Kulttuuriantropologia

Kulttuuriantropologia on oppi ihmisistä, yhteisöistä ja käyttäytymisen sosiaalisesta rakentumisesta eri aikoina ja eri puolilla maailmaa. Haluamme oppia tuntemaan ja ymmärtämään erilaisia kulttuureita ja tutkimme, kuinka kulttuuri vaikuttaa ihmisten elämään. Kansainvälistyvässä maailmassa kulttuurien tuntemus niin paikallisella kuin globaalillakin tasolla on tärkeää yhteiskunnallisten ilmiöiden ja ongelmien ymmärtämiseksi. Oulussa painotamme pohjoisia kulttuureita, kulttuurien nykyilmiöitä ja vuorovaikutusta sekä ympäristö-, terveys- ja soveltavaa antropologiaa. Oulun yliopistossa kulttuuriantropologialla ja arkeologialla on yhteiset perusopinnot.

Tutustu alaan

Kulttuuriantropologian henkilökunnan sivut ja yhteystiedot

Kulttuuriantropologinen tutkimus Oulussa

Huom! Suoritusohjeita:

Kulttuuriantropologian opintojen suoritustavat (päivitetty 13.8.2019)

Kulttuuriantropologian essee- ja lähdeviiteohjeet (päivitetty 13.8.2019)