Valmiit pro gradut - kronologinen

2019

Hattukangas, Jukka
Kolligatiiviset käsitteet ja niiden käytön oikeutus

Heikkinen, Eetu
”Ketorin maisema” : lääkeyritysten mainokset suomalaisissa lääkärilehdissä ja suoramainonnassa 1960-luvulta 1990-luvun loppuun

Kurttila, Anton
Maahanmuuttokritiikin käsittely Helsingin Sanomissa ja muussa suomalaisessa journalismissa vuosina 2001–2011

Lapinlampi, Maija
Etsivä keskuspoliisi ja Venäjän pakolaiset Suomessa maailmansotien välillä

Niskanen, Santtu
Terminaattorista algoritmeihin: tekoälykäsitys neljässä suomalaisessa painetussa julkaisussa vuosina 1997–2016

Oikarinen Tiina
Mentaalihygienian historia Suomessa 1950- ja 1960-luvuilla : terveyskansalaisuus järjestöjen ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä

Rautio, Elmo-Petteri
Kansakunnan synty : Suomen itsenäistymiskehityksen narratiivit koulujen historian oppikirjoissa 1873–1965

Sikkilä, Teijo
Onko ihminen luontojaan itsekäs? Frans de Waalin käsitys moraalin evoluutiosta ja venner-teoria

Vartiainen, Piia-Mari
Oman aikamme seikkailukertomuksia : masennus William Styronin ja Tellervo Koiviston kokemana ja kuvaamana

2018

Hilke, Hannes
Anto Leikola evoluutioteorian popularisoijana ja puolestapuhujana 1960–1980-lukujen Suomessa

Haapakorva, Heikki
Thomas Szasz : psykiatrian kriitikko

Hyrkäs, Eve-Riina
Aivot vai mieli? : skitsofrenian etiologiakäsitys suomalaisessa psykiatrian tutkimuksessa 1960-luvulta 2010-luvulle

Ikola, Tarja
Martti Kaila ja karkeat jyvät: suomalainen kriminologia ja kriminaalipoliittinen ajattelu oikeuspsykiatri Martti Kailan tekstien valossa vuosina 1935–1955

Karlsson, Sonja
”Katson, että steriloiminen olisi suoritettava” : steriloinnit Suomessa 1967–1970 ja vuoden 1970 uusi steriloimislaki

Koukkula, Jari
Teknostruktuuri ja yhteiskuntasuunnittelun suuntaviivat: John Kenneth Galbraithin talous- ja yhteiskunta-ajattelu 1950–1970-luvuilla

Kumpula, Tuomas
Kiistellyt taikaluodit: tutkijoiden näkemyksiä psykoosilääkkeistä ja niiden vaikutuksista 1955–1960

Päri, Jasmin
”Democracy is government by lying” : Joseph Schupeterin demokratiakäsitys

Roivainen, Jarmo
Petteri Sihvonen ja Nuori Suomi: kamppailu juniorijääkiekon eetoksesta

Tähti, Sami
”Aukkojen jumala?”: ydinfyysikko K.V. Laurikaisen filosoia filosofi Ilkka Niiniluodon kritisoitavana

Tölli Liisa
”Herran henki lepää pohjoisen maan yllä”: herännäisyys ja vanhoillislestadiolaisuus Lumijoen seurakunnassa 1918–2018

Yliranta, Ukko-Pekka
Anonyymi altruismi: altruismin evoluutiobiologisen määritelmän evoluutio Hamiltonista nykyhetkeen

2017

Impiö, Matti
Ihmiskunta ilman tietoisuutta: Julian Jaynesin teoria kaksikamarisesta mielestä: sen vastaanotto ja vaikutukset

Jaakkonen, Asta
Mielisairaanhoitajien koulutus Suomessa vuosina 1906–1969

Pietilä, Jutta
Sointuja ihanneyhteiskunnalle: Matti Kurikka utopiasosialistisena ajattelijana ja toimijana

