Uusia näkökulmia lapsuuteen Suomessa (1600–1900): hauta-asu lapsen aseman määrittelijänä

Projektin kuvaus

Tämä projekti tutkii lasten asemaa 1600–1800-lukujen Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää arkeologista lapsuustutkimusta, johon ryhdytään haastavilla tutkimuskysymyksillä. Näistä yksi tärkeimmistä on lasten sosialisaation ja lasten oman äänen löytäminen arkeologisesta hautamateriaalista. Näitä etsitään tutkimalla erityisesti hauta-asua teoreettisista viitekehyksistä, joissa tunteet, performanssi ja vaatteiden merkitys identiteetille ovat keskiössä. Tutkimusmetodit ovat monitieteiset ja niissä hyödynnetään antropologista tietoa vainajista sekä vainajien vaatteiden analysointia kuitu-, tekstiili-, väriaine- ja SEMedx -analyseillä. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään aiemmin arkeologiassa vähän käytettyä tietokonetomografista mallintamista

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Tutkimusryhmä

Sanna Lipkin

Sanna Lipkin

Akatemiatutkija