisessa mediassa
702. SYVÄJÄRVI, Veera: t:n heikon asteen vastineet Enontekiön murteessa
703. TAIMISTO, Hanna: Taitotasolta toiselle: korpuspohjainen tutkielma vironkielisten suomenoppijoiden verbisanaston kehittymisestä
704. TÄTILÄ, Reetta: Yksilön ja yhteiskunnan diskurssit Me Naiset -lehden pääkirjoituksissa vuosina 1990, 2000 ja 2010
705. VARRIO, Hanna: sanoa-verbi fraseologisena yksikkönä oppijansuomessa ja natiivikielessä. Verbin ydin ja morfologinen priming

VUOSI 2013

670. AKGÜL, Anna: Frekventtien adjektiivien kollokaatiot oppijansuomessa ja natiivisuomessa
671. EKLUND, Henna: Talousuutisten nousua ja laskua ilmaisevat epäprototyyppiset verbit
672. ELKKI, Miira: Suomalaisiksi mielletyt etunimet. Nimenantajien käsityksiä ja nimenantoperusteita
673. HIETALA, Elisa: Miesten ja naisten argumentointi kokoustilanteessa
674. KANTOLA, Laura: Verkkokeskustelijoiden asenteet julkisuuden henkilöiden murteella puhumista kohtaan
675. KURIKKA, Mari: Juuret ja hedelmät. Unkarinsuomalaisten kielellisestä ja kansallisesta identiteetistä
676. LEHTO, Liisa-Maria: Suomea, englantia ja japania. Kahden Japanissa asuvan suomalaisen kielidiskurssit
677. LIIMATTA, Outi: Ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden asennoituminen äidinkielen oppiaineeseen
678. LUOSUJÄRVI, Iina: Kuusamolaisnuorten puhekieli ja sen tiedostaminen
679. MATTANEN, Tiina: Diskurssianalyyttinen tutkimus YLEn saamelaisuutisten verkkokommenteista
680. POLO, Tuomo: Nauru institutionaalisissa tilanteissa tv-sarjassa Poliisit
681. RANTA, Elina: Variaation esittäminen yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoissa
682. RANTATALO, Stiina: Peräpohjalaismurteen funktiot sarjakuvassa
683. RIEKKI, Johanna: Avoin inter(net)tekstuaalisuus blogikirjoituksissa
684. SIPILÄ, Riikka-Tiina: Paiseenperältä Laitakaribialle. Kemin epäviralliset paikannimet
685. VIRKKULA, Terhi: Ojatiestä Sonninpoluksi. Tutkimus Uuden Oulun muutetuista tiennimistä

VUOSI 2012

654. AIRAKSINEN, Valtteri: Pääkaupunkiseudulta Ouluun muuttaneiden yliopisto-opiskelijoiden murrekäsitykset ja -asenteet
655. HAHTO, Kaisa: Vattaja-diskurssi. Ideologiset merkitykset sanomalehti Keskipohjanmaan Vattaja-uutisissa
656. HASSING-JAKOBSEN, Ida: Nais- ja mieskirjailijoiden erilaiset sananvalinnat
657. ILVONEN, Leena: Kohteliaisuus afganistanilaisten suomenoppijoiden haasteena
658. KANGAS, Elina: Nuorten aikuisten meänkielen puhujien suhtautuminen omaan kieleen
659. KANSANNIVA, Ella: Oululaisnuorten puhekielen variaatio keskustelussa
660. KYLLÖNEN, Noora: Viittaaminen mainostoimistojen teksteissä
661. PASURI, Jeehu: Fonologiset prosessit leikki-ikäisen Millan kielessä 3- ja 4-vuotiaana
662. RAUHANUMMI, Riikka: Ou nou! Myötäeläminen tv-komedian naismaisessa keskustelussa
663. RUOTSALAINEN, Jaana: Etelä-Pohjanmaan murteen relatiivilauseet
664. SAVILAMPI, Emilia: Kyyhkysensininen tulppaanihame. Nykysuomen vaatetusnimitykset ja vaatteita kuvailevat värinnimitykset
665. SEPPÄLÄ, Tanja: Oppijansuomen kolligaatit ketjuuntuvissa verbirakenteissa
666. SKIFTESVIK, Saga: Persoonapronominien variaatio oululaisnuorten puhekielessä
667. TUPPI, Kaisa: Kirosanojen lauseoppia ja nuorten käsityksiä kiroilusta
668. VALKONEN, Tanja: Eläin Suomen lainsäädännössä
669. VANHASALMI, Hanna-Mari: 0.10–1.5-vuotiaan Onnin sanaston kehitys

VUOSI 2011

624. AHOPELTO, Marjo: Rakennusalan työyhteisöslangista (95 sivua ja 4 liitettä).
625. EKSYMÄ, Anna: Miten merkitykset muuttuvat Raamatusta lastenraamattuun (73 sivua ja 1 liite).
626. FILPPA, Tiina: Tornionlaaksosta Ouluun muuttaneiden kielellinen sopeutuminen, kielitietoisuus ja suhde kotiseutuun (65 sivua ja 3 liitettä).
627. HAAPALUOMA, Jaana: Kaksikielisen Kristiinankaupungin suomenkielisten puhesuomen variaatio (92 sivua ja 1 liite).
628. HALME, Viivi: Saamelaisdiskurssit sanomalehti Kalevan verkkouutisoinnissa vuosina 2011 ja 2010 (88 sivua ja 1 liite).
629. HIETALAHTI, Janne: Yhdyssanan prototyyppisyys abiturienttien kirjoitelmissa (65 sivua ja 2 liitettä).
630. HILLI, Teija: Hanit, ämmät, katurakit ja mister universumit. Naisen ja miehen nimitykset kahden RAP-artistin, Ruudolfin ja Cheekin, sanoituksissa (96 sivua ja 2 liitettä).
631. HÄRMÄ, Marja: Variaatio oulunseutulaisten yliopisto-opiskelijoiden puhekielessä (82 sivua ja 2 liitettä).
632. KALLUNKI, Hanna: Diskurssit Timo Soinin blogiteksteissä (89 sivua).
633. KAVERI, Minna: Rakas joulupukki! Mikä meininki Napapiirillä? Lasten kirjeet joulupukille vuosina 1997 ja 2007 (65 sivua ja 2 liitettä).
634. KOVALAINEN, Mirko: Murresanat Kirsti Vähäkankaan Räntätty Raaheksi -murrepakinoissa (110 sivua ja 6 liitettä).
635. KUHA, Kaisa: "Tarjottimella on koko päivän huolet" - Saarnakielen fraseologiaa (62 sivua).
636. LATVALA, Maarit: Mille lapset nauravat? (88 sivua).
637. MAHKONEN, Laura: Rakkaus on pyykkäreistä parhain. Personifikaatiot Tommy Tabermannin lyriikassa (84 sivua ja 1 liite).
638. MARJANIEMI, Maikki: Niin he elivät elämänsä loppuun asti. Lopetukset Napero-Finlandia-ehdokkaiden saduissa (74 sivua ja 6 liitettä).
639. MATTANEN, Minna: Sodankylän puhekieli: neljän kylän vertailua ja havaintoja kielenmuutoksesta (91 sivua ja 5 liitettä).
640. NIVA, Jarmo: "Kyllä mie hoota lyön paikhaan ko paikhaan." Kolarista Ouluun muuttaneiden opiskelijoiden murrekäsitykset ja murteen suosiminen (88 sivua ja 3 liitettä).
641. OINAS-PANUMA, Martta: Slangi ja alakulttuuri. Neljän harrasteryhmän slangisanastojen tarkastelua (92 sivua ja 4 liitettä).
642. PELKONEN, Eija: Paikallislehtien jouluaaton pääkirjoitusten diskurssit (66 sivua).
643. PENTTINEN, Kaisa: Kasvojensuojelu arkikeskustelussa (69 sivua).
644. PETÄJÄJÄRVI, Tuulia: Oikeinkirjoitus ja merkkien käyttö nuorten IRC-gallerian yhteisökeskusteluissa (78 sivua ja 2 liitettä).
645. PIETILÄ, Annikaisa: Lukiolaisten asennoituminen äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineeseen (89 sivua ja 1 liite).
646. PUOTINIEMI, Heidi: Ampumistapausten uhridiskurssit iltapäivälehdissä (91 sivua).
647. PYLVÄS, Maija: Miten lukiolaiset määrittelevät pääkirjoitusten vierassanoja? (72 sivua ja 1 liite).
648. RUUSKANEN, Ulla: Viiniadjektiivit (91 sivua ja 5 liitettä).
649. RYHÄNEN, Erika: Sosioekonomisen taustan vaikutus kahdeksasluokkalaisten nuorten adjektiivien ja verbien käyttöön (89 sivua ja 25 liitettä).
650. SUORANIEMI, Henriikka: Vuoksi ja takia – korpuspohjainen tutkimus lähisynonyymeista (72 sivua).
651. TAAVO, Päivi: Ekspressiiviverbeistä Anna-Leena Härkösen romaanissa Häräntappoase (73 sivua ja liite).
652. TILVIS, Anna: Tuki ja keskinäinen apu toipumiskeskustelussa (70 sivua).
653. VEIJOLA, Elina: Nelivuotiaan Eetun puheen hoivakielisiä piirteitä - Erityistarkastelun kohteena kysymykset (70 sivua).

VUOSI 2010

603. APILA, Outi: Nimenantajien tietoja ja kokemuksia Pudasjärven harvinaisista sukunimistä (116 sivua ja 2 liitettä).
604. AUTTI, Soili: Diskurssien rakentuminen abiturienttien mainoskuva-analyysissa (71 sivua, 1 liite).
605. HAUTALA, Henna: Verbiprosessien ideologiset merkitykset Opettaja-lehden henkilökuvissa (81 sivua ja 3 liitettä).
606. KAAN, Pirta: Viron-, espanjan-, venäjän- ja kiinankielisten suomenoppijoiden onnistuminen objektin sijanvalinnassa (71 sivua).
607. KAIPAINEN, Johanna: Vuoronvaihdoskohtien ilmiöitä. Vuorottelun häiriöt ja sekventiaalisuuden hahmottaminen erityiskoulua käyvien nuorten keskusteluissa (96 sivua).
608. KARJALAINEN, Terhi: TTA- ja UTU-verbijohdosten esiintymisympäristöjen analyysi (71 sivua).
609. KOIVISTO, Sara - PILTONEN, Saana: Kahden 3.3-vuotiaan Kiinasta adoptoidun tytön suomen kieli (120 sivua, 2 liitettä).
610. LAITINEN, Heidi: Sanojen miesukko, äijä ja isäntä merkitykset ja käyttö Oulun seudulla asuvien naisten ja nuorten kielessä (89 sivua ja 2 liitettä).
611. LEHTOMURTO, Päivi: Muslimihuivin diskursiiviset merkitykset Helsingin Sanomien Ranska-uutisoinnissa (83 sivua, 1 liite).
612. NIEMINEN, Tuula: Isyyden diskurssit isien blogiteksteissä (95 sivua).
613. NIKKOLA, Eeva: Maahanmuuttajien akkulturaatio ja kielikäsitykset kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta (107 sivua ja 3 liitettä).
614. NISKANEN, Satu: Murteen mukauttaminen keskustelussa toismurteisen kanssa (91 sivua ja 6 liitettä).
615. PILTONEN, Saana (ks. Koivisto, Sara - Piltonen, Saana).
616. PYYKKÖNEN, Iina-Ruusa: S2-oppija prosessilukijana. Prosessilukemiskokeiluja suomi toisena kielenä -opetuksessa (75 sivua ja 6 liitettä).
617. REHU, Jonna: Nuorten murretietoisuus - puhekielen piirteet Haukiputaalla opiskelevien nuorten murrekirjoitelmissa (74 sivua ja 5 liitettä).
618. RIEKKI, Tommi: Asiantuntijat televisiokeskustelussa (88 sivua ja 1 liite).
619. ROUSU, Emma: KapeKuikku ja K-silta. Oulun epäviralliset kaupunkinimet (67 sivua ja 3 liitettä).
620. SAUKKO, Raila: Tervolalaisnuorten murteen käyttäminen ja tiedostaminen (113 sivua ja 5 liitettä).
621. SEPPÄ, Jaana: Adjektiivit Pohjois-Pohjanmaan asuntomyynti-ilmoituksissa (97 sivua ja 4 liitettä).
622. SUVANTO, Ulla: Neljän oululaisen nuoren puhekielen tilanteinen variaatio ja variaation funktiot (64 sivua ja 1 liite).
623. VUORISTO, Riikka: OivaEmmaliini ja Mamman pikkumies - ihmisiä vai koiria? Koiran inhimillistäminen nimeämisen ja nimikäsitysten valossa (85 sivua ja 2 liitettä).

