Tutkijakoulutus

Kaikki suomen kielen jatko-opiskelijat kuuluvat Oulun yliopiston UniOGS-tutkijakouluun. Tieteenalakohtaiset opinnot suoritetaan kuitenkin oppiaineen piirissä, ja kaikki jatko-opiskelijat osallistuvat tutkijaseminaari Toivon toimintaan.

Jatko-opintojen aloittaminen etenee seuraavasti:

  1. Opiskelija ottaa yhteyttä ohjaajaan ja keskustelee aiheestaan. Jos se tuntuu tarpeeksi laajalta ja tieteellisesti tarpeeksi haastavalta, opiskelija laatii noin kymmenen sivua pitkän tutkimussuunnitelman, jonka hän käy läpi yhdessä ohjaajansa tai ohjaajiensa kanssa. Kun suunnitelma on todettu hyväksi, opiskelija hakee UniOGSiin, johon kaikki jatkokoulutettavat nykyään kuuluvat ja jonka käytäntöjen mukaan jatkotutkinto suoritetaan. UniOGSin ohjeisiin kannattaa tutustua huolellisesti ennen yhteydenottoa mahdolliseen ohjaajaan.
  2. Opiskelija suorittaa UniOGSin järjestämät kaikille pakolliset opinnot. Lisäksi opiskelija suorittaa vapaavalintaisesti 12 op UniOGSin tai oppiaineen tarjoamia opintojaksoja.

jatko-opiskelijan OodiHOPS-malli

Viimeksi päivitetty: 22.5.2020