Valtteri Skantsi

Tieteellinen aikakauslehti

Jantunen, Jarmo Harri; Brunni, Sisko; Lehto, Liisa-Maria; Airaksinen, Valtteri (2014) Oppijankieliaineistojen annotointi – esimerkkinä ICLFI:n annotoinnin prosessit, ongelmat ja ratkaisut. – AFinLA-e (7). 60–80.
http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/48160/13961

Konferenssijulkaisu

Brunni, Sisko; Lehto, Liisa-Maria; Jantunen, Jarmo H.; Airaksinen, Valtteri (2015) How to annotate morphologically rich learner language: principles, problems and solutions. – Ann-Kristin Helland Gujord, Susan Nacey & Silje Ragnhildsveit (toim.), Learner Corpus Research: LCR2013 Conference Proceedings. Bergen Language and Linquistics Studies 6. Bergen. 133–152.
http://dx.doi.org/10.15845/bells.v6i0.812

Viimeksi päivitetty: 6.8.2018