Tärkeät päivät / Important dates

Tärkeät päivät

 • työpaja-/tutoriaaliehdotusten lähettäminen: 1.–31.12.2018
 • työpaja-/tutoriaaliehdotusten hyväksyminen: 15.1.2019
 • abstraktien ja mahdollisten artikkelien lähettäminen: 16.1.–17.3.2019 (jatkettu)
 • abstraktien ja artikkelien hyväksyminen: huhtikuu 2019
 • julkaisuvalmiiden tekstien lähettäminen viimeistään: 9.6.2019
 • konferenssi: 14.–16.8.2019

Important dates

 • Submission of proposals for workshops and tutorials: December 1-31, 2018
 • Acceptance of proposals for workshops and tutorials: January 15, 2019
 • Submission of abstracts, short papers and long papers: January 16 - March 17, 2019 (extended)
 • Notification of acceptance of abstracts, short papers and long papers: April 2019
 • Submission deadline of publication ready texts: June 9, 2019
 • Conference: August 14-16, 2019

Viimeksi päivitetty: 21.3.2019