VUOSI 2009

585. JÄRVENPÄÄ, Heini: Yhdyssanat kahdeksasluokkalaisten kirjoitelmissa (91 sivua ja 1 liite).
586. JÄRVI, Henna: Miten eri-ikäiset nuoret ymmärtävät ja määrittelevät sanomalehtiuutisten sanoja? (96 sivua ja 3 liitesivua).
587. JÄRVILUOMA, Annukka: Kontakti-ilmoitusten tekstilaji (73 sivua ja 4 liitesivua).
588. KALLIORANTA, Otto: Paljon-adverbin kollokointi oppijansuomessa. Korpusvetoinen tutkimus (81 sivua ja 8 liitesivua).
589. KOIVIKKO, Tiina: r-kirjaimen käyttö on kivaa ristus! Yhdeksäsluokkalaiset eteläpohjalaisnuoret muirteen puhujina (88 sivua ja 8 liitesivua).
590. KORHONEN, Päivi: Mitä perua sä oikein teet - Edistyneiden S2-oppijoiden sanaston ymmärtämisestä (92 sivua ja 6 liitesivua).
591. KOSKINEN, Merja: Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten käsitykset opettajan ja oppilaiden välisestä vuorovaikutuksesta luokkahuoneessa (86 sivua ja 1 liitesivu).
592. KUMPULAINEN, Marjo: Murteenseuruun toinen kierros Alatorniolla. Neljän kielenpiirteen analyysi, neljän puhujan profiili (111 sivua ja 5 liitesivua).
593. LAHTINEN, Susanna: Ruotsinkielisen koulun oppilaat suomen kielen kirjoittajina (84 sivua ja 4 liitesivua).
594. LAITINEN, Heidi: Sanojen miesukkoäijä ja isäntä merkitykset ja käyttö Oulun seudulla asuvien naisten ja nuorten kielessä (89 sivua ja 2 liitettä).
595. MERTALA, Marika: Blogitekstien tekstilaji syntaktisten lauserakenteiden valossa (95 sivua ja 3 liitesivua).
596. PARTANEN, Pirkko: VOIKO LEHEMÄÄ KAHTOA. Koillismaalta Ouluun muuttaneiden nuorten kielellinen sopeutuminen (66 sivua ja 5 liitesivua).
597. PETERI, Johanna: Kielikylpyoppilaiden kielellinen identiteetti (95 sivua ja 2 liitesivua).
598. SUOMELA, Päivi: Kahdella konsonantilla alkava sanasto Hailuodon murteessa (117 sivua ja 5 liitesivua).
599. SOPO, Junko: Suomen kausatiiviverbi ja japanin siekidooshi - verbien syöttää ja tabesaseru vertailu (80 sivua ja 3 liitesivua).
600. VAITTINEN, Kaisla: Välimerkkivirheet yhdeksäsluokkalaisten kirjoitelmissa (90 sivua ja 1 liitesivu).
601. VÄLIHEIKKI, Kaisa: Konkreettien lekseemien merkitykset kielenkäyttäjän ja sanakirjan määritteleminä (110 sivua ja 8 liitesivua).
602. YLIANUNTI, Liisa: Mä haluisin olla oma itteni, mutta Miian seurassa mä joudun varoon. Kasvojensuojelukeinot Big Brother -talon palautekeskusteluissa (85 sivua ja 2 liitesivua).

VUOSI 2008

557. ANTILA, Anna: Ideologian ilmeneminen Voi hyvin -lehden adjektiiveissa (91 sivua ja 12 liitesivua).
558. HAAPAKANGAS, Tiia: Miten maallikot puhuvat kielistä? Kielikäsitysten dialogisen luonteen tarkastelua (131 sivua ja 8 liitesivua). 
559. HAMARI, Suvi: Simon murteen t:n heikon asteen vastineiden variaatio (121 sivua ja 1 liitesivu). 
560. HINTSALA, Elina: "HEITÄ TÄNNE, HEITÄ ÄKKIÄ!" Lasten käyttämät direktiivit (67 sivua). 
561. HOLMI, Hannakaisa: Lukiolaisnuorten kieliasenteiden diskurssianalyyttistä tulkinta (102 sivua ja 2 liitesivua). 
562. HUOVINEN, Saara: Seksuaalisuuteen liittyvät substantiivit yhdeksäsluokkalaisten kirjoitelmissa (110 sivua ja 6 liitesivua). 
563. JOENSUU, Maria: Kahden maan kansalaiset – Paluumuuttajien identiteettien tarkastelua (100 sivua ja 4 liitesivua). 
564. JUNTTILA, Johanna: Sananmuodostus tietotekniikan termistössä (100 sivua ja 15 liitesivua). 
565. KANDSCHUR, Kristin: Äänteiden sekoittuvuudet simuloidussa kuuloviassa (57 sivua ja 3 liitesivua). 
566. KEMI, Elina: Referointiverbit nais- ja miesurheilijoiden johtolauseissa yleisurheilun MM-kisoissa 2005 (84 sivua ja 5 liitesivua). 
567. KETOLA, ANNI: "Tuosta suosta on vaikea ponkaista yksin ylös". Kognitiivinen metaforateoria syömishäiriöisten mielenmaiseman tulkkina (75 sivua ja 6 liitesivua). 
568. KUOPPALA, Outi: Näkökulmatekstien dialogiset passiivilauseet (121 sivua ja 3 liitesivua). 
569. MIELITYINEN, Marja: Erimielisyyden rakentuminen arkikeskustelussa (79 sivua). 
570. MÄLÄSKÄ, Heidi: Liikaa horoi, liian vähän helmi chiksei. Miehen ja naisen nimitykset hiphop-yhtye Kapasiteettiyksikön lyriikoissa (119 sivua ja 7 liitesivua). 
571. NAKANISHI, Mutsumi: Suomen ja japanin kielen vertailua (59 sivua ja 1 liitesivu). 
572. NUORTIMO, Aino: Kalevalan Ainon nimeäminen ja kuvaaminen Kalevalassa ja 9. luokkien oppikirjoissa (98 sivua). 
573. PALOSAARI, Mari: Lapin poikien suhtautuminen lukemiseen (75 sivua). 
574. PIRTTIOJA, Hanna-Leena: Metaforat Sport-lehdessä (105 sivua). 
575. PROKKOLA, Jenny: Poikia-verbin kognitiivista semantiikkaa (81 sivua).
576. REKILÄ, Riina: Koodinvaihto ja lainaaminen britanniansuomalaisten kielessä (94 sivua ja 8 liitesivua). 
577. SAARTOALA, Merja: Ongelmien korjaus kakkoskielisessä keskustelussa (95 sivua). 
578. SALLINEN, Pirjo: Merkitysneuvottelut oppijan ja natiivin keskustelussa (67 sivua). 
579. SATOMAA, Saija-Maarit: Kalevalan nainen ja mies yhdeksäsluokkalaisten kirjoitelmissa (138 sivua ja 6 liitesivua). 
580. SILVAN, Heidi: "PIDÄTTEKÖ TE MUA IHAN HÖLMÖNÄ?" Sarjakuvasankari Hessu Hopo keskustelijana (73 sivua). 
581. TALAMO, Hanna: Henkilöiden nimitykset ja luonnehdinnat romaanissa Siskoni, enkelinluinen tyttö (79 sivua ja 1 liitesivu). 
582. TAURIAINEN, Eeva: Taidetekstiilien nimien rakenne, merkityksiä ja nimenantoperusteita (95 sivua ja 16 liitesivua). 
583. TORNIO, Marika: Kansandialektologinen tutkimus ei-kielitieteilijän murrekäsityksistä sanaston tasolla (124 sivua ja 15 liitesivua). 
584. VENTÄ, Leena: Puhekielisyys ulkomaalaisille suunnatussa opetuspuheessa (90 sivua).

VUOSI 2007

531. HALME, Maija-Liisa: S2-oppijat johdinten tunnistajina ja johdosten käyttäjinä (91 sivua ja 7 liitesivua). 
532. HIRVONEN, Lauri: Variaation funktioita radiopuheessa (95 sivua). 
533. HOLAPPA, Saara-Liina: Isoäidin argumentointi (77 sivua). 
534. HURSKAINEN, Kati: Kuka hiekoittaa, ken heiluttaapi lapiota. Pronominien kuka ja ken kognitiivista semantiikkaa (66 sivua.) 
535. KARPPINEN, Hellevi: Vuotson saamenkielisten puhuma suomen murre (69 sivua ja 9 liitesivua). 
536. KERÄNEN, Seija: Fonologiset ja ortografiset virheet italialaisten suomenoppijoiden kirjoitelmissa (82 sivua ja 4 liitesivua.) 
537. KOIVUSAARI, Johanna: EI MISTÄÄN KOTOISIN. Monella paikkakunnalla asuneiden opiskelijoiden idiolektit (118 sivua ja 8 liitesivua). 
538. KOKKONEN, Kaisa: Leksikaaliset kommunikaatiostrategiat valmistavan luokan oppitunneilla (82 sivua ja 5 liitesivua). 
539. KYLLÖNEN, Marjo-Riikka: Vuonna 2006 kastettujen oululaislasten etunimistä (76 sivua ja 6 liitesivua). 
540. LAMBERG, Annika: Naisten ja miesten nimitykset kahdessa lastenkirjassa (69 sivua ja 3 liitesivua). 
541. LEINONEN, Tuire: Kolarin tiennimet (104 sivua ja 5 liitesivua). 
542. LUOMALA, Mirka: Henkilönnimet Anni Swanin ”Saduissa” (82 sivua). 
543. MIKKONEN, Miia: ”Elämä ei oo tylsä.” Oululaisten maahanmuuttajien puhekieli (114 sivua ja 10 liitesivua). 
544. MÄÄTTÄ, Päivikki: Ideologisuus osapuolten profiloinnissa vakoilusyytöstapahtuman kirjoittelussa (84 sivua).
545. PELTOLA, Jemina: Himankalaisnuorten käsityksiä kotikuntansa puhekielen variaatiosta (76 sivua ja 5 liitesivua). 
546. PERKKIÖ, Pauliina: Paikallismurteen näkyminen Haapavedeltä kerätyissä kansanlauluissa (97 sivua ja 1 liitesivu). 
547. PINOLA, Merja: Älä heitä kivestä kaivoon. Miten peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset ymmärtävät sananlaskuja? (77 sivua ja 2 liitesivua). 
548. POLVI, Tiina: Britanniansuomalaisten kansallinen ja kielellinen identiteetti (112 sivua ja 8 liitesivua). 
549. PUOLITAIVAL, Liisi-Sofia: Tulkinnan ohjaaminen valituskertomuksessa (74 sivua ja 5 liitesivua). 
550. RANUA, Minna-Mari & RUOTSALAINEN, Margit: Syntaktisten virheiden vertailua suomi toisena ja suomi vieraana kielenä -oppijoiden teksteissä (123 sivua ja 11 liitesivua). 
551. REINIKKA, Matti: VERESSÄ ja SIELUSSA. Ruotsinsuomalaisten suhtautuminen suomen kieleen (81 sivua ja 4 liitesivua). 
— RUOTSALAINEN, Margit: Ks. RANUA, Minna-Mari.
552. SAVOLA, Oili: Kielet rakentavat Haaparantaa ja Haaparanta kieltä (100 sivua ja 5 liitettä).
553. TUOMIVAARA, Anna: Mikä on svéd? Kommunikaatiostrategiat unkarilaisten suomenoppijoiden keskusteluissa (66 sivua ja 1 liite). 
554. VALLO, Tiina: Vironsuomalaisten opiskelijoiden kielellinen akkulturaatio ja identiteetti (134 sivua ja 9 liitesivua). 
555. WONG, Miili: ”SOPIVASTI AINUTLAATUINEN, EI LIIAN ERIKOINEN”. Harvinaisten etunimien nimenantoperusteet (93 sivua ja 3 liitesivua). 
556. VÄNTTILÄ, Elisa: Kysymykset ja niihin vastaaminen kahden 3.10 ikäisen lapsen kielessä (73 sivua ja 2 liitesivua). 

VUOSI 2006

504. AINE-JUNTTILA, Outi: Onkos korvatulehduksia ollu? Lääkärit kysymysten ja käskyjen esittäjinä, kun vastaanotolla on lapsipotilas (90 sivua ja 3 liitesivua). 
505. ANTTONEN, Anna: 3—4-vuotiaiden lasten sanamääritelmät (98 sivua ja 2 liitesivua). 
506. HAKKARAINEN, Reetta: Myötäeläminen eri-ikäisten naisten omakohtaisissa kertomuksissa (95 sivua ja 2 liitesivua). 
507. HYVÄRI, Maria: Sisarussarjojen etunimisysteemit (89 sivua ja 5 liitesivua). 
508. JUNES, Saara: Eteläpohjalaisten ryhmän rakentuminen murretta koskevassa diskurssissa (86 sivua ja 10 liitesivua). 
509. KANTOLA, Annukka: STT:n tsunamiuutisointi kielenhuollon näkökulmasta (93 sivua ja 5 liitesivua). 
510. KASKENVIITA, Riikka-Anitra: Jokapäiväinen sinivalkoisuus. Kansallisen identiteetin representaatiot television elintarvikemainoksissa (102 sivua). 
511. KASKI, Vuokko: Itä-Kuusamon vedenkokoumien nimistä (88 sivua). 
512. KETTUNEN, Eero: Jääkiekkouutiset ja suomen kielen fraseologia (69 sivua ja 5 liitesivua).
513. KOSKINEN, Tanja: Äidistä, isästä, äiti- ja isäpuolesta muodostuva kuva Kaksplus-lehden numeroissa 9/2004 ja 1/1969 (130 sivua ja 2 liitesivua). 
514. KOVALAINEN, Hanna: Siirtymät leikin, leikinsuunnittelun ja todellisuuden välillä lasten leikeissä (77 sivua ja 1 liitesivu). 
515. KUHA, Hannele: Kasvojen suojelu televisiokeskustelussa (92 sivua). 
516. LIIKAMAA-PASMA, Kati: Kirjoittajien kielellisten lisäysten normatiivisuus ja interpersoonainen etäisyys institutionaalisissa korvauspäätöksissä (98 sivua ja 8 liitesivua). 
517. LIIMATTA, Terhi: Kehollisuus nuortenkirjojen rakkaus- ja vihametaforissa (68 sivua). 
518. LOHI, Anna-Kaisa: Yleiskielen d:n vastineiden vaihtelu Ranuan rajamurteessa (125 sivua ja 10 liitesivua). 
519. MAUNULA, Minttu: Sitä päivää en unohda. Aloitukset ja lopetukset neljäs- ja kuudesluokkalaisten kirjoitelmissa (75 sivua ja 2 liitesivua). 
520. NIIRANEN, Marjaana: Dementiapotilaiden puheen tuottamisen ja ymmärtämisen ongelmat (112 sivua ja 7 liitesivua). 
521. PIGG, Karoliina: Kymenlaaksosta Ouluun muuttaneiden kielellinen sopeutuminen ja asenteet (118 sivua ja 4 liitesivua). 
522. RASILA, Milla: Syyskuun yhdestoista. Terrori-iskujen uutisointi Kalevassa ja Postimees-lehdessä (89 sivua ja 2 liitesivua). 
523. REPONEN, Pauliina: Sanomalehti Kaleva ja Viro — media tiedonlähteenä (63 sivua ja 3 liitesivua). 
524. ROMPPAINEN, Janne: Jännityksen luominen radion ja tv:n yleisurheiluselostuksissa (93 sivua). 
525. RÄISÄNEN, Anna-Kaisa: Kveenien kielellinen identiteetti. Tapaustutkimus viiden porsankilaisen kveenin kielellisen identiteetin rakentumisesta (106 sivua). 
526. TIHINEN, Anne: Mirja Kuivaniemen Neitoperhon ja Eira Pättikankaan Olkileijona murisee -teoksen etelä-pohjalaisesta murteesta (124 sivua ja 10 liitesivua). 
527. TIHINEN, Marja: Ruokamainosten adjektiivit (129 sivua ja 12 liitesivua). 
528. TUOMIKOSKI, Saara: Oppikirjoissa teetetyt tekstilajit (84 sivua ja 22 liitesivua). 
529. VEIKKOLAINEN, Laura: Kaksikielisen lapsen kommunikaatiostrategiat suomen- ja englanninkielisissä keskusteluissa (88 sivua ja 3 liitesivua). 
530. VÄÄNÄNEN, Marjo: Ylikiiminkiläisnuorten murteen tiedostaminen ja sen suosiminen (75 sivua ja 10 liitesivua). 

