Yhteistyö

Tieteiden ja aatteiden historia tekee yhteistyötä eri sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Sisäisiä sidosryhmiä ovat humanistinen tiedekunta, eri tutkijakoulut, historiatieteiden oppiainetoimikunta (OATK), tiedeviestinnän maisterikoulu TIEMA, historiatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö TIIMA sekä lähioppiaineet.

Ulkoisia sidosryhmiä ovat kansallinen ja kansainvälinen tiedeyhteisö, kotimaiset ja kansainväliset historiaseurat ja -yhdistykset, yhteiskunnalliset toimijat, julkisen sektorin edustajat ja tiedepolitiikan vaikuttajat sekä alumnit.

Tieteiden ja aatteiden historian tutkijat ovat mukana muun muassa seuraavissa järjestöissä ja verkostoissa:

Viimeksi päivitetty: 15.8.2018