Opiskelijoidemme opinnäytteitä palkittu stipendein!

Kirjastonhoitajien säätiö sr on päättänyt palkita kaksi OY:n Informaatiotutkimuksella tehtyä pro gradu -tutkielmaa stipendein! Onnea Juho ja Laura!
 

 

Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 17.11.2017 palkita 500 euron stipendillä seuraavat:
Saapuneista kuudesta ehdokkaasta päätettiin palkita Turun AMK:sta Anna-Maija Saariahon työ ”Kirjastopalveluja muistisairaille”, Oulun yliopistosta Juho Sarkkisen pro gradu –työ ”Tapahtumatuotannon johtaminen yleisissä kirjastoissa” ja kolmantena myös Oulusta Laura Mustaniemen pro gradu –työ ”Kelluvan kokoelman toteutus, vaikutukset ja soveltuvuus suomalaisissa kirjastoissa henkilökunnan näkökulmasta”. Kullekin siis 500 euron tunnustus.

Kirjastonhoitajien säätiö sr on jo vuosia jakanut kirjasto- ja informaatioalan oppilaitosten ehdottamien hyviksi arvioitujen opinnäytetöiden joukosta aina syksyisin valituille 1-7 työlle 500 euron stipendin kullekin. Lisäksi tänä vuonna olemme tukeneet informaatiotutkimuksen seminaaria ECIL 2018 Oulussa ja väitöskirjantekijä Markus Rytinkiä.

Oulun yliopistolta palkitut gradut löydät täältä:

http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201705061718.pdf Sarkkinen
http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201805312068.pdf Mustaniemi

Viimeksi päivitetty: 28.11.2018