Samu Sarviaho

FM, tohtorikoulutettava (aate- ja oppihistoria)

 

Erityiset tutkimusalat

Suomalaisen historiankirjoituksen historia ja suomalainen historiakulttuuri, erityisesti käsitykset Suomen varhaishistoriasta ja keskiajasta, nationalismi, tieteenfilosofia.

 

Julkaisut

 

Väitöskirja

 

Ikuinen rauha. Vuoden 1323 Pähkinäsaaren rauha suomalaisessa historiantutkimuksessa ja

historiakulttuurissa 1800- ja 1900-luvuilla. Acta Universitatis Ouluensis B 152. Oulun yliopisto, Oulu 2017. (Väitöstilaisuus 10.6.2017).

 

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 

”Kaukokaipuun ja alkuperäisen itäisyyden lumoissa. Pohjois-Suomen varhaishistoriallinen karjalaisuus 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun suomalaisessa historiankirjoituksessa”. Historiallinen Aikakauskirja 4/2016, s. 379–389.

 

”Suomalaista itsetuntoa ja heimoaatetta rakentamassa. Karjalan varhaishistorian ja keskiajan historiakuvan muodostuminen 1800-luvun suomalaisessa historiankirjoituksessa”. Teoksessa: Alenius, Kari & Enbuske, Matti (toim.) The Barents and the Baltic Sea Region. Contacts, Influences and Social Change. Studia Historica Septentrionalia 77. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2017, s. 347–360.

 

Esitelmät tieteellisissä konferensseissa

 

”Karjalan varhaishistorian ja keskiajan historiakuvan tyyppipiirteiden muodostuminen 1800-luvun

suomalaisessa historiankirjoituksessa”. Barentsin-Itämeren alue: kontaktit, vaikutteet ja yhteiskunnallinen muutos -symposiumi, Oulu 11.12.2015.

 

Muut esitelmät

 

”Käsitykset Pähkinäsaaren rauhasta suomalaisten historiankäsitysten tyyppitapauksena”. Representations, Encounters, Interaction (REI) – workshop. Oulun yliopisto 28.8.2015.

 

Luennot

 

”Pähkinäsaaren rauhasta epämääräisiin rajaluetteloihin. Historioitsijoiden käsityksiä myöhäiskeskiaikaisen ja uuden ajan alun rajalinjan muotoutumisesta pohjoisemman ’Suomen’ ja Vienan Karjalan välille”. Tie Vienaan -symposiumi, Kuusamo 28.8.2016.

Viimeksi päivitetty: 1.6.2017