VUOSI 2005

482. AHO, Pirjo: Suomi toisena kielenä -alkuopetuksessa käytettyjen oppikirjojen sanasto, kieliopilliset muodot ja kieliopillisten muotojen oppimisjärjestys (93 sivua ja 20 liitesivua). 
483. ESKELINEN, Emmi: Raahen Sivistyspalvelukeskuksen sisäisen viestinnän toimivuus ja työntekijöiden viestintäkäsitykset (71 sivua ja 11 liitesivua). 
484. HAUKIPURO Kaarina: Ranualaisten lypsykarjatilojen lehmännimet ja nimeämisperusteet (76 sivua ja 11 liitesivua). 
485. KYTÖAHO, Sari: Vötökäpälä, Käärme ja Strutsi. Lempinimien rakenne, antoperusteet ja funktio (75 sivua ja 12 liitesivua). 
486. LEINONEN, Jaana: Huono kieli ärsyttää. Opiskelijoiden ja toimistotyöntekijöiden käsityksiä kielenhuollosta (63 sivua ja 2 liitesivua). 
487. LEPPÄNEN, Aino: Yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä äidinkielenopetuksen tarpeellisuudesta (83 sivua ja 2 liitesivua). 
488. LOUKUSA, Anna Kaisa: Frontotemporaalinen degeneraatio ja sanaston ongelmat (72 sivua). 
489. NIEMINEN, Marita Anneli: Oululaisten ja yli-iiläisten nuorten murretietoisuus (76 sivua ja 8 liitesivua). 
490. NIEMINEN, Marita Taina: Pyhäjärven ja Nummi-Pusulan etunimistön vertailua (88 sivua ja 4 liitesivua). 
491. NIEMINEN, Sari: ”Puhu kieltä, jota määkin tajuun”. Murteiden kohtaaminen Kalle Päätalon Iijoki-sarjan Kallen ja Lainan parisuhteessa (73 sivua). 
492. PAAKKI, Satu: Vanhoillislestadiolaisten nuorten slangi (73 sivua ja 23 liitesivua). 
493. PAAVOLA, Mirja & PIETILÄ, Outi: Lukiolaiset kielikuvien tunnistajina ja ymmärtäjinä (101 sivua ja 6 liitesivua). 
494. RONTTI, Heli: Suomalaisuusdiskurssin kielellinen rakentuminen maakuntalauluissa (73 sivua ja 5 liitesivua). 
495. RÄÄPYSJÄRVI, Teija: Näkökulmia verbaaliseen koloratiivikonstruktioon (77 sivua ja 10 liitesivua). 
496. SIITONEN, Pauliina: Tulla-futuurin disambiguointi konstruktiokieliopin keinoin (80 sivua). 
497. SVENSTRÖM, Maria: Mikä yritykselle nimeksi? Oulussa toimivien IT-yritysten ja parturi-kampaamojen nimet (108 sivua ja 11 liitesivua). 
498. TANNERMA, Kaisu: Virheet paluuoppilaiden kirjoitelmissa (100 sivua ja 7 liitesivua). 
499. VIITASALO, Anna Kaisa: Minä- ja sinä-pronominien variantit Nivalan nuorten puheessa ja mielikuvissa (72 sivua ja 4 liitesivua). 
500. VUONTISJÄRVI, Miikka: Imagot Nokian matkapuhelinmainonnassa (107 sivua ja 7 liitesivua). 
501. VÄHÄLÄ, Riika: ”PAHKI ON HYVÄ SANA”. Oululaisnuorten murreasenteet, murteen tiedostaminen ja sen suosiminen (121 sivua ja 6 liitesivua). 
502. VÄSTI, Katja: Predikaatittomat otsikot (70 sivua ja 1 liitesivu). 
503. YLIMARTIMO, Raisa: Tekstintutkimus Martti Syrjän rocklyriikan mieskuvasta ja ironiasta (92 sivua ja 5 liitesivua). 

VUOSI 2004

462. AHO, Annukka: Seikkailua, väkivaltaa ja kauhua lukiolaisten ja ammattikoululaisten kirjoitelmissa (83 sivua). 
463. AROLA, Laura: IDENTITEETTI, DISKURSSI JA KIELET. Ruotsin tornionlaaksolaisten nuorten suhde suomeen ja meänkieleen (133 sivua ja 8 liitesivua). 
464. GRIP, Satu: Prosessityypit eläkeläisten kirjoitelmissa. Verbiluokittelua Hallidayn systeemis-funktionaalisen kieliopin mukaisesti (73 sivua ja 1 liitesivu). 
465. KARJALAINEN, Sanna: AIKUISET AINA KRITISOI. Puhekielen piirteet ja niiden funktiot seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisten kirjoitelmissa (84 sivua ja 14 liitesivua). 
466. KILPI, Vuokko: Suomessa ja Ruotsissa asuvien inkerinsuomalaisten kielellinen variaatio (128 sivua ja 10 liitesivua). 
467. KOTAJÄRVI, Sanna: Jälkitavujen vokaalienvälinen h Kemijärven nykypuhekielessä (84 sivua ja 1 liitesivu). 
468. LEHTO, Sirkka: Huomionkohdistukset 0.10—1.9-vuotiaan Hillan ja hänen äitinsä keskusteluissa (88 sivua). 
469. LEINONEN, Anna: Kieliopillinen koheesio Kalevan uutisissa ja Terran tiedeteksteissä (76 sivua). 
470. LUOKKANEN, Päivi: HUOVISMAISUUTTA JA KONKRETIAA. Selkokielistämisen periaatteet kaunokirjallisessa tekstissä: Veikko Huovisen ja Marja-Leena Avelan Hamstereiden vertailua (72 sivua ja 1 liitesivu). 
471. MARTIKAINEN, Päivi: Nimipäivättömät etunimet ja niiden nimenantoperusteet (97 sivua ja 1 liitesivu). 
472. NIKKILÄ-PERNU, Kati: OLIPA KERRAN. Aloitukset Napero-Finlandia-ehdokkaiden saduissa (82 sivua ja 12 liitesivua). 
473. NURMESNIEMI, Liisa: Keminmaalaisnuorten murre — käyttö, tiedostaminen ja asenteet (110 sivua ja 9 liitesivua). 
474. POHTO, Annukka: Paikallislehden yleisönosastokirjoitusten syntaktiset puhekielisyydet (83 sivua ja 10 liitesivua). 
475. RISTOLAINEN, Anna: Kommunikaatiostrategiat suomenoppijoiden parikeskusteluissa (90 sivua ja 4 liitesivua). 
476. SALMI, Päivi: Työelämään suuntaavalla kurssilla olevien maahanmuuttajien kirjoitustaidon tarkastelua (79 sivua ja 5 liitesivua). 
477. SARASTE, Merita: TUNTEELLINEN TÄTI JA UUSI POIKA. Johtolauseverbien sukupuolistereotypiat Risto Räppääjä -teoksissa (71 sivua ja 4 liitesivua). 
478. SÄÄRELÄ, Nina: Toimittajan rooli keskusteluohjelmassa (85 sivua). 
479. TYPPÖ, Ritva: ”Olipa kerran Tassu-niminen koira”. Sanavarat kolmasluokkalaisten toistamiskirjoituksissa (62 sivua ja 11 liitesivua). 
480. TÖRMÄLEHTO, Terhi: Pyhää puhetta ja salattuja sanoja. Suomenkielisten uskovien glossolalia (94 sivua ja 9 liitesivua). 
481. ÄSSÄMÄKI, Helena: TEKSTIT TAISTELUSSA TERRORISMIA VASTAAN. Vuoden 2001 terrorismidiskurssin ideologisuus koherenssin näkökulmasta (133 sivua ja 4 liitesivua). 

VUOSI 2003

436. ALAKOKKARE, Sanna-Riitta: Kielentämisen ongelmat lukiolaisten aineissa (71 sivua). 
437. ALAKÄRPPÄ, Tiina: Korjaukset dementikon ja logopedin välisessä keskustelussa (80 sivua). 
438. ANSAMAA, Lea: Nuppumaisesta neitsyestä sydänten kuningattareksi. Aikakauslehtien Diana-diskurssi (92 sivua ja 5 liitesivua). 
439. HEIKKA, Inka: Deverbiaaliset nominijohdokset Gananderin sanakirjassa (141 sivua ja 6 liitesivua). 
440. HEIKKILÄ-KOPPEROINEN, Elina: Virolaisten suomenoppijoiden demonstratiivinvalinta (113 sivua ja 6 liitesivua). 
441. KAMPMAN, Lia: ”Kesä ärhenteli talvelle ja talvi jyrähteli vastaan.” Deskriptiiviverbit Napero-Finlandia-ehdokkaiden saduissa (75 sivua ja 6 liitesivua). 
442. KUISTI, Anne: Enontekiöläisnuorten murteen tiedostaminen (73 sivua ja 2 liitesivua). 
443. KULKULA, Outi: Korjausjäsennys IRC-keskustelussa (74 sivua ja 2 liitesivua). 
444. KÄRÄJÄOJA, Jukka: Lööppien tekstit (98 sivua ja 2 liitesivua). 
445. LAURILA, Suvi: Ossin ja Konstan vuorovaikutus iässä 0.7–0.8 ja 2.0–2.1 (88 sivua). 
446. MAIJANEN, Katja: Vieraskielisten suomenoppijoiden puhekielen piirteitä (78 sivua ja 4 liitesivua). 
447. MOILANEN, Sanna: Hailuodon murteen reaaliaikainen muuttuminen (79 sivua ja 4 liitesivua). 
448. MÄNTYKANGAS, Anna-Maria: Nauraminen arkikeskustelussa (94 sivua). 
449. NYMAN, Kristiina: Kolmen erityyppisen puhekielisyyden variaatio Peräseinäjoen puhekielessä (79 sivua ja 2 liitesivua). 
450. OJANIEMI, Anu: Mika Myllylän julkisuuskuva sanomalehdissä olympiavoiton jälkeen (81 sivua). 
451. ONTERO, Anna: Rumban intertekstuaalisuus (95 sivua). 
452. PIHLAJAMÄKI, Johanna: Kuinka hurisee? Ei kai tässä. Topiikin houkuttamisen pragmatiikkaa (159 sivua ja 4 liitesivua). 
453. RAUHALA, Maarit: Poronhoidon sanastoa Kittilän Kyrön paliskunnassa (128 sivua ja 24 liitesivua). 
454. SAVINIEMI, Maija: Hävettää aamulla nähdä lehdessä hirveää kieltä. Kyselytutkimus paikallislehtien henkilökunnan kielenhuoltotiedoista ja -asenteista (105 sivua ja 6 liitesivua). 
455. TIIROLA, Eeva: Peräpohjalaismurteiden mUs-tunnuksinen superlatiivi (76 sivua ja 8 liitesivua). 
456. TYNI, Maria: Yliopisto-opiskelijoiden ajatuksia suomen kielen merkityksestä. Kyllä se on kummiski sitä jotaki sanotaanko suomalaisuutta (127 sivua ja 17 liitesivua). 
457. UKONMAANAHO, Inka: Paikallislehti jutustelee ja viihdyttää (69 sivua ja 4 liitesivua). 
458. VAINIOKANGAS, Leena: Mistä kuralammikosta sinunmaljat juotiin? Kyselytutkimus teitittelystä ja sinuttelusta (73 sivua ja 2 liitesivua). 
459. VARTIAINEN, Petri: Voimailulajien dopingdiskurssi (79 sivua ja liitesivu). 
460. VÄLITALO, Maarit: Sodankylän suomen kielen ja Koutokeinon saamen kielen vokaalit – ensimmäisen tavun monoftogien kvalitatiivinen vertailu (131 sivua ja 9 liitesivua). 
461. YLIKULJU, Marja: Internetin seuranhakuilmoitusten yhdyssanat (112 sivua ja 8 liitesivua). 

