Artikkelin tarjoaminen / Submitting a paper

Ohjeet artikkelin tarjoamiseen

Konferenssin artikkelit julkaistaan Studia Humaniora Ouluensia -sarjassa. Siinä käytetään Acta Universitatis Ouluensis -sarjalle määriteltyä tyylipohjaa. Tutustu muotoiluohjeisiin etukäteen. Huomaa, että artikkeleita otetaan vastaan ainoastaan Word 2016 -muodossa. Artikkelin voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Pyydämme käyttämään esitäytettyä tyylipohjaa käsikirjoituksen muotoilussa. Jätä artikkeliehdotuksesi EasyChairiin.

Muotoile käsikirjoituksen lähdeluettelo APA Publication Manual -teoksessa (6. tai uudempi painos) kuvattujen ohjeiden mukaan.

Guidelines for submitting a paper

The papers of the conference will be published in Studia Humaniora Ouluensia. The series adheres to the guidelines established for Acta Universitatis Ouluensis. Please familiarize yourself with the relevant formatting instructions (note: Word 2016 supported only). Papers will be accepted in Finnish, Swedish, and English.

We invite you to use the prefilled document template to format your manuscript. Please submit your paper via EasyChair.

Please format your list of references so that it corresponds to the style described in APA Publication Manual (6th edition or later).

Viimeksi päivitetty: 21.3.2019