Repo, Riina
Yhteiskunta, trauma ja psykosomatiikka: Oulun psykiatrian klinikan tutkimushistoria 1965–1979

Tuokkola, Jarkko
Sosialismi ja kommunismi Suomen Tietosanakirjojen artikkeleissa 1912–2005

2016

Aro, Arto
Täydellisyyteen oikean järjen ohjauksella : luonnonoikeus Henrik Hasselin väitöskirjoissa 1735-1754

Hannonen, Vesa
Luunkovaa legalismia horjuttamassa : oikeus ja yhteiskunta Aulis Aarnion ajattelussa

Kemppainen, Sanna
Äitien syyllistäminen : psykiatri Yrjö O. Alasen psykoanalyyttiset tulkinnat skitsofrenian ja homoseksuaalisuuden syistä

Kettu, Marianne
Tuhoisa ja kohtalokas on sairaus ollut ihmisille : unitaudin Encephalitis lethargica historia Suomessa 1920-luvulla

Kuoppala, Janne
Kylmäkääreistä keuhkolääketieteeksi : Suomen keuhkolääkäriyhdistys ja keuhkolääketieteen kehitys 1900-luvulla

Leinonen, Antti
Suomalaisen yhteiskuntasuunnittelun käsitehistoria ja kritiikki

Metsänheimo, Janne
Synteihin sidotut : hoitokokousten opillinen perusta 1960–70-lukujen vanhoillislestadiolaisuudessa

Mikkonen, Ville
”Ja ’suotuisan hetken jumala’ hymyilee meille” : Itä-Karjalan kysymyksen ilmeneminen vuosina 1881–1923 kirjoitetussa Itä-Karjala-kirjallisuudessa

Määttä, Jukka
Amerikkalainen arkistonhoitaja : profession synty ja jakautuminen

Nurmi, Toni
”Revolution”' pitkän kahdeksannentoista vuosisadan lopulla : James Mackintoshin ”revolution”'-termin käyttö 1788–1832

Paldan, Arttu
Hayekin piirustus : Friedrich Hayekin poliittinen filosofia

Taipale, Maija
Sitä lapsi laulaa, mitä vanhempi hyräilee : lastenhoito- ja kasvatusoppaiden ohjeet ja asiantuntijavalta Suomessa 1920 - 1930-luvuilla

Vertanen, Leena-Annika
Pekka Kuusi alkoholipoliitikkona ja hänen suhtautumisensa alkoholipolitiikkaan ajanjaksolla 1946-1969

2015

Kaustinen, Timo
Suomen ulkopoliittisen johdon suhtautuminen Tiananmenin aukion tapahtumiin vuonna 1989.

Leinonen, Aki
"Maailmaa ei pidä jakaa vuohiin ja lampaisiin." Kinseyn raporttien vaikutus homoseksuaalisuuden patologisointiin psykiatrian alalla Yhdysvalloissa 1939-1960.

Lipponen, Sonja
Arkisto on enemmän kuin asiakirjojensa summa. Pentti Renvall arkistoteoreetikkona.

Pesola, Antti
Sosialistinen Suomi, demokraattinen yliopisto ja maailmanrauha. Kansandemokraattiset opiskelijajärjestöt Oulun yliopistossa 1964-1990.

Takalo, Timo
Porthan ja valon viholliset : taikauskojen ja ateismin vastustus Henrik Gabriel Porthanin kirjoituksissa.

Vänttilä, Ilkka
Pyhä maa. Luovutettu Karjala Karjalan Liiton ja ProKarelia-järjestön sekä Suomen valtiojohdon esille tuomana Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.

 

2014

Hyyrönmäki, Sauli
Mistä on pienet piiskat tehty? Selittävä näkökulma Friedrich Nietzschen naiskäsitykseen.