VUOSI 2002

403. AHONEN, Ruut: Sanojen akka, emäntä, nainen ja vaimo merkitykset ja niiden muuttuminen pohjalaismurteissa (89 sivua ja 9 liitesivua). 
404. AINONEN, Marika: Tekstintutkimus presidentti Halosen uudenvuodenpuheesta (88 sivua). 
405. AMPULA, Hanna: Paikallissijat ja abessiivi islantilaisten suomenoppijoiden kirjoitelmissa (101 sivua ja 4 liitesivua). 
406. HALONEN, Pia: Pohjois-Pohjanmaan ideologia. Arvottavien asenteiden ilmeneminen maakunnan tiedotusvälineiden kielessä (91 sivua ja 2 liitesivua). 
407. HEIKKINEN, Kaija-Mari: Puhekielisyydet Puolangan yläasteen yhdeksäsluokkalaisten kirjoitelmissa (80 sivua ja 5 liitesivua). 
408. HÄKKILÄ, Liisa: Ulkomailla asuneiden suomalaisnuorten käsityksiä suomen kielen ja suomalaisuuden merkityksestä (109 sivua ja 7 liitesivua). 
409. ILVESLUOTO, Iina: Seitsemäsluokkalaiset äidinkielen Kielikuvia 1 -oppikirjansa käsitteiden ymmärtäjinä (81 sivua ja 5 liitesivua). 
410. JUNKKONEN, Johanna: Kaksosten kielen ja kommunikaation kehitys (80 sivua). 
411. KAINULAINEN, Saara: He tekevät syntymäpäivä sota loppu Ranskan kielelle ominaiset piirteet ja kommunikaatiostrategiat suomenoppijoiden tuotoksessa (104 sivua). 
412. KEMPPAINEN, Piia: TULLEE PUHUTTUA TAAS IHAM MITÄ SATTUU. Puhekielen piirteet neljässä televisio- ohjelmassa (91 sivua). 
413. KILPONEN, Anna: Haastattelujen semiotiikkaa. Puhekielisyyspiirteiden tarkastelua City-lehdessä (120 sivua). 
414. KUJALA, Taina: Keminmaan murteen vokaalisto (79 sivua ja 3 liitesivua). 
415. LAPPALAINEN, Marjukka: Yhdysvalloissa asuneiden suomalaisten käsityksiä suomen kielestä (87 sivua ja 4 liitesivua). 
416. LIUKKONEN, Kaija: Substantiivit ja partikkelit kahdeksasluokkalaisten kirjoitelmissa (85 sivua ja 16 liitesivua). 
417. LOPAKKA, Sami: Rannalle Ihanan maan. Kuolemaan suhtautuminen ja kuoleman metaforat kuolinilmoitusten muistosäkeistöissä (95 sivua). 
418. MARTIN, Sanna: Objektin sijanvalinta italialaisten suomenoppijoiden kirjoitelmissa (79 sivua ja 4 liitesivua). 
419. MIKKOLA, Outi: P-positioiden läpi ja kautta semantiikkaa (98 sivua). 
420. MUSTONEN, Eija: Kato! Huomionkohdistukset 2.8–3.2-vuotiaan Santerin ja hänen vanhempiensa keskusteluissa (96 sivua). 
421. NYLUND, Maria: Ideologian ilmeneminen haastatteluohjelmassa (102 sivua ja 4 liitesivua). 
422. NYMAN, Sari: Sukupuolittuneet nimitykset Reginan novelleissa (78 sivua). 
423. OIKARAINEN, Kaija: Posion rajamurteen muutos ja variaatio (98 sivua ja 22 liitesivua). 
424. OIKARINEN, Saija: Sanaleikit ja ideologiset vastakkainasettelut Leena Kymäläisen pakinoissa (73 sivua). 
425. PAUKKUNEN, Ulla: Helsingin Sanomien ja Postimees-lehden uutisotsikoiden syntaksia ja semantiikkaa (90 sivua). 
426. PELTOLA, Tuija: Systeemis-funktionaalinen analyysi Rauhan Tervehdyksen pääkirjoituksista (91 sivua). 
427. PIETILÄ, Satu: Eduskunnan kyselytunnin ideologisuus (78 sivua ja 1 liitesivu). 
428. RANUA, Elisa: Miten tuotteen nimi rakennetaan? Vaatteiden ja työkalujen nimitykset suoramainonnassa (90 sivua ja 14 liitesivua). 
429. RAUTIOLA, Minna: Kittilän Sirkan luontonimet (145 sivua ja 10 liitesivua). 
430. STARCK, Sanja: Preferenssi television viihteellisissä keskusteluohjelmissa (78 sivua ja 6 liitesivua). 
431. STEPANOVA, Olga: Kesälahden ja Vitelen pitäjien talonnimet (103 sivua ja 3 liitesivua). 
432. TAKKUNEN, Anna: Joonaksen kielen kehitys iässä 1.7–2.1 (81 sivua). 
433. TONTERI, Petri: Outokummun Tornion tehtaiden julkisuuskuvista sanomalehtiuutisissa (93 sivua ja 15 liitesivua). 
434. TUPPURAINEN, Tuula: Miten peruskoulun seitsemännen luokan oppilaat ymmärtävät lukemaansa (121 sivua ja 18 liitesivua). 
435. VESA, Sirpa: Tekstintutkimus sarjakuvakielestä (82 sivua). 

VUOSI 2001

387. AIKIO, Jukka: Kaihon kuvat. Suomalaisen tangolyriikan keskeiset metaforat ja niiden kollokatiivinen rakenne (75 sivua). 
388. ERVASTI, Satu: Nimeämisen ilmaisema ideologia Raahen suojeluskuntapiirin lehdessä (82 sivua ja 4 liitesivua). 
389. KYNSIJÄRVI, Anu: Kieliopillisten sijojen merkintä petroskoilaisten suomenoppijoiden kirjoitelmissa (94 sivua ja 5 liitesivua). 
390. MATIKAINEN, Heli: Ouluun muuttaneiden eteläpohjalaisten ja tornionjokivartisten opiskelijoiden kielellinen variaatio (85 sivua ja 4 liitesivua). 
391. PAAKKINEN, Janne: Kumpakas teitist ov vanhempa? Komparatiivisuffiksin -mpA- variantti suomen murteissa (136 sivua ja 17 liitesivua). 
392. PALOLA, Elina: Imperatiivin ja optatiivin tunnusten k-loppuisuus Christfrid Gananderin kansanrunokokoelmassa (91 sivua ja 17 liitesivua). 
393. PIRNESKOSKI, Kristiina: Empaattisuus Merilappi ja Tornionlaakso -paikallislehdissä (80 sivua). 
394. RANTALA, Mikko: Etelä-Pohjanmaan murteen kl-alkuinen sanasto (92 sivua ja 27 liitesivua). 
395. SALONEN, Niina: Procomp Solutions Oy:n julkisuuskuva. Tekstintutkimus yrityksen julkisista teksteistä (84 sivua). 
396. SARMOLA, Jaakko: Modaaliverbit fennistiikan kielessä (75 sivua ja 1 liitesivu). 
397. SAUKKO, Riitta: Tervolalaisen perheen sisäinen puhekielen variaatio (94 sivua ja 6 liitesivua). 
398. SAUNALA, Henna: ”Tää on tämmönen murteiden risteyskohta kuulemma” Lapuan Kauhajärven murre (73 sivua ja 4 liitesivua). 
399. SUO-YRJÖ, Päivi: Peruskoulun kahdeksannen luokan oppilaat tekstin lukijoina (96 sivua ja 9 liitesivua). 
400. TAHKOLA, Soili: Isännöitsijän keskustelijarooli taloyhtiön hallituksen kokouksessa (80 sivua). 
401. TUOMIKOSKI, Marita: ”SE MAISTUU NIINKU HUNAJA SUUSSA”. Meän kielen kehittäjien kieleensä liittämiä mielipiteitä, arvoja ja asenteita (81 sivua ja 1 liitesivu). 
402. VUONTISJÄRVI, Nina: – Jep? Palvelutilanteissa käytettäviä tervehdys- ja hyvästelyfraaseja (73 sivua ja 6 liitesivua). 

VUOSI 2000

367. AHO, Mari: Mainosten adjektiivit ja kuvat 1960- ja 1990-luvun Suosikki-lehdissä (83 sivua ja 12 liitesivua). 
368. ALAMÄKI, Minna: Peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset ja ammattikorkeakoulun terveysalan ja tekniikan alan opiskelijat käyttöohjeen lukijoina (85 sivua ja 22 liitesivua). 
369. ANTTILA, Kirsi: Retoriset keinot 1900-luvun mainoskielessä (88 sivua ja 3 liitesivua). 
370. ELSILÄ, Jaana: Kahden äänteenmuutoksen kilpailu Kalajoen puhekielessä. Tarkasteltavana jälkitavujen vokaalienvälisen h:n ja yleisgeminaation dynamiikka (65 sivua ja 11 liitesivua). 
371. HAVERINEN, Ulla: Lehtikielen mies- ja naissubjektillisten lauseiden aspektieroista (59 sivua ja 4 liitesivua). 
372. HILTULA, Kari: Taivutustyypit neuroverkossa. Erään nominintaivutusmallin perusteiden analyysia (150 sivua ja 12 liitesivua). 
373. HYVÄRINEN, Anna: Ympäristöhallinnon julkisuuskuvia. Tekstintutkimus ympäristöhallinnon tiedotteista ja ympäristöhallintoa koskevista uutisista (90 sivua ja 5 liitesivua). 
374. HÄIKIÖ, Mia: Preferenssijäsennys kysymysten ja vastausten sekä kannanottojen muodostamissa vieruspareissa. Viisivuotiaiden tyttöjen keskustelut (75 sivua). 
375. KETOLAINEN, Riikka: Paikallislehtien puhekielisyydet (73 sivua). 
376. KINNUNEN, Pasi: t:n heikon asteen vastineet Oulun Wiikko-Sanomissa vuonna 1830 (69 sivua ja 4 liitesivua). 
377. KUTTI, Noora: ”Knapita nyt poika housus ettei kukko näjy”. Kana ja kukko suomen kielessä (68 sivua). 
378. LAUSMAA, Jukka: Kriittinen tekstintutkimus Lähi-idän uutisista (86 sivua ja 6 liitesivua). 
379. LUMILA, Liisa: TEXTAILLAAN !!!ÜÜÜ. Nuorten tekstiviestien kielen äänne- ja muoto-opilliset puhekieli-syydet sekä erityispiirteet (104 sivua ja 1 liitesivu). 
380. NISKASAARI, Jaana: Pudasjärven vaarojen nimistä (56 sivua ja 2 liitesivua). 
381. MÄÄTTÄ, Niina: Jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien kehitys vienalaismurteissa ja paralleelit suomen murteissa (121 sivua ja 20 liitesivua). 
382. OJALA, Marika: Neljäsluokkalaisten kirjoitelmien ajatuksen kielentämisen ongelmat niiden taustalla vaikuttavien tekijöiden valossa (107 sivua ja 1 liitesivu). 
383. PIRI, Nina: Kaksikielisen Kristinan suomen kielen kehitys (79 sivua ja 1 liitesivu). 
384. TUOMAALA, Eija: Kytöhaasta haasiomaahan. Rantsilan paikannimet maatalouselinkeinon kuvaajina (172 sivua ja 27 liitesivua). 
385. VASKURI, Paula: Ongelmien korjaus lapsen ja aikuisen välisessä keskustelussa (73 sivua). 
386. VIITALA, Teija: ”Äskön kö mää olin pieni vavva …”. Kaksivuotiaan Matiaksen siirtymät kerrontaan (76 sivua). 

VUOSI 1999

347. AALTO, Marjo: Minä voin puhua suomea. Aikuisten suomenoppijoiden frekventtien verbien omaksumisesta (74 sivua ja 5 liitesivua). 
348. HAAPAKOSKI, Sanna: Esitteiden merkitykset ja sosiaaliviraston julkisuuskuvat. Tekstintutkimus Helsingin sosiaaliviraston esitteistä (109 sivua). 
349. HAMARI, Mika: Rektio (152 sivua ja 5 liitesivua). 
350. KIELINEN, Miia: ”Annapa sirmakan siristä ja hanurin hullutella”. Harmonikan nimitykset suomen kielessä (81 sivua ja 30 liitesivua). 
351. KONOLA, Kati: Mämmejä oli suolla ihan keltasenhans. Suomuuraimen nimitykset suomen murteissa (73 sivua ja 40 liitesivua). 
352. LAHTINEN, Teresa: Kielikuvia-oppikirjasarjan lauseenjäsenten opettaminen ja suomen eri kielioppinäkemykset (124 sivua). 
353. MANNINEN, Tutta: Kalevan talousuutisten metaforia (93 sivua ja 1 liitesivu). 
354. MATILA, Marianne: Argumentaatio aikakauslehtimainoksissa (91 sivua). 
355. NAUHA, Eila: Kalajoen murteen vokaalisto (127 sivua ja 4 liitesivua). 
356. OJA, Mirkka: Huomionkohdistukset aikuisen ja 1.7-vuotiaan Annan välisessä vuorovaikutuksessa (106 sivua). 
357. OUTILA, Markku: Mehtä kaatuu, mettä nousee. Pudasjärven puhekielen vaihtelu ja alueellinen tasoittuminen (128 sivua ja 8 liitesivua). 
358. RAUTIO, Päivi: Virolaisten suomenopettajien sanajärjestysongelmat suomenkielisissä kirjoitelmissa (93 sivua ja 1 liitesivu). 
359. RISSANEN, Leena: 2.5–3.1-ikäisten lasten lauseyhdistykset (101 sivua). 
360. SILLANPÄÄ, Juha-Pekka: Miten minusta tuli valehtelija? Kohti strategisen kielenkäytön mallia (70 sivua). 
361. SJÖBLOM, Maarit: Sanaluokkien opetus kahdessa yläasteen äidinkielen oppikirjasarjassa (74 sivua). 
362. STRÖMSHOLM, Johanna: Puhekielisyyksien ajallinen vaihtelu Kalevan nuortenpalstakirjoituksissa (123 sivua ja 1 liitesivu). 
363. SÄÄSKILAHTI, Minna: Argumentointi alkoholivalistusesitteissä (103 sivua ja 2 liitesivua). 
364. TUIKKALA, Päivi: k:n ja t:n astevaihtelu ja niiden yhteenlankeaminen Pyhäjoen murteessa (109 sivua ja 6 liitesivua). 
365. VISURI, Heidi: Kehitysvammaisen Nikon kuva ja sen rakentuminen Eeva Tikan romaanissa Aurinkoratsastus (106 sivua ja 3 liitesivua). 
366. YLITALO, Riikka: Yli-Iin ja Pudasjärven välinen murreraja (74 sivua ja 54 liitesivua). 

