Suomen kielen oppiaine

Tervetuloa oppiaineemme sivustolle!

Suomen kielen tutkimus eli fennistiikka on humanistinen tieteenala, jonka opetus- ja tutkimuskohteina ovat kielen käytön, rakenteen, kehityksen ja vaihtelun eri muodot. Tutkimuksen painoaloja ovat Oulun yliopistossa sosiolingvistiikka - kohteenaan suomen kielen lisäksi myös muut pohjoiset itämerensuomalaiset kielimuodot -, vuorovaikutuksen tutkimus, kognitiivinen semantiikka sekä oppijankielen tutkimus. Tutkimusaineistojen valinnassa painottuu pohjoinen näkökulma. Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monialaisia kielen ammattilaisia erityisesti Pohjois-Suomen tarpeisiin. Kandidaatin- ja maisterintutkinnon suorittaminen kestää yhteensä noin viisi vuotta. On hyvä tietää etukäteen, että kielentutkimus abstraktisuudessaan vaatii kykyä, joka ei välttämättä ole tekemisissä käytännöllisen kielitaidon kanssa.

Suomen kielen opiskeluun kuuluu tutkimuksen tekeminen ja osallistuminen mahdollisiin projekteihin. Opintoihin liittyy myös tutustumista työelämään erilaisten harjoittelujen muodossa. Suomen kielen opintoja voi jatkaa aina tohtorintutkintoon asti.

Suomen kielen oppiaineen vaiheista on julkaistu historiikki.

26.9.2019 Uutinen

Udmurtin perusteet (5 op)

29.4.2019 Uutinen

Avustajaksi konferenssiin

4.4.2019 Uutinen

Sivuainekoe

26.11.2018 Uutinen

Uusia Täppiä luettavissa

3.12.2019 Tapahtuma

Palautepäivä

15.5.2019 Tapahtuma

Palautepäivä

11.3.2019 - 17.4.2019 Tapahtuma

Kielikontaktit / Language contacts 2019