Oulun nauhoitearkisto (ONA)

Oulun nauhoitearkisto (ONA)

Oulun nauhoitearkisto (ONA) on perustettu 1967. Arkistossa säilytetään opiskelijoiden ja henkilökunnan nauhoittamia tallenteita. Kokoelmissa on yhteensä yli 7 000 tuntia erilaisia nauhoitteia, joista osa on kopioitu Suomen kielen nauhoiterkistosta SKNA).

ONA sisältää useita aineistokategorioita, jotka ovat seuraavat:

 • murrenauhoitukset
 • puhekielen ja sosiaalimurteiden nauhoitteet
 • lapsenkielen nauhoitteet
 • itämerensuomalaisten vähemmistökielten nauhoitteet
 • kulttuurihistorialliset nauhoitteet

Muu arkisto

Suomen kielen arkisto sisältää nauhoitteiden lisäksi seuraavat sanasto- ja nimistökokoelmat:

 • noin 32 500 paikannimilippua suomenkielisiä paikannimiä alueittain järjestettynä
 • noin 10 000 sanalippua paikkakunnittain järjestettynä
 • Karjalan kielen sanakirjan lippuja
 • kopioita Suomen murteiden sanakirjan arkistosta (SNSA); yhteensä 492 mikrofilmirullaa
 • osa Nimiarkiston paikannimilippukokoelmista; yhteensä 210 mikrofilmirullaa
 • Yhdysvaltoihin muuttaneiden kirjeitä yhteensä 25 mikrofilmirullaa
 • useita mikrokorttikokoelmia (mm. Oulun korpus - 70 korttia)
 • noin 1 400 koululaisten kirjoitelmaa

Kokoelmien lisäksi arkistossa ovat säilytteillä oppiaineen kandidaatintutkielmien ja pro gradu -työt sekä lisensiaatintyöt ja väitöskirjat.

Arkistojen käytöstä voi sopia yliopisto-opettaja Niina Kunnaksen kanssa, puh. (08) 553 3476 tai niina.kunnas[at]oulu.fi

Korpukset

Kansainvälinen oppijan suomen korpus.

Suomen kielen arkistoja muualla Suomessa

Kotimaisten kielten tuskimuskeskuksen arkistot osoitteessa http://www.kotus.fi

Hesingin yliopiston Muoto-opin arkisto osoitteessa http://www.helsinki.fi/hum/skl

 

 

Viimeksi päivitetty: 20.2.2012