Udmurtin perusteet (5 op)

Saamen ja suomen kielen oppiaineet suunnittelevat mahdollista udmurtin kielen kurssia, joka järjestettäisiin vuoden 2020 alussa, lukuvuoden 2019–2020 3. opetusjaksossa.

Kurssi on kielitieteellinen johdatus suomen ja saamen etäiseen sukukieleen udmurttiin, jolla on satoja tuhansia puhujia pääosin nimikkotasavallassaan Udmurtiassa Venäjän federaatiossa. Keskeisimpänä oppimateriaalina käytetään Valentin Kel'makovin ja Sara Hännikäisen teosta Udmurtin kielioppia ja harjoituksia, jonka ensimmäiseen painokseen ja sen myötä koko kieleen voi tutustua osoitteessa https://is.muni.cz/www/magairlin/Udmurtin_kielioppia_ja_harjoituksia.pdf. Udmurtin äänne-, muoto- ja lauserakenteen lisäksi kurssilla tarkastellaan myös udmurtin ja sitä ympäröivien kielten monitahoisia suhteita sekä laajemmin udmurtin asemaa koko uralilaisessa kielikunnassa.

Kurssin pääpaino on kielen teoreettisessa tuntemuksessa, mutta sen täydennykseksi kaavaillaan syntyperäisen udmurtin pitämiä ääntämis- ja keskusteluharjoituksia.

Kurssisuoritus on mahdollista lukea suomen ja saamen kielen syventävien opintojen valinnaisiin opintojaksoihin.

Yllä kuvattu kurssi on vasta suunnitteilla, ja se järjestetään, jos kurssille on tulossa riittävästi opiskelijoita. Kurssista kiinnostuneita pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksestaan viimeistään perjantaina 4.10.2019 osoitteeseen jussi.ylikoski@oulu.fi.

Viimeksi päivitetty: 26.9.2019