VUOSI 1998

325. AALTO, Mika: Lukiolaisten kirjallisuuskeskustelujen analyysia ja arviointia (72 sivua ja 2 liitesivua). 
326. ELO, Eva: Suomenoppijan syntaktisia ongelmia suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeessa (114 sivua ja 2 liitesivua). 
327. ISOKÄÄNTÄ, Erja: Yhdeksäsluokkalaiset ja oikeinkirjoitus. Oppilaiden tekemät virheet ja korjausratkaisut (83 sivua ja 7 liitesivua). 
328. JOHDE, Hanna: Edith Södergranin nuoruudenrunojen käännösprosessi (87 sivua ja 5 liitesivua). 
329. JUNNO, Karoliina: Palautteenanto 4.8-vuotiaan Siirin ja 3.0-vuotiaan Vilhon välisissä keskusteluissa (110 sivua). 
330. JÄRVINEN, Marjukka: Seitsemän selkokielistä veljestä. Käännöstiede kaunokirjallisuuden selkokielelle mukauttamisen apuna (76 sivua ja 2 liitesivua). 
331. KALLIOKOSKI, Anna: Jyrähtikö Lipponen ihan oikeasti? Poliittisten kirjoitusten referointirakenteiden verbit ministereiden julkisuuskuvan luojana (98 sivua ja 32 liitesivua). 
332. KARPPINEN, Kaisa: Lehtikielen mies- ja nainen-sanojen tarkastelua (178 sivua ja 3 liitesivua). 
333. KERÄNEN, Katja: Puhekielisyydet yhdeksäsluokkalaisten kirjoitelmissa (89 sivua ja 7 liitesivua). 
334. KIISKI, Soile: Oulun normaalikoulun lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden prosessikirjoitusprojekti (89 sivua ja 17 liitesivua). 
335. KOLEHMAINEN, Varpu: Suomussalmen Hossan luontonimet (122 sivua ja 4 liitesivua). 
336. KORVA, Marjo: Merkillinen paketti. Helsingin Sanomien ja Maaseudun Tulevaisuuden maatalousaiheisen EU-uutisoinnin ideologisuudesta (107 sivua ja 6 liitesivua). 
337. LAMPELA, Raili: Pakinatyyli (128 sivua ja 10 liitesivua). 
338. LAURI, Sanna: Sosio-onomastinen tutkimus Kemin ja Nivalan etunimistä (87 sivua ja 5 liitesivua). 
339. LIPPONEN, Virpi: Anglismit suomalaisessa ja virolaisessa sanomalehtitekstissä (131 sivua ja 148 liitesivua). 
340. MANNINEN, Inka: Argumentointi ylioppilaskokeen aineistoaineessa (76 sivua ja 6 liitesivua). 
341. MIKKONEN, Eeva: Ammattinimikkeiden ja työnhakijan ominaisuuksien myötäesiintymät työpaikkailmoituksissa vuosina 1973 ja 1993 (192 sivua). 
342. PERTTUNEN, Sirpa: Suomalaisuus, erirotuisuus ja julkisuus lukiolaisten kuvakirjoitelmissa (116 sivua ja 6 liitesivua). 
343. PITKÄNEN, Anne-Mari: Liittomuotoisia finiittiverbejä sisältävien predikaatioiden sanajärjestyksistä Oulun Wiikko-Sanomissa (92 sivua ja 6 liitesivua). 
344. RANTALA, Riikka: Silkosta silikoniin. Miten peruskoulun neljäs-, kuudes- ja kahdeksasluokkalaiset ymmärtävät sananlaskuja (83 sivua ja 4 liitesivua). 
345. VAARANIEMI, Anu: ”Takanimi ja suihkata, sehän on suomea”. – Analyysi Münchenin suomalaisten kielestä (127 sivua ja 14 liitesivua). 
346. VUOMA, Stella: ”Minä nyt halua kertoa!” Kertomusten vastaanotto ja sukupuoli sekaryhmien keskusteluissa (111 sivua ja 6 liitesivua). 

VUOSI 1997

298. AATSINKI, Meri: "Siinähä se oliki niksi joka naksuttaa". Oulun murrealueen relatiivilauseista (88 sivua ja 6 liitesivua). 
299. ATSINKI, Marianne: Sodankylän murteen monikon 3. persoonan imperfekti ja svaavokaali. Geolingvistinen sovellus (93 sivua ja 9 liitesivua). 
300. GREUS, Tarja: Suomen kielen ideofoniset adverbiparit (75 sivua ja 35 liitesivua). 
301. HALMETOJA, Marja: Raahen seudun ravitsemisliikkeiden nimet vuosina 1900—1996 (98 sivua ja 10 liitesivua). 
302. HAMMARE, Terhi: Virkkeiden väliset suhteet kuntalaissa (89 sivua ja 3 liitesivua). 
303. HEIKKINEN, Hannu: "On sitä ennenni tämmösestähi työnpaljouvesta työrukkaset ies soanunna". Sotkamon vanhimman polven nykymurteesta. Geolingvistinen sovellus (98 sivua ja 6 liitesivua).
304. HEIKKINEN, Sanna: Lauseiden semanttista tarkastelua semanttisten roolien avulla. Miten soveltaa äidinkielen kouluopetuksessa? (152 sivua ja 18 liitesivua). 
305. KARJALAINEN, Päivi: Päällekkäispuhunta lukiolaisten neuvottelukeskusteluissa (95 sivua ja 2 liitesivua). 
306. KAUPPINEN, Toini: Soanlahden siirtokarjalaisten murteen muuttuminen Nivalassa (98 sivua ja 14 liitesivua). 
307. KINNUNEN, Petteri: Pakattua tietoa. Television urheilu-uutisissa esiintyviä partisiippiattribuuttilausekkeita (153 sivua). 
308. KLEMOLA, Salla: Satujen adjektiivit (142 sivua ja 2 liitesivua). 
309. KOKKO, Pirjo: Kestää-verbin semantiikkaa. — Kestääkö jää?Kestää. — Ei kestä. (100 sivua). 
310. KULTALAHTI, Outi-Maria: Tunnusmerkkisyys virolaisten suomenpuhujien vaikeuksien selittäjänä (88 sivua ja 16 liitesivua). 
311. KUUKASJÄRVI, Neena: Suomenhevosten nimistä (101 sivua ja 1 liitesivu). 
312. LAKOMÄKI, Marianne: Sydämeltäni olen saamenkielinen. Oulussa asuvien saamelaisten kielellisiä elämäkertoja (132 sivua ja 11 liitesivua). 
313. MAKKONEN, Seija: "Ee tiällä nyt pelekkee savvoo puhuta". Vieremäläisnuorten murteen käyttö ja tiedostaminen (99 sivua ja 10 liitesivua). 
314. MANNINEN, Terhi: Vieraskielisten ongelmia ylioppilasaineessa (121 sivua ja 5 liitesivua). 
315. MYLLYLAHTI, Ulla: Keski-Pohjanmaan murteiden relatiivilause (100 sivua ja 9 liitesivua). 
316. MÄLLINEN, Marjukka: 1.5 - 1.9 ikäisen Laurin kielen kehittymisen tarkastelua (88 sivua ja 2 liitesivua). 
317. NISSILÄ, Leena: Suomi vieraana kielenä virolaisilla. Välikielen verbirektiot (108 sivua ja 17 liitesivua). 
318. RONKAINEN, Terhi: Loppukahdennus television uutistoimittajien kielessä (80 sivua ja 14 liitesivua). 
319. SARKKINEN, Tarja: Kissan kutsumanimien äänteelliset piirteet ja nimeämisperusteet (86 sivua ja 6 liitesivua). 
320. TAPOLA, Sari: Kääntäminen osana vieraan kielen oppimista. Kuvaus erään suomenoppijan suomenkielisen tekstin kääntämisen ongelmista (136 sivua ja 15 liitesivua). 
321. TUISKU, Päivi: Mara vai Ellu? Demarin ja Nykypäivän kielellisistä valinnoista paljastuva asennoituminen presidentinvaalien lopputaistelun ehdokkaisiin (97 sivua ja 8 liitesivua). 
322. VIITALA, Matti: "Tuommone joka on tuommone". Peräpohjalaismurteiden relatiivilauseista (108 sivua ja 4 liitesivua). 
323. VIRPIMÄKI, Birgitta: "Nierses Klaietsin rukoukset saksan kielestä suomennetut". Carl Niclas Keckmanin sanavalinnat rukouksen suomennoksessa (130 sivua). 
324. YRTTIAHO, Leena: Kuvailmaukset miesten ja naisten omaelämäkertateksteissä (91 sivua ja 2 liitesivua). 

VUOSI 1996

279. AUTERE-KESTI, Anni: Kuvaus eräiden suomi vieraana kielenä -oppikirjojen dialogeista (95 sivua ja 13 liitesivua). 
280. BLOMSTER, Kari: Loppukahdennuksen merkitseminen varhaisnykysuomen ortografiassa. Esimerkkiaineistona Oulun Wiikko-Sanomat 1—12/1829 (108 sivua ja 5 liitesivua). 
281. GRANQVIST, Ritva: Virkkeiden väliset suhteet tekstissä. Hoeyn metodin testaamista (110 sivua ja 3 liitesivua). 
282. HAAPASALO, Minna: "Mää tekkiin tuota, oikeestaan seleväksi, et misä se kaappi niinku seisoo". Oulun puhekielen sukupuolivariaatiosta (96 sivua ja 4 liitesivua). 
283. HEKKALA, Urpo: Yli-Iin puhekielen ikä- ja sukupuoliryhmittäinen variaatio (148 sivua ja 7 liitesivua). 
284. KARJULA, Hannele: Kalevan poliittisten uutisten metaforat (142 sivua ja 2 liitesivua). 
285. KERÄNEN, Tuula: ”No nyt oj jo minuv vuoro”. Tyttö- ja sekaluokalla olleiden kolmasluokkalaisten tyttöjen keskustelujen piirteitä (148 sivua ja 9 liitettä). 
286. KOTILAINE, Isa: Eräiden puhumista ilmaisevien verbien syntaksia ja semantiikkaa (134 sivua). 
287. KUULA-LAAVA, Maria: Vae victis, niin kuin entinen mies sanoi. Asterix-sarjakuvan sanaleikeistä (122 sivua). 
288. LAINE, Timo: Sanojen rauha ja rahu merkitysten kollokationaalinen aspekti. Sanojen käytön vertailua vuosien 1982 ja 1992 Helsingin Sanomissa ja Rahva Häälissä (140 sivua). 
289. LEPPÄNEN, Tuula: Sanajärjestys kahdeksasluokkalaisten kirjoitelmissa (85 sivua ja 1 liitesivu). 
290. MÄHÖNEN, Marjaliisa: "Mitä teen koulun käytyäni loppuun?" Heikkojen kirjoittajien ajatuksen kielentämisen ongelmia. (129 sivua ja 6 liitesivua). 
291. NIEMELÄ, Virpi: Ahtisaaren haastattelujen sanastosta (79 sivua ja 6 liitesivua). 
292. PELLINEN, Suvi: Helsingin Sanomien tietokirjallisuusarvostelujen sanastosta (89 sivua ja 7 liitesivua). 
293. PUODINKETO, Tarja: Kuudesluokkalaisten kirjoitelmien virkerakenteet (127 sivua ja 10 liitesivua). 
294. RÄISÄNEN, Salla: Konnektori koska, kun ja siksi kausaalisluonteisten suhteiden osoittimina (155 sivua ja 2 liitesivua). 
295. SEPPÄNEN, Markku: ”Toinenkin vaihtoehto". Tekstintutkimus australiansuomalaisen Suomi-Newspaperin pääkirjoitusten arvottavista asenteista, ideologisuudesta ja niiden ilmaisemisesta (66 sivua ja 1 liitesivu). 
296. SUORSA, Minna: Virallisluonteisen jalkapallosanaston kehittyminen 1890-luvulta lähtien (98 sivua ja 10 liitesivua). 
297. VESALA, Satu: Lapuan kansanlaulusanastoa (104 sivua ja 8 liitesivua ja 45 levikkikarttaa). 

VUOSI 1995

265. ALAJÄRVI, Outi & PIRTTIJÄRVI, Taina: Onko panna laitettu pannaan? Panna- ja laittaa-verbin polysemiaa (180 sivua ja 5 liitettä). 
266. HALONEN, Satu: Oululaisten urheilijoiden epäviralliset kutsumanimet (85 sivua ja 17 liitesivua). 
267. HAUTAMÄKI, Tanja: "Minäkö äidiksi? Mieluummin surffailen!" Naistenlehtien äitiysaiheisten tekstien arvottavia asenteita (173 sivua ja 3 liitettä). 
268. HELTTUNEN, Riitta: Kisokselta Korvuolle. Taivalkosken Metsäkylän vesien nimet (177 sivua ja 8 liitesivua). 
269. HINTSALA, Saara: Virolaisen adoptiolapsen suomen kielen verbisuffiksien omaksumisesta (134 sivua ja 1 liitesivu). 
270. JALONEN, Virve: Kuurot kaksikielisyyden valossa: kuurojen opiskelijoiden suomen kielen sanaston hallinnasta (93 sivua ja 21 liitesivua). 
271. JOKELAINEN, Outi: Korkalon kylästä Rovaniemen kaupungiksi. Rovaniemen paikannimistön vaiheita (225 sivua ja 12 liitesivua). 
272. KARJALAINEN, Mauno & LUODONPÄÄ, Risto: Viedäänkö pakit kahville vai nakkarille? Tutkielma urheilukielen kuvailmauksista (128 sivua). 
273. KEMPPAINEN, Saara: 1970- ja 1980-lukujen suomalaisen rocklyriikan sanasto (96 sivua ja 2 liitesivua). 
— LUODONPÄÄ, Risto: Ks. KARJALAINEN, Mauno. 
274. MAKSA, Outi: Aaro Hellaakosken lyriikan tyyli (124 sivua ja 3 liitesivua). 
275. MUSTAPARTA, Anna: Kussa on tuli tuuviteltu, vaaputeltu valkiainen? Murremaantieteellinen tutkimus Pyhäjärven kansanrunojen sanastosta (129 sivua ja 69 liitesivua). 
276. PELTTARI, Jaana: Alatornion murteen säilymisestä (113 sivua ja 5 liitesivua). 
— PIRTTIJÄRVI, Taina: Ks. ALAJÄRVI, Outi. 
277. SAARELA, Elina: Hailuodon etunimistö (86 sivua ja 4 liitettä). 
278. SIVONEN, Jari: Ajautua ja ajelehtia -verbien semantiikkaa (85 sivua).

