Tulkkaus / Interpreting

Tulkkaus suomalaiselle viittomakielelle

Osa konferenssin esityksistä tulkataan suomalaiselle viittomakielelle. Järjestelytoimikunta ottaa yhteyttä niihin puhujiin, joiden esitykset tulkataan. Jos esityksenne tulkataan, pyydämme teitä lukemaan ohjeistuksen sekä noudattamaan annettuja aikatauluja.

Ohjeita tulkattaville puhujille ennen konferenssia

Jos esityksenne tulkataan, informoikaa tulkkeja esityksenne sisällöstä ja rakenteesta. Materiaalia tulkkien valmistautumista varten voi lähettää osoitteeseen tulkit@jyu.fi. Pyydämme kirjoittamaan viestin aihekenttään otsikon ”RDHum”.

Hyödyllistä valmistautumismateriaalia tulkeille ovat

  • PowerPoint -esitys
  • puhujan muistiinpanot (pelkästään tulkkeja varten ei tarvitse kirjoittaa erillistä tekstiä)
  • artikkeli tai muu teksti, johon esitys pohjautuu
  • videoklippi, transkriptio tai muu oheismateriaali, jota käytätte esityksessänne.

Aikataulu

Lähettäkää luonnos esityksestänne ke 7.8. klo 9.00 mennessä ja viimeistelty materiaali pe 9.8 klo 9.00 mennessä. Jos ehdotettu aikataulu ei sovi teille, otattehan yhteyttä.

Yhteystietojanne ja toimittamianne materiaaleja käsitellään luottamuksellisesti. Materiaalit tulevat vain tulkkien käyttöön, ja poistamme tiedostot asianmukaisesti konferenssin jälkeen.

Esityksen aikana

Vapaamuotoista puhetta on vaivattomin kuunnella. Jos luette tekstiä paperista, lukemisnopeutta on hyvä hieman hidastaa ja tarvittaessa tauottaa.

Viittomakielen tulkit sijoittuvat salin etuosaan kasvot yleisöön päin. Koska tulkit eivät näe valkokankaalle, he seuraavat esityksen etenemistä tabletilta ennakkomateriaalin pohjalta.

Tulkkien yhteystiedot

Viittomakielen tulkkauksen konferenssissa järjestävät Jyväskylän yliopiston viittomakielen tulkit.

Virpi Sipilä ja Minttu Laine
tulkit@jyu.fi
Viittomakielen tulkit
Suomalainen viittomakieli
Viittomakielen keskus
Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Finnish Sign Language Interpreting

There will be interpreting organized in Finnish Sign Language in selected parts of the conference. The conference organizing committee will inform the speakers whose presentations will be interpreted in sign language. If your presentation will be interpreted, please follow the instructions and note the deadlines.

Briefing the interpreters before the conference

If your presentation will be interpreted, brief the interpreters about the contents and the outline of your presentation in advance. Send your briefing material by email to tulkit@jyu.fi. Write “RDHum” in the topic row, please.

Relevant material for the interpreters are

  • a PowerPoint presentation, and/or
  • the speaker notes (bullet points or the like), and/or
  • a recent related (draft) paper, and/or
  • a video clip, a transcript, or other demonstration material you use in the presentation.

Deadlines

Please submit the draft version of your paper by Wednesday 7th August at 9 a.m. Please make the final material available as soon as possible, not later than on Friday 9th August by 9 a.m. If the suggested deadlines do not work for you, please do not hesitate to let us know.

Your contact information and all the materials will be processed confidentially. The interpreters do not forward the materials, and the materials will be deleted once the conference is over. Do not hesitate to contact us if you have any questions.

During the presentation

Reading a paper hinders communication. Speak freely when possible, and slow down if you read.

Sign language interpreters are positioned in the front of the room and face the audience. Therefore do not see the slides on the screen, but will run the briefing material on a tablet.

Contact information

The sign language interpreting in the conference is organized by the interpreting team of the University of Jyväskylä.

Virpi Sipilä and Minttu Laine
email: tulkit@jyu.fi
Sign Language Interpreters
Finnish Sign Language
Sign Language Centre
Department of Language and Communication Studies

Viimeksi päivitetty: 19.6.2019