Kantola, Arttu
Henkevää kuria, rohkeaa mieltä ja horjumatonta itseluottamusta. Jatkosodan Päämajan kaukopartiomiesten sotiluuden ilmenemismuodot ja edustavuus verrattuna suomalaisen sotilaspedagogiikan vuosina 1918-1939 luomaan ideaalisotiluuteen.

Louhela, Liisa
"Ja kerran korvenkin helmahan näet valkoliljojen puhkeevan." Kainuun hengellinen herätys eli nk. härkösläisyys vuosina 1936-1977.

Sarkkinen Hanna
"Rajaton kasvu ei ole mahdollista rajallisessa tilassa." Rooman klubin Karvun rajat -tutkimusraportin vastaanotto Suomessa vuosina 1972-1976.

2013

Junkkonen, Emilia
Säihkyviä valoja, nokisia katuja : suomalaisten naisten suurkaupunkikokemuksia ja matkakuvia 1920-luvun Lontoosta.

Kuusirati, Jyrki
Transnistrian kansakunnan rakentamisen hanke 2006–2008.

Marski, Sampo
Kreationismi helluntaiseurakunnan piirissä vuosina 1987–1988.

Paananen, Tuomas
Oulun yliopiston hallinnon kehitys osana valtakunnallista korkeakoulupolitiikkaa vuosina 1986 - 2013.

Puolakka, Jenni
Kieli ja kulttuuri heimoveljeyden perustana : kielitieteilijä Lauri Kettusen heimoaatteen synty ja ilmenemismuodot vuoteen 1924 saakka.

Suutari, Jussi
Narreja vai saarnamiehiä? : Bill Hicksin ja George Carlinin stand up -komedian yhteiskuntakritiikki Yhdysvalloissa vuosina 1980 - 1999.

Tikkanen, Henry
Pääjohtaja Eino S. Repo Yleisradion ohjelmapolitiikan uudistajana 1965–1969.

Turunen, Jussi
Minä ja muut minät : psykiatri Reima Kampmanin sivupersoonatutkimukset.

2012

Häkkinen Hanna
Kasvatusoppia, evoluutiopsykologiaa ja hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista. Kehityspsykologian varhaishistoria ja itsenäistyminen tieteenalana Suomessa.

Kaskela Sini
Kuoleman kummallakin puolen - B.H. Päivänsalon evankelis-luterilainen kuoleman tulkinnan puolustus Suomessa vuosina 1910–1931.

Körkkö Saija
Ulkomuseosta saamelaisinstituutioksi. Saamelaismuseo Siida kulttuuriperinnön hallinnoijana.

Mutenia Kaisa
Hilma Granqvist artas-kylän naisten tulkitsijana.

Puolakka Paula
Brooklynistä ''Curb Your Enthusiasmiin'': stand-up koomikko Larry David osana katutason ja yleismaailmallisten juutalaisten kertomusten verkostoa.

Rautiola Raisa
Kansallismieliset populistit. Nationalismi seitsemässä suomalaisessa pienpuolueessa 1994–2011.

Räsänen Minna
Pahoja noitia ja pyhiä miehiä – Uskonnot ja yliluonnolliset ilmiöt Apuleiuksen Kultaisessa aasissa.

Sarviaho Samu
Alavan maan asuttajat - käsitykset Pohjois-Pohjanmaan varhaisasutuksesta suomalaisessa historiankirjoituksessa toisen maailmansodan jälkeen.

Tervo Minna
Herman Dooyeweerd ja tieteen Arkhimedeen piste. Herman Dooyeweerdin tietoteoreettisen ajattelun uskonnollinen luonne.

Vähäkangas Antti
Sosialismia, mutta miten ja millaista? Yhteiskunnallinen keskustelu Suomen Demokraattisen Nuorisoliiton jäsenlehti Terässä vuosina 1965-1970.

2011

Heikkinen Sami
"007 - kylmän sodan Pyhä Yrjö". Ian Flemingin James Bond -kirjojen luoma kuva kylmästä sodasta sekä Ison-Britannian imperiumin rappiosta.