VUOSI 1994

256. ALARAUDANJOKI, Päivi: Rovaniemen maalaiskunnan henkilönnimistöä (74 sivua ja 4 liitettä). 
257. HAMARI, Heidi: Eräiden suuntaa ilmaisevien p-positioiden tarkastelua kognitiivisen semantiikan näkökulmasta (126 sivua). 
258. HEISKANEN, Anu: Toimen pojista Eiran vihervilleihin. Suomalaisten partiolippukuntien nimet vuonna 1993 (118 sivua ja 2 liitettä). 
259. IMPOLA, Kirsi: Kaksosten leikkien kieli (95 sivua ja 4 liitettä). 
260. KANANEN, Terttu: "Kyllä mää piän itteäni täytenä oululaisena". Oululaisnuorten puhekielestä (90 sivua ja 4 liitesivua). 
261. RIIKONEN, Kaarina: Kristianin illokutiiviset puheaktit iässä 3.1—3.7 (133 sivua ja 2 liitesivua). 
262. TUOMISTO, Katriina: Pareet on hyvä siloonen ku huonosti kruusattu. Murremaantieteellinen tutkimus jalasjärveläisen "Herra meitä koitteloo, sanoo Rantalan muori ku kissi kuoli" -sananparsikokoelman sanastosta (95 sivua ja 7 liitesivua ja 32 karttaa). 
263. VIRTANEN, Pipsa: Minä kuljen pikitietä pitkin kouluun. Neljännen, viidennen ja kuudennen luokan virkerakenteiden tarkastelua (134 sivua ja 9 liitettä). 
264. ZAMAN-ZADEH, Minna: Jälkitavujen A-loppuiset vokaaliyhtymät Kuusamon nykypuhekielessä Synkroninen variaatio diakronisen muutoksen kuvaajana (100 sivua ja 6 liitettä). 

VUOSI 1993

236. BRUNNI, Sisko: Päiväkotilasten eräiden käsitteiden semanttinen analyysi (117 sivua). 
237. HARVALA, Maritta: Oulaisten murteen erityispiirteitä (98 sivua ja 2 liitesivua). 
238. HEIKKINEN, Kirsi: Eräiden lateraalia läheisyyttä osoittavien postpositioiden semantiikkaa (110 sivua). 
239. IKÄHEIMONEN, Jutta: Rosa Liksomin kielen kuvallisuudesta (87 sivua). 
240. INKALA, Satu: Relativointistrategiat kansanrunoudessa. "Noita laulan, joita tiijän taaton saamia sanoja" (101 sivua ja 2 liitesivua). 
241. ISONIEMI, Erja: Puolangan Joukokylän luontonimet (114 sivua ja 3 liitesivua). 
242. KETONEN, Jussi: Kalevan urheilukielen verbeistä (99 sivua ja 1 liitesivu). 
243. KYLLÖNEN, Tarja: Juuan murteen ikä- ja sukupuoliryhmittäinen variaatio (123 sivua ja 8 liitesivua). 
244. LEINONEN, Tuula: Kalevan kaunokirjallisuusarvostelujen sanasto vuonna 1991 (88 sivua ja 53 liitesivua). 
245. LEPPILAHTI, Sirkku: Oululaisten ravitsemisliikkeiden nimet (89 sivua ja 2 liitesivua). 
246. LÄHETKANGAS, Terhi: Humanistisesti arvottavien asenteiden kuvaus Suomi-lehden artikkeleissa (87 sivua ja 5 liitesivua). 
247. MARKKANEN, Susanna: Näin aion viettää kesäni. Kahdeksasluokkalaisten kirjoitelmien rakenteen tarkastelua (105 sivua ja 4 liitesivua). 
248. MATKANIEMI, Tuija: Virheet ja heikkoudet lukion ensi- ja kolmasluokkalaisten kirjoitelmissa (100 sivua ja 12 liitesivua). 
249. MÄKELÄ, Marketta: Alku työn kaunistaa, lopussa kiitos seisoo. Lukiolaisten aineiden lopetusten tarkastelua (79 sivua ja 6 liitesivua). 
250. PALOLA, Taina: P-positioiden pitkin ja myöten semantiikkaa (95 sivua). 
251. PASO, Mervi: Amhara ja thai vaihtuvat suomeksi. Taivutussuffiksien ilmaantuminen kahden adoptiolapsen kieleen (129 sivua ja 1 liitesivu). 
252. PERANDER, Maria: minen-johdosten semantiikkaa (97 sivua ja 1 liitesivu). 
253. PIETIKÄINEN, Erja: Kalevan pääkirjoitusten episteemisiä ja evalvoivia kommentteja (86 sivua ja 1 liitesivu). 
254. PILTONEN, Jaana: Reklamaatiot eli asiakaspalautteet kielenhuollon näkökulmasta. Miten miehet selviytyvät asiatyylistä? (79 sivua ja 2 liitesivua). 
255. RIIHIAHO, Mia: Lukiolaisten aineiden tyylikeinojen tarkastelua (126 sivua ja 5 liitesivua). 

VUOSI 1992

213. ESKOLA, Sari: P-positioiden halki ja poikki tarkastelua konseptuaalisen semantiikan näkökulmasta (112 sivua). 
214. GULLSTÉN, Erja: Suomen ja viron lauseenvastikkeista 1. Kontrastiivista vertailua ja käännösteoriaa (130 sivua ja 6 liitesivua). 
215. HAMMARI, Jukka-Pekka: Muutos-, olo- ja kulkusijamuotojen eroista ja käytöstä uralilaisten kielten pohjalta (181 sivua). 
216. HAUTAKANGAS, Tuija: Miesten ja naisten nimitykset Reginan novelleissa (108 sivua ja 20 liitesivua). 
217. HEIKKINEN, Vesa: "Toisarvoinen ongelma". Tekstintutkimus sanomalehtien pääkirjoitusten arvottavista asenteista (126 sivua). 
218. HYTTINEN, Helena & VÄÄRÄNIEMI, Alli: Kirjoittamisen opetus yläasteen äidinkielen oppikirjoissa (94 sivua ja 18 liitesivua). 
219. JUNTUNEN, Teija: Yleiskielen ja slangin ri-johdosten morfologista ja semanttista vertailua (108 sivua ja 35 liitesivua). 
220. JÄRVIAHO, Johanna: Vimpelin murteen erityispiirteitä (113 sivua ja 8 liitettä). 
221. KATAJA, Päivi: Kaivolla ~ kaivon luona. Post- ja prepositiorakenteiden ja sijamuotojen semanttista vertailua ja niihin liittyvien nominien analysointia (127 sivua ja 3 liitesivua). 
222. KOSKELA, Anne: Television urheiluselostusten arvottavien asenteiden ilmauksista (103 sivua ja 8 liitettä). 
223. KUJALA, Tuula: Keminmaan murteen erityispiirteitä (114 sivua ja 2 liitettä). 
224. KYLMÄNIEMI, Eija: Sallan Hirvasvaaran kylän paikannimet (119 sivua ja 3 liitesivua). 
225. KÄTTÖ, Outi: Episteemisten, deonttisten ja dynaamisten modaaliverbien tarkastelua Talouselämä-lehden artikkeleissa Johtoaihe ja Kaksi sivua (108 sivua). 
226. LASSILA, Seija: Vimpelin murteen vokaalistoa (88 sivua ja 11 liitettä). 
227. MIETTUNEN, Outi: Lukion ensiluokkalaisten kirjoitelmien virheistä ja heikkouksista (118 sivua ja 5 liitesivua). 
228. PASO, Eija: Kahden polven amerikansuomea. Havaintoja kanadansuomalaisen äidin ja tyttären sanastosta (100 sivua ja 12 liitettä). 
229. PIIPPO, Jaana: Kypsyysaineet ja kielenhuollon suositukset. Opiskelijoiden kirjoitelmien kielenkäytöstä (118 sivua). 
230. SALMELA, Maritta: Utajärven runosanastoa (103 sivua ja 59 liitesivua). 
231. TÖRMI, Minna: Adjektiivit, verbit ja pronominit kahdeksasluokkalaisten kirjoitelmissa (94 sivua ja 23 liitesivua). 
232. VARIS, Markku: Kiertoilmaisut Pentti Saarikosken Hämärän tansseissa (115 sivua). 
233. VARTIO, Kaarina: 3.5-vuotiaan Tiinan sanastoa. Värin, ajan ja lukumäärän ilmaiseminen ja sanaston semanttiset erityispiirteet (121 sivua ja 2 liitettä). 
234. VÄISÄNEN, Anna-Maria: Deverbaaliset substantiivijohdokset kansanedustajien keskustelupuheessa (90 sivua ja 11 liitesivua). 
235. VÄNTTILÄ, Sirkka: Tavan adessiivin semantiikkaa (84 sivua). 
— VÄÄRÄNIEMI, Alli: Ks. HYTTINEN, Helena. 

VUOSI 1991

195. HONKALA, Mirja: Miesten ja naisten sanoittamien iskelmien sanastoerot (96 sivua ja 9 liitettä). 
196. HÄYHÄ, Leila: Mihinkäs välhiin se h panhaan? Jälkitavujen vokaalienvälinen h ja sen sosiaalinen variaatio Tornion puhekielessä (91 sivua ja 10 liitettä). 
197. JUNTUNEN, Tuija: Suomussalmen vienalaiskylien karjalankielisen sanaston säilymisestä (97 sivua ja 4 liitettä). 
198. JUVONEN, Anne: Simolaisten henkilönimistöä (93 ja 4 sivua). 
199. KEMPPAINEN, Lasse: Ylioppilaskokeen aineistopohjainen kirjoitustehtävä (106 sivua ja 6 liitettä). 
200. KIVELÄ, Niina: Pietarsaaren seudun suomen- ja ruotsinkielistä paikannimistöä (96 sivua ja 8 liitettä). 
201. KORHONEN, Anneli & NAASKO, Oili: Postpositioiden ja adverbien edessä ja takana semantiikkaa (167 sivua). 
202. KORPELA, Eila: Karjalan kielen säilymisestä Suomussalmen vienalaiskylissä (78 sivua ja 7 liitettä). 
203. KYLMÄNEN, Taina: Substantiivit, partikkelit, numeraalit, vieraskieliset sanat ja lyhenteen kuudesluokkalaisten kirjoitelmissa (94 sivua ja 4 liitesivua). 
204. LIIKANEN, Irma: Luovuus lapsen kielenomaksunnassa (80 sivua ja 2 liitettä). 
205. LÄMSÄ, Taina: Meän kieli. Suomen kieli Ruotsin Länsipohjassa (84 sivua ja 8 liitettä). 
206. MERENHEIMO, Marja: Ero- ja tulosijat lehtikielessä, kaunokirjallisuudessa sekä vapaassa yleispuhekielessä (143 sivua ja 8 liitettä). 
— NAASKO, Oili: Ks. KORHONEN, Anneli. 
207. OLTHUIS, Marja-Liisa: Saamen ja suomen verbien semanttista vertailua (92 sivua ja 2 liitettä). 
208. RANTANEN, Tuija: Rovaniemen kaupungin nykypuhekielen variaatiosta (111 sivua ja 6 liitettä). 
209. SALMI, Päivi: Joni Skiftesvikin novellien tyyli. Kertovien tekstien perspektiivianalyysi (162 sivua ja 1 liite). 
210. SALMINEN, Minna 1991: Anglismit helsinkiläisessä City-lehdessä (139 sivua ja 20 liitesivua). 
211. TUOMAALA, Raija: Kosolan perheen amerikansuomen äänne-, muoto- ja lauseoppia (109 sivua ja 12 liitettä). 
212. VÄNTTINEN, Silja: Huokaus työtä aljettaessa. Ylioppilasaineiden aloitusten tarkastelua (100 sivua ja 5 liitettä). 

VUOSI 1990

182. ENO, Kristiina: Seikkailua, väkivaltaa ja kauhua peruskoulun yläasteen oppilaiden kirjoitelmissa (141 sivua ja 2 liitettä). 
183. HINTSALA, Tuuli: Vanhoillislestadiolaisen maallikkosaarnan semanttis-pragmaattinen tyylinkuvaus (116 sivua ja 1 liite). 
184. KERÄNEN, Marjatta: Virheet kuudesluokkalaisten kirjoitelmissa (97 sivua ja 4 liitettä). 
185. KIVELÄ, Raili: Reagointi keskustelussa. Empiiristä teorianmuodostusta (136 sivua ja 6 liitettä). 
186. NURKKALA, Kirsti: Jäljittelyt 0.11—2.11 ikäisen Annan kielessä (141 sivua ja 4 liitettä). 
187. NYMAN, Anette: Sisä- ja ulkopaikallissijojen käytöstä Ruotsin Länsipohjan Pajalan murteessa (134 sivua ja 3 liitettä). 
188. RAUTIO HELANDER, Kaisa: Yykeän perän vesistöappellatiivit (174 sivua ja 28 karttaa ja 8 liitettä). 
189. RÖNKKÖ, Anna-Maria: Kahdeksasluokkalaisten kirjoitelmien virkerakenteet (94 sivua ja 7 liitettä). 
190. SALOMAA, Paula: Partitiivisubjektilliset lauseet eräissä murteissa (86 sivua ja 1 liite). 
191. SIRVIÖ, Pirjo: Havaintoja 1.0—1.11-vuotiaiden oululaislasten äänteistä (131 sivua ja 11 liitettä). 
192. TAHVOLA, Tarja: Tunteiden ja kielen ikonia Juhani Ahon tyyli romaanissa Papin rouva (132 sivua). 
193. VEDENOJA, Jouni: Kaupallisten paikallisradioiden kielestä (77 sivua ja karttaliite). 
194. VUORISALO, Sirkka: Suomen kielen substantiivien semanttinen luokittelu (86 sivua ja 11 liitettä). 

