Vierailuluentoja: Metslang

Maanantai, helmikuu 6, 2017 - Maanantai, helmikuu 13, 2017

694949A Viro kontrastiivisesta ja typologisesta näkökulmasta (2/5 op)

Helle Metslang, Tarton yliopiston viron kielen professori ja Oulun yliopiston dosentti, pitää helmikuussa kurssin, jolla tarkastellaan suomea ja viroa typologisesta näkökulmasta. Kieliä vertaillaan sekä keskenään että muihin Euroopan kieliin. Suomi ja viro nähdään Itämeren kielialueen kielinä, ja tarkastelu kohdistuu sekä muoto-oppiin että lauseoppiin. Tilaisuus kannattaa hyödyntää, sillä kurssi järjestetään vain kerran, keväällä 2017.

Kurssin voi suorittaa joko 2 op:n tai 5 op:n laajuisena kirjoittamalla luentopäiväkirjan. 5 op:n suoritukseen kuuluu lisäksi aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja sen pohjalta kirjoitettava essee. Kurssi sopii kaikille viron alkeiskurssin käyneille, mutta osallistua voivat myös muut. Kurssin voi sisällyttää esimerkiksi suomen kielen valinnaisiin opintoihin tai yleisen kielitieteen Muu erikoisala -opintoihin. Kurssille täytyy ilmoittautua Weboodissa.

Luennot ovat kaikille avoimia, ja kuuntelemaan voi tulla myös yksittäisiä aiheita.

6.2. klo 16-18 (HU111)
Viron ja suomen typologista vertailua (2 t)

 

7.2. klo 14-18 (HU301)
Viro ja suomi Euroopan kielinä (4 t)

 

8.2. klo 8-10 (HU111), 12-14 (HU106)
Viro ja suomi Itämeren kielialueen kielinä (4 t)

 

9.2. klo 10-12 (KTK215)
Viron ja suomen morfologian vertailua (2 t)

 

9.2. klo 14-18 (SÄ118)
Viron ja suomen lauseopin vertailua (4 t)

 

13.2. klo 10-12 (HU207), 16-18 (HU206)
Viron kielen pulma-alueita (4 t)

 

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 23.1.2017