Tutkimus

 

Tieteiden ja aatteiden historiassa tutkitaan ihmisen ajattelua ja sen muutoksia monipuolisesti. Aatteiden historia keskittyy menneisyyden ihmisten uskomuksiin, toiveisiin ja pelkoihin – siihen, millaiseksi he ovat mieltäneet yhteiskuntansa, luonnon ja ihmisluonnon. Aatteiden historian tutkimuskenttään kuuluvat myös erilaiset ideologiat, käsitteet ja ”-ismit”, kuten liberalismi, sosialismi ja nationalismi. Näille ilmiöille ja uskomusjärjestelmille haetaan selityksiä paitsi tieteellisen ajattelun, myös esimerkiksi talouden, politiikan ja uskonnon maailmoista. Täällä Oulussa tutkitaan valistusta ja sen perintöä, utopia-ajattelua ja poliittista ajattelua konservatismista anarkismiin.

Tieteiden historia selvittää, miten käsitys tieteellisyydestä on aikojen kuluessa muuttunut ja miten tiedettä on eri aikoina harjoitettu. Usein keskitytään luonnon- ja lääketieteisiin, mutta yhtä hyvin voidaan kartoittaa humanististen alojen opillista menneisyyttä. Tieteiden historia tutkii myös, miten tieteellistä tietoa on eri aikoina hankittu, millaista tietoa on pidetty "tieteellisenä" ja miten tiede nivoutuu politiikkaan, kulttuuriin ja aatteisiin. Oulussa tutkitaan erityisesti lääketieteen, psykiatrian ja psykologian historiaa sekä fysikaalisten tieteiden ja evoluutioteorioiden historiaa ja 1600-1700-lukujen tieteellistä vallankumousta.

Viimeksi päivitetty: 15.8.2018