VUOSI 1989

164. HOPEAVUORI, Tuula: Puhutun kielen korjaukset (126 sivua). 
165. HYRKÄS, Eila: Jannen lapsenkielen erityispiirteitä iässä 2.5 – 4.7 (125 sivua ja 2 liitettä). 
166. KANANEN, Pirjo: "Näin aion viettää kesäni". Virkerakenteista neljäsluokkalaisten kirjoitelmissa (93 sivua ja 4 liitettä). 
167. KANGASNIEMI, Päivi: Virheet toisluokkalaisten kirjoitelmissa (106 sivua ja 4 liitettä). 
168. KARSIKAS, Marita: Suomen 1500-luvun kirjakielen ja viron sanastoyhtäläisyyksien vertailua. (75 sivua ja 26 liitesivua). 
169. KESÄNIEMI, Marja-Liisa: Ikä- ja sukupuoliryhmittäinen variaatio Muhoksen Laitasaaren kylän asukkaiden puhekielessä (108 sivua ja 26 liitesivua). 
170. KONTTAVAARA, Sirkku: Sidoskeinot Oulun-otoksen lasten kirjoitelmissa (110 sivua ja 3 liitettä). 
171. LEINONEN, Leena: Puhumisen ja kuuntelemisen oppiaines kurssimuotoisen lukion äidinkielen oppikirjoissa (109 sivua ja 3 liitettä). 
172. MAUNULA, Helvi: Kälviän murteen erityispiirteitä (129 sivua ja 3 liitettä). 
173. MÄNTYLÄ, Tiina: Hirviöt-näytelmän diskurssianalyysi (87 sivua). 
174. OILUNKANIEMI, Seija: Sanaleikit. Esimerkkiaineistona Jukka Parkkisen Korppi-kirjojen sanaleikit (84 sivua). 
175. PLOSILA, Eija: Lappajärven murteen erikoispiirteitä (91 sivua ja 3 liitettä). 
176. RANTAMÖLÖ, Maija-Kaisa: Adjektiivit, verbit ja pronominit kuudesluokkalaisten kirjoitelmissa (125 sivua ja 30 liitesivua). 
177. RAUHANEN, Sirpa: Vpl. Pyhäjärven siirtokarjalaisten murteen muuttumisesta Huittisissa (90 sivua ja 11 liitesivua). 
178. REENTILÄ, Ulla: Jylhämän ja Nuojuan voimaloiden henkilökunnan kieli. Morfeemianalyysi (95 sivua ja 5 liitettä). 
179. SARJA, Hilkka: II-luokkalaisten kirjoitelmien lauseiden kvantitatiivinen analyysi (108 sivua ja 9 liitettä). 
180. TUOMINEN, Raija: Hanna-Kaisan pehmeän naisellinen panos. Onko suomalaisessa lehtikielessä seksismiä? (123 sivua ja 9 liitettä). 
181. YLIHERVA, Anneli: Oulun-otoksen lasten mekaanisen lukutaidon kehittymisestä sekä sen yhteyksistä heidän aikaisempaan kielelliseen kehitykseensä (106 sivua ja 5 liitettä). 

VUOSI 1988

147. HAUTALA, Mirjami: Sievin murteen erityispiirteitä (124 sivua ja 2 liitettä). 
148. HEIKKALA, Kaisu: Oululaislasten puheilmaukset haastattelutilanteessa iässä 2.6 ja 3.6 (95 sivua ja 4 liitettä). 
149. HISSA, Kai: Nivalan Nivalankylän asutusnimet (127 sivua ja 7 liitettä). 
150. IMPONEN, Aino: Onko lauseenvastike sittenkin olemassa? Lauseenvastikkeen ja verbiketjun määrittelyä sekä koodaussuunnitelman kehittelyä peruskoulun kahdeksasluokkalaisten kirjoitelmien pohjalta (143 sivua ja 30 liitesivua). 
151. ISSAKAINEN, Arja: Vesisaaren murteen radikaali astevaihtelu (147 sivua ja 9 liitettä). 
152. ISSAKAINEN, Pirkko: Pekka Peitsen tyylistä (111 sivua ja 2 liitettä). 
153. JOKELAINEN, Irma: Haapajärven Ylipään kylän paikannimet (283 sivua ja 6 liitettä). 
154. KOKKO, Liisa: Inessiivi ja adessiivi lehti- ja radiokielessä sekä vapaassa yleispuhekielessä (124 sivua ja 5 liitettä). 
155. MARTTILA, Aino: Kestilän kansanrunoussanastoa (98 sivua ja 73 liitesivua). 
156. MATTILA, Terttu: Peruskoulun kuudesluokkalaisten kirjoitelmien sanastosta (145 sivua ja 4 liitettä). 
157. MÄKI-TIKKALA, Päivi: Kahdeksasluokkalaisten kirjoitelmien virheanalyysi (72 sivua ja 4 liitettä). 
158. OLLILA, Outi: Sallan murteen erityispiirteitä (90 sivua ja 2 liitettä). 
159. PIRTTIKOSKI, Kalevi: Radion uutiskieli (169 sivua ja 4 liitettä). 
160. RÄSÄNEN, Ansa: Lapsen ilmaukset. Kuvaus kielenkäytöstä iässä 1.11 – 3.1 (154 sivua ja 1 liite). 
161. SAARELA, Leena: Neljäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien sanaston eroista (92 sivua). 
162. VIERIMAA, Helena: Vihannin Kuusiratin kylän paikannimet (107 sivua ja 6 liitettä). 
163. VIRKKUNEN, Eeva: Vaalan Oterman kylän paikannimiä (133 sivua ja 2 liitettä).

VUOSI 1987

134. IISAKKA, Pirkko: Pohjan-Tähti-lehden kielen lauseopillisia piirteitä (190 sivua ja 2 liitesivua). 
135. KUUKASJÄRVI, Ulla: Ounasrinteen sairaalan hoitohenkilökunnan ammattikielestä ja slangista (87 sivua ja 1 liite). 
136. OIKARINEN, Hilkka: Oululaistytön lapsenkielen piirteitä (134 sivua). 
137. PELKONEN, Anneli: Sanginjoen kylän paikannimet (87 sivua ja 1 liite). 
138. PYLVÄNÄINEN-SUORSA, Marjatta: Neljännen luokan oppilaiden kirjoitelmien sanastosta. Sivulaudatur (214 sivua ja 17 liitesivua). 
139. PYLVÄNÄINEN-SUORSA, Marjatta: Peruskoulun neljännen luokan oppilaiden kirjoitelmien sanastoa (208 sivua ja 4 liitettä). 
140. RUNDELIN, Tuula: Taivutussuffiksien ilmaantuminen kahden oululaislapsen kieleen (126 sivua ja 1 liite). 
141. RUOKONEN, Mervi: Lehtien reportaasikieli (155 sivua ja 3 liitesivua). 
142. SALO-KÄHÄRÄ, Kyllikki: Kärsämäen puhekielen piirteitä (99 sivua ja 13 liitesivua). 
143. TOIVIO, Raili: Yhdyssanat tietokirjallisuuden kielessä (96 sivua ja 22 liitesivua). 
144. VIRKKUNEN, Hellevi: Puolangan murteen erityispiirteitä (130 sivua ja 2 liitesivua). 
145. VUOTOVESI, Pirjo: Savukosken suonnimet. Sivulaudatur (87 sivua ja 12 liitesivua). 
146. YLIPARTANEN, Elina: Television lastenohjelmien kieli (142 sivua ja 8 liitesivua). 

VUOSI 1986

123. KALLIO, Riitta: Kerttu-Kaarina Suosalmen romaanien tyyli. Kvantitatiivis-kvalitatiivinen sanastotutkimus (115 sivua ja 8 liitettä). 
124. KANGASNIEMI, Heikki: Deonttinen modaalisuus (114 sivua). 
125. KÄSMÄ, Marja: II-luokkalaisten kirjoitelmien sanasto (297 sivua ja 14 liitettä). 
126. LAMMASSAARI, Eila: Lakityyli (138 sivua ja 3 liitettä). 
127. LEPPÄNEN, Anne: Kannuksen murteen vokaalisto (112 sivua ja 3 liitettä). 
128. LERSSI, Raija: Ikä- ja sukupuoliryhmittäinen variaatio kajaanilaisten puhekielessä. (111 sivua ja 3 liitettä). 
129. MANNER, Teija & MERTANIEMI-RUOPSA, Seija: 1980-luvun alun lasten kertomakirjallisuuden kerronnan kieli (243 sivua ja frekvenssisanasto liitteenä). 
130. MANTILA, Meeri: Radion kokoomaohjelmien kehyskertomusten kieli (112 sivua ja 4 liitettä). 
— MERTANIEMI-RUOPSA, Seija: Ks. MANNER, Teija. 
131. PUHAKKA, Raimo: Filosofisen ja lingvistisen semantiikan vertailua. Keskeiset ongelmat (99 sivua). 
132. TOLJAMO, Pirjo: Jukan ja Matin lauseiden pragmatiikkaa (93 sivua). 
133. UUSI-HALLILA, Tuula: Amerikansuomalaisen Esther Burkmanin puheen äänne- ja muoto-oppia (105 sivua ja 7 liitettä). 

VUOSI 1985

117. IHANUS, Maija-Liisa: Hannu Ahon romaanin sanasto (111 sivua ja 3 liitettä). 
118. KARVONEN, Aila: Oululaislasten syntaksia (111 sivua ja 2 liitettä). 
119. KORTETJÄRVI-NURMI, Sirkka: Koillismaan loitsusanastoa (180 sivua ja 15 liitettä ja 29 karttaa). 
120. OKSANEN, Sirkka: Puhumisen ja kuuntelemisen oppiaines peruskoulun yläasteen äidinkielen oppikirjoissa (119 sivua ja 3 liitettä). 
121. PYLVÄS, Tuula: Lyriikan kieli (154 sivua ja 2 liitettä). 
122. VUOPALA, Aune: Lyriikan kielen murros 1950-luvulla (80 sivua). 

VUOSI 1984

105. FAGERHOLM, Tuula: Substantiivin määritteet 1960-luvun kaunokirjallisuudessa, radion kielessä ja vapaassa yleispuhekielessä (132 sivua ja 3 liitettä). 
106. HALME, Aira: Lapsenkielen vaihtoehtokysymykset (135 sivua ja 6 liitettä). 
107. HYLKILÄ, Annikki: Reisjärven ja Kärsämäen runosanastoa. Murremaantieteellinen tutkimus Suomen kansan vanhat runot -teokseen Reisjärveltä, Haapajärveltä ja Kärsämäeltä tallennettujen kansanrunojen sanastosta (112 sivua ja 12 liitettä ja 39 karttaa). 
108. JANSA, Marja: Sotkamon runosanastoa. Murremaantieteellinen tutkimus Suomen kansan vanhat runot -teokseen Sotkamosta tallennettujen kansanrunojen sanastosta (113 sivua ja 49 karttaa). 
109. JASKARI, Riitta: Vanhempien sosiaaliryhmän ja koulutuksen sekä joidenkin taustamuuttujien yhteys Oulun-otoksen lasten kielen kielenomaksuntaan (107 sivua ja 13 liitettä). 
110. MÄHÖNEN, Päivi: Äänne- ja muoto-opillisia havaintoja eri-ikäisten suomussalmelaisten puheesta (114 sivua ja 2 liitettä). 
111. MÄKINEN, Ulla-Maija: Genetiivi kauno- ja tietokirjallisuudessa (138 sivua ja 4 liitettä). 
112. MÄKITALO, Leena: Aikuisten puheen mukauttaminen oululaislasten haastatteluissa (148 sivua ja 2 liitettä). 
113. OILINKI, Paula: Humppilan Huhtaan kylän paikannimet (209 sivua ja 4 liitettä). 
114. RANTALA, Heikki: Alatornion murteen erikoispiirteitä (109 sivua ja 2 liitettä). 
115. VIHERVALLI, Anna-Maija: Kansankielen sanasto Jaakko Tervon romaaneissa (121 sivua ja 36 liitettä). 
116. VÄYRYNEN, Tuula: Kuhmon Lentiiran vesistönnimet (109 sivua ja 2 liitettä). 

VUOSI 1983

95. KUNNARI, Kirsti: Pellon puhekielen piirteitä (91 sivua ja 3 liitettä). 
96. MANNINEN, Leena: Lehtimainosten kieli (78 sivua ja 2 liitettä). 
97. MANTILA, Harri: Pohjois-Parkanon murteen ikä- ja sukupuoliryhmittäinen variaatio. Analyysi kielenpiirretasolla (143 sivua ja 15 liitettä). 
98. MÄMMI, Kyllikki: Tietokirjojen virkakieli (125 sivua ja 6 liitettä). 
99. RAITALA, Leena: Kielellisen viestinnän keinoja televisiomainoksissa. Lausetason tutkimus (74 sivua ja 25 liitesivua). 
100. RIIKONEN-MOILANEN, Liisa: G-mies Jerry Cottonin ja Finn Westin sanastotutkimus (138 sivua ja 1 liite). 
101. RINTALA, Leena: Kauhavan runosanastoa (114 sivua ja 2 liitettä ja 26 karttaa). 
102. VARMOLA, Ulla: Oulun kirjastotyöntekijöiden kieli. Morfeemianalyysi (97 sivua ja 4 liitettä). 
103. VIKEVÄINEN, Liisa: Adjektiivit 1960-luvun kauno- ja tietokirjallisuudessa (85 sivua ja 18 liitettä). 
104. ÖRMARK, Tuula: Puheenvuorojen kieli (156 sivua ja 2 liitettä). 