Järvensivu Erika
Raittius yksin Jumalan sanan kautta. Gustaf Johanssonin näkemys raittiusliikkeestä.

Keskikallio, Jaakko
Kulttuuriradikaali kirkon ja kristinuskon kritiikki suurlakon jälkeisten vuosien suomalaisessa julkisessa keskustelussa 1906–1910.

Kontio Soile
Koristeita ja kultafasaaneja. Sukupuoli ja rotu Aino Kallaksen matkakirjoissa..

Kopperoinen Miika
Puolueen vai aatteen ehdokkaat? Kokoomuksen ja Perussuomalaisten ehdokkaiden sitoutuneisuus omien puolueidensa poliittisiin linjauksiin Euroopan parlamenttivaalikampanjassa 2009.

Könönen Maria
Mies vai elukka? Miehen sukupuolen tuottaminen feministisessä keskustelussa 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa.

Nolvi Tuomas
Kristikunta kriisissä – Erkki Kailan 1920- ja 1930-lukujen kulttuuripessimismi.

Okkonen Hannu
Elävää sanaa ja Kristuksen kuvaa inkeriläisille. Laestadianernas Fridsföreningars Förbundin lähetystyö Inkerinmaalla vuosina 1989–2009.

Posti Janne
Francisco Franco, Juan Carlos I ja Espanjan yhteiskunnan tulevaisuus ranskalaisissa viikkolehdissä 1969–1975.

Pulkkinen Jonna
Kuoleman kylvöä ja taisteluhengen kohotusta. Petsamontien Laaniojan partisaani-isku heinäkuussa 1943 jatkosodan virallisen tiedotuksen, lehdistösensuurin ja viholliskuvan kautta tarkasteltuna.

Sankala Kalle
Psykedeelit, henkisyys ja Timothy Learyn psykedeelinen vallankumous 1960-luvulla.

Tampio Leena-Kaisa
Työmoraalin ja porsaan kasvatusta – Kuhmon 4H-yhdistys 1961–2011 nuorisotutkimuksen avaamien nuorisonäkökulmien valossa.

Tenhonen, Heli
Nerous ei ole koskaan tylsää! Tiedemieskuva Olipa kerran keksijät -animaatiosarjassa.

2010

Kuivalainen Hannu
Suuri illuusio. Norman Angellin käsitys kansainvälisistä suhteista ennen Ensimmäistä maailmansotaa.

Salminen Ville
Lobotomia suomalaisessa psykiatriassa 1946 - 1969.

Saukko Tiina
"Lapsia ja Jumalan valtakuntaa varten". NNKY:n ulkolähetystyö Inarissa vuosina 1902 - 1938 ja Riutulan lastenkoti.

Sunnari, Anniina
"Kun Tornio päästettiin pahasta – pimeän pelosta". Tornion kaupungin sähkölaitoksen vaiheet vuodesta 1911 vuoteen 1969.

2009

Kemi Vesa
Puoluepolitiikan kriisistä vaihtoehtoliikkeisiin ja välinpitämättömään maailmaan. Oulun ylioppilaslehden yhteiskunnallinen ja poliittinen kirjoittelu vuosina 1976-1991.

Leppämäki Wille
Pohjoista korkeakoulupolitiikkaa opiskelijan nimissä. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan aktiivisuus ja päämäärät Pohjois-Suomen korkeakoulupalveluiden rakenteellisessa kehittämisessä.

Mattila Tero
"Come, spirit. Help us sing the story of our land".
Amerikkalainen myytti ja historia Terrence Malickin elokuvissa.

Pehkoranta Nanna
"Olen oppositiossa riistoa, köyhyyttä ja sotaa vastaan" - Yrjö Kallisen (1886-1976) käsitykset sodasta ja rauhasta.

Pekola Sami
"Nurkkakunnasta yhteiskuntaan". Puoluepolitiikka Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa 1965 - 1979.

