Viron ja suomen keskinäinen vaikutus kohdekielen oppimisessa

Tiistai, tammikuu 21, 2020 - Torstai, tammikuu 23, 2020

Viron ja suomen keskinäinen vaikutus kohdekielen oppimisessa (2 op) on Annekatrin Kaivapalun (Tallinna, Joensuu) vierailuluentokurssi, joka järjestetään 21. - 23.1.2020. Kurssilla käsitellään kielenoppimista erityisesti viron kielen ja suomalaisen kielenoppijan näkökulmasta. Pohdimme, miten oppijan äidinkieli sekä äidinkielen ja kohdekielen todellinen ja koettu samankaltaisuus vaikuttavat kielenomaksumiseen. Kurssi soveltuu kaikille kielenomaksumisesta ja vieraan kielen opetuksesta kiinnostuneille. Luennot ovat avoimia kaikille. Osa luennoista on suomeksi ja osa selkoviroksi.

ti 10 - 12 (BF119-1) Toisen kielen omaksumisen peruskäsitteitä ja tutkimussuuntauksia

ti 14 - 16 (TH102) Eesti keel teise ja võõrkeelena

to 10 - 12 (TA101) Lähtökielen vaikutus kohdekielen omaksumiseen

to 12 - 14 (TH101) Eesti ja soome keele sarnasusest, selle tunnetamisest ja vastastikusest mõistmisest

Kurssisuoritukseen kuuluvat luennot, luettavat artikkelit sekä itsenäinen tehtävä. Lisätietoja kurssista saa Mai Frickiltä (maria.frick@oulu.fi).

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 13.1.2020