VUOSI 1982

86. ALAOJA, Kaisu: Lapsenkielen kiellon syntaksia ja pragmatiikkaa (113 sivua ja 1 liite). 
87. HARJU-AUTTI, Marketta: Simojärven vesistönimet (95 sivua ja 3 liitettä). 
88. KÄHKÖNEN, Kari: Kuhmon peruskoulun opettajien kieli. Morfeemianalyysi (112 sivua ja kartta ja 4 liitettä). 
89. LATVALA, Hannu: Kiuruveden runosanastoa (159 sivua ja 58 karttaliitettä). 
90. MYLLYLAHTI, Terttu: Kalajoen murteen erikoispiirteitä (144 sivua ja 2 liitettä). 
91. PULKKINEN, Liisa: Yhdyssanat tietokirjallisuuden kielessä (104 sivua ja 18 liitettä). 
92. RAHIKAINEN, Sinikka: Lehtien uutiskieli (154 sivua ja 3 liitettä). 
93. TUNTURI, Leila: Kauppaoppilaitoksen yleisjakson äidinkielen oppikirjojen tarkastelua (132 sivua ja 2 liitettä). 
94. VUOJAMO, Kirsti: Taivutussuffiksien ilmaantuminen oululaisen Niinan kieleen (171 sivua ja 1 liite). 

VUOSI 1981

77. ALAJÄRVI, Kyllikki: Radion ja sanomalehtien urheiluselostus kieli (203 sivua). 
78. KARPPANEN, Esko: Eräiden lukion ruotsin ja saksan kielten oppikirjojen käännöslainoista kielenhuollon näkökulmasta (102 sivua). 
79. LEINONEN, Paavo & SIHVONEN, Pirjo: Sanakategoria peruskoulun yläasteen äidinkielen oppikirjoissa. Pro gradu & sivulaudaturtyö (195 sivua). 
80. LIEDES, Teijo: Äänne- ja muoto-opillisia havaintoja eri-ikäisten iiläisten puheesta (145 sivua). 
81. OIKARINEN, Pekka: Predikaatioanalyysi (128 sivua). 
82. PIKKA, Marita: Nivalan ja Ylivieskan runosanastoa. Murremaantieteellinen tutkimus Suomen kansan vanhat runot -teoksen Nivalasta ja Ylivieskasta tallennettujen kansanrunojen sanastosta (169 sivua). 
83. RUOHONEN, Kaisa: Substantiivin määritteet 1960-luvun lehtikielessä (109 sivua). 
— SIHVONEN, Pirjo: Ks. LEINONEN, Paavo. 
84. TEKONIEMI, Leila: Havaintoja eri-ikäisten sodankyläläisten puhekielestä (90 sivua). 
85. VIIRRET, Riitta: Itseensäviittaaminen oululaislasten kielessä (182 sivua). 

VUOSI 1980

68. AHONEN, Kaarina: Taivutussuffiksien ilmaantuminen oululaisen Villen kieleen (145 sivua). 
69. ANTOLA, Mirjami: Käyttöohjeiden käännöskielestä kielenhuollon näkökulmasta (107 sivua). 
70. KANGASSALO, Raija: Havaintoja oululaislasten hakukysymyksistä (186 sivua). 
71. KIVIRANTA, Anna-Maija: Lehtien artikkelikieli (146 sivua). 
72. KORPELIN, Terttu: Alisteiset konjuktiolauseet 1960-luvun yleiskielessä (94 sivua). 
73. KUUKASJÄRVI, Pirkko: Deverbaaliset verbijohdokset 1960-luvun suomen yleiskielessä (129 sivua). 
74. MATTILA, Heli: Lauserakenteet oppikouluun pyrkineiden toistamiskokeessa (133 sivua). 
75. REPO, Aira: Kansankielen piirteitä Teuvo Pakkalan varhaistuotannossa (109 sivua). 
76. TUOHINTO, Helena: Genetiivi lehti- ja radiokielessä sekä vapaassa yleispuhekielessä (117 sivua). 

VUOSI 1979

60. HEMMI, Kaisa: Suomen eduskuntapuolueiden puolueohjelmien keskeisten käsitteiden semanttinen analyysi (204 sivua). 
61. HULKKONEN, Eila: Oulun seudun sortavalaisten kieli. Tutkimus murteen muuttamisesta. Sivulaudaturtyö (215 sivua). 
62. KARJALAINEN, Merja: Lapsenkielen genetiivi (131 sivua). 
63. KIVIOJA, Heleena: Äänne- ja muoto-opillisia havaintoja eri-ikäisten nivalalaisten puhekielestä (115 sivua). 
64. MENSONEN, Arja: Oulun ja Muhoksen runosanasto. Murremaantieteellinen tutkimus Suomen kansan vanhat runot -teoksen Oulusta ja Muhokselta tallennettujen kansanrunojen sanastosta (197 sivua). 
65. RAUTAVA, Timo: Oulun koululaisslangista (145 sivua). 
66. SIIRTOLA, Leena: Poronhoitosanasto kittiläläisten nuorten kielessä (105 sivua). 
67. TORNBERG, Tellervo: Nominatiivi 1960-luvun kauno- ja tietokirjallisuudessa (123 sivua). 

VUOSI 1978

52. KURIKKA, Ulla: Kielto 1960-luvun suomen yleiskielessä (97 sivua ja 7 liitettä). 
53. PÄÄKKÖNEN, Helvi: Denominaaliset verbijohdokset 1960-luvun suomen yleiskielessä (152 sivua). 
54. SALO-OJA, Seija: Suomen kielen opiskelijoiden kieli. Morfeemianalyysi (116 sivua). 
55. SONNINEN, Marjatta: Lapinlahden yhteislukion oppilaiden kieli. Morfeemianalyysi (122 sivua). 
56. TIKKINEN, Oili: Sanomalehtien otsikkokieli. Havaintoja otsikoiden syntaktisesta rakenteesta ja kielellisistä funktioista (140 sivua). 
57. TÄHTI, Eija: Hän ja se -pronominien persoonainen käyttö suomen murteissa (215 sivua). 
58. VAHTOLA, Jouko: Tornionjoen saarennimet. Etymologis-semanttinen tutkimus. Sivulaudaturtyö (191 sivua). 
59. VANHALA, Marja-Leena: Subjekti kaunokirjallisuudessa ja radiokielessä (100 sivua). 

VUOSI 1977

44. ASKONEN, Ebba: Partitiivi lehti- ja radiokielessä sekä vapaassa yleispuhekielessä (201 sivua). 
45. LANTTO, Hannele: Agentti 1960-luvun suomen kielessä (141 sivua). 
46. MARJANIEMI, Martti: Hailuodon runosanastoa. Murremaantieteellinen tutkimus Suomen kansan vanhat runot -teoksen Hailuodosta tallennettujen kansanrunojen sanastosta (224 sivua). 
47. MARJOMAA, Ilkka: Puhenopeuden vaihtumisen vaikutuksesta suomen ja englannin vokaalinkestoon. Johdanto ja analyysi. Sivulaudaturtyö (131 sivua). 
48. OLLILA, Marja: Persoonapäätteen numerus ja persoona tietokirjallisuudessa (118 sivua). 
49. PÄÄKKÖNEN, Kalevi: Denominaaliset nominijohdokset 1960-luvun suomen yleiskielessä (128 sivua). 
50. REINIKAINEN, Kaija-Leena: Yksi- ja kaksivuotiaiden oululaislasten sanaluokat (219 sivua). 
51. SIHVOMAA, Maarit: Monikon persoonamuodot suomen murteissa (132 sivua). 

VUOSI 1976

31. COLLIANDER, Helka: Nominatiivi lehti- ja radiokielessä sekä vapaassa yleiskielessä (96 sivua). 
32. HEINULA, Kaija: Yhdyssanat lehtikielessä (102 sivua). 
33. HÄRKÖNEN, Raakel: Tavallisen kielenkäyttäjän johto-opillisten kykyjen analysointia (116 sivua ja 8 liitettä). 
34. KOSKENKORVA, Hilkka: Adverbiaalit ja lauseenmääritteet kaunokirjallisuudessa ja radiokielessä (113 sivua). 
35. KURKKIO, Markku: Referaatti 1960-luvun suomen yleiskielessä (117 sivua). 
36. LILLBACKA, Eila: Jepuan ruotsinkielisten asukkaiden suomen kielen taidosta (99 sivua). 
37. MATALA, Helinä: Partitiivi 1960-luvun kauno- ja tietokirjallisuudessa (110 sivua). 
38. MIKKOLA, Eero: I, III, IV ja V infinitiivin rakenteet (90 sivua). 
39. PALOLA, Anja: Adverbiaali ja lauseenmäärite lehtikielessä ja vapaassa yleispuhekielessä (111 sivua). 
40. SIPPOLA, Maija: Nominien numerus eräissä tietokirjallisuuden lajeissa sekä yleispuhekielessä (119 sivua). 
41. SÄILY, Erkki: Akkusatiiviobjekti 1960-luvun suomen yleiskielen lajeissa (148 sivua). 
42. TULLA, Irma: Substantiivit tietokirjallisuudessa (274 sivua). 
43. VIRKKUNEN, Hilkka: Essiivi, translatiivi, abessiivi, komitatiivi ja instruktiivi 1960-luvun suomen yleiskielessä (130 sivua). 

VUOSI 1975

24. KARHUMAA, Lea: Johdosten jäsentyvyydestä morfeihin (76 sivua). 
25. KAUPPI, Sirkka-Liisa: Kolmesta englanninkielisestä tekstistä tehtyjen suomennosten semanttista ja rakenteellista vertailua (148 sivua). 
26. MÄKI-HIRVELÄ, Terttu: Nominien taivutus oppilaiden toistamiskokeissa (194 sivua ja 20 liitettä). 
27. NÄSI, Saija: Inessiivi ja adessiivi kauno- ja tietokirjallisuudessa. Sivulaudaturtyö (74 sivua ja 23 liitesivua). 
28. ROSSI, Toini: Numeraalit 1960-luvun suomen yleiskielessä (150 sivua ja 6 liitettä). 
29. SYVÄNIEMI, Kyllikki: Substantiivin määritteet eräissä tietokirjallisuuden luokissa (83 sivua ja 29 liitettä). 
30. TOROPAINEN, Ritva: Ilmari Kiannon Vienan-kuvausten karjalaisista piirteistä (178 sivua). 

VUOSI 1974

13. HANNILA, Anni: Temporaali- ja modaalirakenne 1960-luvun suomen yleiskielessä (83 sivua ja 2 liitettä). 
14. HÖKKÄ, Tuula: Nominien numerus aikakauslehdissä (93 sivua ja 26 liitettä). 
15. JÄMSÄ, Tuomo: Lauseiden merkitystyypit (136 sivua). 
16. KLAAVU, Tuula: Substantiivit tietokirjallisuudessa (108 sivua ja 39 liitettä). 
17. KOISTINEN, Anneli: Deverbaaliset substantiivijohdokset kauno- ja tietokirjallisuudessa (97 sivua ja 5 liitettä). 
18. NISKANEN, Tuulikki: Lausetyypit lehti- ja radiokielessä sekä vapaassa yleispuhekielessä (114 sivua ja 5 liitettä). 
19. PIHLAJAHARJU, Sisko: Nominien numerus eräissä radiokielen luokissa (93 sivua ja 25 liitettä). 
20. PIUKKULA, Inkeri: Subjekti lehtikielessä ja vapaassa yleispuhekielessä (66 sivua ja 18 liitettä). 
21. VAINIO, Kaisa: Referatiiviset lauseenvastikkeet 1960-luvun yleiskielen lajeissa (92 sivua ja 8 liitettä). 
22. VORNANEN, Marja: Nominien numerus tietokirjallisuuden hartauskirjoissa, muistelmissa, matkakuvauksissa, tietosanakirjoissa, laissa ja uskonnon tietokirjoissa (106 sivua ja 33 liitettä). 
23. VUORELA, Ilona: Yhdyssanat kaunokirjallisuudessa, radiokielessä ja vapaassa yleispuhekielessä (87 sivua ja 12 liitettä). 

VUOSI 1973

10. MATILA, Kaisa: Kansakoulun I–IV luokan oppilaiden aineiden kieli (118 sivua ja 7 liitettä). 
11. MERI-KINISJÄRVI, Sinikka: Modukset tietokirjallisuudessa (96 sivua ja 27 liitettä). 
12. VEIJO, Marja-Leena: Modukset lehtikielessä ja vapaassa yleispuhekielessä (101 sivua ja 17 liitettä). 

VUOSI 1972

5. ALM, Kaarina: Substantiivit lehtikielessä (139 sivua ja 37 liitettä). 
6. HYVÖNEN, Tuula: Tempukset lehtikielessä ja vapaassa yleispuhekielessä (94 sivua ja 8 liitettä). 
7. LEPPÄJÄRVI, Eila: Adjektiivit aikakaus- ja sanomalehdissä sekä radio- ja yleispuhekielessä (67 sivua ja 3 liitettä). 
8. NIEMIKORPI, Antero: Saneiden pituus (93 sivua ja 4 liitettä). 
9. PELTTARI, Maire: Pronominit kauno- ja tietokirjallisuudessa (88 sivua ja 4 liitettä). 

VUOSI 1971

1. HAIPUS, Marjatta: Rinnastus lehti- ja radio- sekä yleispuhekielessä (108 sivua ja 4 liitettä). 
2. MATIHALDI, Hilkka-Liisa: Modukset kaunokirjallisuudessa ja radiokielessä (123 sivua ja 10 liitettä). 
3. MUJUNEN, Raili: Ns. persoona-, demonstratiivi-, determinatiivi-, indefiniitti-, resiprookki- ja refleksiivipronominit aikakaus- ja sanomalehtien sekä radion kielessä (83 sivua ja 10 liitettä). 
4. PALOLA, Helena: Adverbit, post- ja prepositiot sekä interjektiot lehti- ja radio- sekä yleispuhekielessä (167 sivua ja 2 liitettä).

Viimeksi päivitetty: 29.9.2020