Wilenius Annu-Johanna
Green Deserts and Window Weather. Nature Conceptions in the Urban and Landscape Planning of Reykjavik.

2008

Heikkinen Vili
Kaipuuta kauas, kotiin ja iäisyyteen. Kaipuun muodot ja syyt Ida Lönnrotin kirjeenvaihdossa vuosilta 1869 –1904.

Juutinen Janne
”Woi förbannatu qwin minun tähän kipun satit”. Ylioppilaiden seksuaalirikollisuus ja sen käsittely Turun akatemian konsistorissa 1640 –1713.

Jääskeläinen Anna-Maria
Jumalasta seuraava. Vuoden 1952 olympialaiset ja miehinen urheilusankaruus penkkiurheilijan näkökulmasta tarkasteltuna.

Keskitalo Jussi
”No Fun”. Punk John Lydonin mukaan.

Kopakka Noora
Uhkana väestöperiaate. Thomas Robert Matlhusin näkemykset yhteiskunnan kehityksestä Principle of Population -teoksen ensimmäisessä ja kuudennenssa painoksessa.

Koponen Niina-Maria
Katoavainen kunnia, ikuinen maine. Presidentti John. F. Kennedyn sankarimaine popularisoidussa biografisessa historiantutkimuksessa 1960 –1990-luvuilla.

Kuokkanen Suvi
Ylpeys käy lankeemuksen edellä? Ateenalainen ostrakismos-järjestelmä tasa-arvon ja demokratian kannalta.

Kynsijärvi Jenniina
”Hell is the Impossibility of Reason”.
Sotilaan suhde Vietnamin sotaan elokuvien Platoon – nuoret sotilaat (1986) ja Sodan arvet (1989) representaatioissa.

Laakkonen Jukka
”Kaikki temput heidän taloudessaan minä varastaisin heiltä”. Pehr Kalmin matkakuvaus Englannista – poikittaisleikkaus hyödyn aikakauteen.

Luosujärvi Timo
Perinnöllisyystieteen ja evoluutioteorian suhde suomalaisissa populaaritieteellisissä kirjoituksissa vuosina 1900 –1946.

Murtoniemi Mauno
Sinimustaa aatetta - Isänmaallisen kansanliike ja Sinimusta-järjestö Oulussa 1932-1935. Laudaturtyö.

Salmio Eero
”Kuinka voisimme tehdä tehtävämme paremmin?”. Suomen Vanginvartija Yhdistyksen Hämeenlinnan haaraosastot 1899 –1918.

Tuohino Eino
Professorinimitykset Turun akatemiassa 1719 –1741.

Turtinen Elias
”Kuula tai orjuuden ies”. Lauri Letonmäki ja Suomen kommunistinen puolue vuosina 1918 –1931.

2007

Ala-Kleemola Mervi
Apuna papilla ja paholaisella. Käsityksiä noituudesta Jane Wenhamin tapauksen pamfleteissa vuonna 1712.

Kononen Harri
Jürgen Habermasin traditiokäsityksestä.

Krause-Mäkitalo Birgitta
”Heittäkää siis pois tietämättömyyden verho” – Cornelius Agrippan (1486–1535) oppi ihmisestä, Jumalasta ja näiden välisestä suhteesta.

Mäkinen Niko
Punaiselta sensorilta harmaalle herrasmiehelle – Neuvostoliiton kulttuurielämä The Timesin kuvaamana vuosina 1946–1953.

Parhi Katariina
”Poliisi noutaa roiston puusta”. Luonto-Liiton radikalistiset vaiheet 1968 –1993.

Tuikkala Janne
Ajatuksia ihmisyydestä: H. W. Bates sekä Louis ja Elizabeth Agassiz Brasilian Amazonilla 1848 –1868.

2006

Anttila Tero
Pohjoiset amatsonit – Olof Rudbeckin (1630–1702) käsitys amatsoneista Atlantica-teoksessa.

