University of Oulu, 2017

Valinnaiskurssi viron semantiikasta ja pragmatiikasta

Helmikuussa järjestetään viron semantiikkaa ja pragmatiikkaa käsittelevä intensiivikurssi, jonka suorittamalla saa 5 opintopistettä (694955S).

Kurssilla käsitellään viron kielen semantiikkaa ja pragmatiikkaa vertaillen tiettyjen viron sanojen merkitystä ja käyttöä suomen vastaaviin. Kurssi soveltuu kaikille viron alkeiskurssin käyneille tai viron alkeet osaaville. Opintojakson opettajana on Tarton yliopiston professori Renate Pajusalu. Kurssisuoritukseen sisältyy itsenäisiä tehtäviä. Kurssin voi sisällyttää esimerkiksi suomen kielen valinnaisiin opintoihin tai yleisen kielitieteen tai viron sivuainekokonaisuuteen.

Lisätietoja saa Mai Frickiltä.

Ohjelma

5.2.2018

16-18, HU212

  1. Viittaaminen. Persoona ja kohteliaisuus: henkilöön viittaaminen ja puhuttelu.

 

6.2.2018

10-12, L9

  1. Tarkoitteen infostatus diskurssissa: Onko virossa ja suomessa artikkeleita? Mitä eroja on pronominien varianteilla?

Luento on yhteinen semantiikan kurssin kanssa, suomeksi.

6.2.2018

14-16, HU110

  1. Tila ja aika kielessä: demonstratiivipronominit (see, too, siin, seal), muita tila- ja aikasanoja (üle, peale, nüüd, praegu jm)

Luento on yhteinen viron jatkokurssin kanssa.

7.2.2018

10-12, M101

  1. Monimerkityksisyys ja semanttiset kentät (esim. liikkuminen: minema, tulema, käima, sõitma, kõndima, jalutama, reisima jne.).

Luento on yhteinen semantiikan kurssin kanssa, suomeksi.

7.2.2018

14-16, KTK303

  1. Modaalisuus ja kausaalisuus: võida, saada, pidada, tulla, ajada, lasta, panna. Muutos ja futuuri: saada, jääda, minna, tulla, hakata.

Luento on yhteinen viron jatkokurssin kanssa.

8.2.2018

14-16, HU108

  1. Vuorovaikutus ja kielioppi: direktiivit ja kysymykset. Mitä eroa on suomen ja viron direktiivien käytössä?

Luento on yhteinen viron jatkokurssin kanssa.

Viimeksi päivitetty: 28.2.2018