Kyllönen Lasse
Eteenpäintyöntymisen filosofia – Esa Saarisen Sartre-kuva ja Sartren vaikutus Saarisen kulttuuri- ja yhteiskuntakritiikkiin sekä toimintaan filosofina 1980-luvulla.

Nyyssönen Janne
Nuoriso vapautuu metsässä ja sopeutuu kaupungissa. Suomalaiset nuorisoelokuvat Käpy selän alla ja Täältä tullaan elämä! ajankuvina.

Palukka Juha-Pekka
Antisemitismi juutalaisten kansalaisoikeuksien käsittelyssä Suomen valtiopäivillä 1872–1918.

Peura Maria
Kuumetaudeista kasvaimiin. Immanuel Ilmonin sairauskäsitys ja luonnonfilosofinen lääketiede.

Tikkanen Eija
Puhtaampaa yhteiskuntaa päin. Keskustelua ohjesääntöisestä prostituutiosta 1800–1900-lukujen taitteen Suomessa.

Vanhanen Marko
Kai Donnerin kuvaus samojedien kulttuurista vuosilta 1911–1914.

Vimpari Ville
J.J. Sederholmin (1863–1934) suhteutuminen taylorismiin ja tehokkuusajatteluun.

2005

Haaga Katja
Pohjalla suomalainen kansallisuus, äidinkielinen sivistys ja isänmaanrakkaus. Oulun suomalaisen tyttökoulun perustaminen vuonna 1879.

Isola Juho
Pakanuuden pimeästä kristinuskon valoon. Suomalaisten uskonnot historian oppikirjoissa 1832–1952.

Kankaala Janne
Kiista jakamattomista 1300-luvun alkupuolella.

Lahti Jiri
Kuinka tehdä historiaa sanoilla. Quentin Skinnerin 1966–1972 julkaistuissa artikkeleissa muotoutuva historiatieteellinen metodi.

Matila Helena
“Suku musta mustalainen, kansa laiska kiertolainen” – Romanien kuvaus suomalaisessa lehdistössä 1856–1883.

Mukkala Miia
Tengströmin piirin naisten elämää 1800-luvulla. Keskinäiset suhteet sekä suhtautuminen terveyteen, sairauteen ja kuolemaan naisten välisessä kirjeenvaihdossa.

Pasanen Tuukka
Savuna ilmaan vai maan multiin maatumaan? Polttohautauskysymys 1870-luvulta krematorion käyttöönottoon 1926.

Timosaari Niina
Rafael Karsten jibaro-naisten kuvaajana.

Ylimaunu Minna
Akateemiset lähetit Suomen Lähetysseuran Ambomaan työssä 1895–1919.

2004

Halinen Sanna
Hengellinen äiti munkin kaavussa. Pyhän Matronan elämäkerta 500-luvun Bysantin uskonnollisten ihanteiden kuvaajana..

Honkala Tiiu
Oulun profeetta Laila Heinonen ja ns. heinoslaisuuden synnyttämä keskustelu kirkon piirissä 1960-luvulla.

Korteniemi Kimmo
Metsästäjä-keräilijän paluu. Primitivismi ja primitiivisen luontosuhteen esikuvallisuus Paul Shepardin (1925–1996) varhaisessa ajattelussa vuoteen 1973.

Mäki Niina
Kotikasvatus. Lasten hoito – äidin kutsumus.

Ollila Johanna
Thought and action. Giuseppe Mazzini's political ideology and programme 1840–1860.

Taanila Heli
Loppu on lähellä. Suomalaisia maailmanlopun käsityksiä 1950-luvulta 1900-luvun loppuun.

2003

Ahmajärvi Jouni
”Se maa on taikamaa, on maa mun kaipauksen”. Armas Launiksen kuva Lapista ja saamelaisista.

Juntunen Riika-Leena
”Kun pakanat kiukuitsevat”. Suomen lähetysseuran lähettien suhtautuminen kiinalaisen yhteiskunnan murrokseen 1924–1928.

Kokkonen Teuvo
Geopolitiikka: Rudolf Kjellénin (1864–1922) oppi maantieteen vaikutuksesta valtion elinehtoihin ja politiikkaan.

Lahti Riikka
Suomen ensimmäisen terveydenhoitosäännön laatijan Otto E.A. Hjeltin käsitys kansanterveystyöstä 1860 – 1912.

Lampela Lotta
Karl Mannheimin sukupolviteoria suomalaisessa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa 1962–2002.

Niku Annikki
Heidegger ja runouden salaisuus.

Risteli Leila
Sitaatioindeksin alkuvuosikymmenet ja oppihistorialliset yhteydet.

Räisänen Kimmo
Tehkää vain, kyllä valtio maksaa – suomalais-neuvostoliittolaiset yhteistuotantoelokuvat.

2002

Kemppainen Riia
Kodin hyödyksi – jokaisen iloksi. Suomen Sähkölaitosyhdistyksen propaganda kotien sähköistämiseen tähtäävässä valistustyössä 1930-luvun Helsingissä.

Seppänen Antti-Pekka
Oulunsalon Nuorisoseura 1892–1944.

Siltala Juha K.
Copyleft: all rights reversed.
Hakkerietiikka ja vapaa ohjelmistotyö.

2001

Ellilä Anne-Marie
Kauneus ja seksuaalisuus ranskalaisen muotilehti Voguen mainoksissa vuosina 1965, 1970 ja 1975.

Harjunpää Niina
Simone de Beauvoirin Toinen sukupuoli -teoksen vastaanotto ranskalaisissa kulttuuri- ja aikakausjulkaisuissa vuosina 1949–1968.

Honkala Anita
Koulukurjuudesta energeettiseen elämään. Wilhelm Ostwaldin käsitys koulutuksen ehdoista 1895–1914.

Kesti Jukka-Pekka
Uskon vahvistus vai armoväline? – vanhoillislestadiolaisuuden sakramenttikiista Päivämiehessä ja Siionin lähetyslehdessä vuosina 1957–58.

Linnatsalo Saara
Empiirikon menetelmällisestä tiedosta ja taidosta. Clifford Geertzin tulkitsevan etnografian esittelyä, erittelyä ja soveltamista.

Lotvonen Terhi
Valistuksen aseilla pimeyttä vastaan.
Viipurin läänin kansanvalistusseura 1899–1920.

Maronen Suvi-Marja
From masculinity to the new look. The effects of the 2nd world war on women's fashion during the 1940s in the United States of America.

Myllymäki Katja
Eurooppalaisuus Matti Klingen silmin.

2000

Honkamäkilä Hanna
Biseksuaalisuuden käsite Sigmund Freudin ja Wilhelm Fliessin ajattelussa 1893 – 1906.

Sääskilahti Kari
Sadankomitealaisen pasifismin päämäärien puolesta argumentointi Ydin-lehden vuosikerroissa 1966–1970.

Virkkala Mari-Anne
Kantin ylevän käsite ja sen luontosuhde.

1999

Kajava Pekka
Suomalainen poleemikko valistuksen ajan Euroopassa. Katsauksia Johan Arckenholtzin kirjalliseen toimintaan.

Saarela Jukka
Laimeakasvoisten valtakunta. Kaupungin kuva suomalaisissa näytelmäelokuvissa 1920-1931.

1998

Karjalainen Timo
Luonnon Oppisalissa. Paljakan metsien ympäristöhistoria.

Kortti Jukka
1960-luvun suomalainen televisiomaininta ja ajan muutosten Suomi.

Nikkonen Aarne
Suomalainen neuropsykiatri Konrad von Bagh oppihistoriallisessa kontekstissaan.

Tams Satu
Huomion heräämisestä toimenpiteisiin. Vuoden 1935 sterilisaatiolain säätäminen ja sitä edeltänyt keskustelu opettajien ja lääkärien ammattilehdissä 1925 – 1935.

Wäli Janne
Kapinaa, säpinää ja paljon kirjelmiä. Suomalaisen ympäristöliikkeen kulta-aika 1970-luvun lopulta 1980-luvun puoleen väliin.

1997

Nyyssönen Pasi
Hugo Münsterberg – psykologi elokuvateoreetikkona.

Ylisirniö Taina
Teknologinen determinismi automaatiokeskustelussa vuosina 1977–86.

1996

.Ekman Marianne
Vapauden välähdys. Summerhill-keskustelu Suomessa 1968-1969.

Lehenkari Janne
Toimija-verkostoteorian tutkimusstrategia ja lähtökohtia sen soveltamiseen politiikan tutkimuksessa.

Pärkkä Timo
Elokuva ja "uusi neuvostoihminen". Neuvostoliittolaisten näytelmäelokuvien osuudesta 1930-luvun sosiaalisessa integraa­tiossa.

Sumiala-Seppänen Johanna
Vastuuntuntoinen työmies. Mooses Luoteen elämänkerrallisten muistiinpanojen tarkastelua vuosilta 1870 – 1921.

1995

Kurkela Eila
”Hengessä korkein voima” – Filosofisen yhdistyksen vastaus kulttuuriseen, yhteiskunnalliseen ja maailmankatsomukselliseen muutokseen 1873 – 1925.

Nykyri Ilona
Zu einigen Problemen der Erkenntnisentwicklung in ”Wider den Methodenzwang” von Paul Feyerabend.

Yrttiaho Eero
Tuomarit kirjoissa. Tuomarikuva, tuomarimentaliteetti ja oikeudenkäytön periaatteet suomalaisessa kaunokirjallisuudessa.

1994

Alatossava Ari
Oulun teknillisen oppilaitoksen historiikki.

Hiissa Marja
Teollisen unionismin soveltaminen Suomeen. Kaapo Murroksen suunnitelma Suomen muuttamisesta hyvinvointiyhteiskunnaksi.

Isaksson Pekka
Degeneroituneesta rodusta kehitysjäänteeksi. Saamelaiset rotuteorioissa 1700- ja 1800-luvulla ja suomalaisessa rotututkimuksessa 1900-luvun alussa.

1993

Heikkinen Jarmo
U.T. Sireliuksen ja K.F. Karjalaisen kenttätyöstä ostjakkien keskuudessa.

Patokorpi Erkki
Arsenic and Old Logic: Richard Whately and His Theory of Reasoned Discourse.

Sutela Juha
Metodi Arthur O. Lovejoyn aatehistoriallisessa ohjelmassa.

Tossavainen Kari
Amerikansuomalaisten syndikalistien käsitys yhteiskunnasta 1930-luvun pulakauden Yhdysvalloissa.

1992

Uimonen Minna
Hermoheik­kous ja ihannekansalaisuus: Neurastenia 1800- ja 1900-lukujen vaihteen suomalaisessa lääketieteessä.

1991

Hakosalo Heini
Bio-power and pathology: science and power in the Foucauldian histories of medicine, psychiatry and sexuality.

Multanen Heikki
Eino Kailan maailmankatsomuksen hahmottuminen.

Mällinen Jarno
G.H. von Wrightin teknologiakritiikki.

Pennanen Risto
Sarajevon islamilaiset mystikkoveljeskunnat ja niiden laulanta.
Laudaturtyö

Pulkkinen Jarmo
The Threat of Logical Mathematism. A Study in the Critique of Mathematical Logic in Germany at the Turn of the 20th Century.

1990

Kallinen Maija
Daniel Achreliuksen teos Contemplationum mundi libri tres – sen lähdepohja ja tulkintaa.

Kurkinen Jorma
Th. Reinin tieteelliset katsomukset.

1988

Louekari Väinö
Edgar Rice Burroughsin yhteiskunnalliset näkemykset Mars-sarjan pohjalta.

1987

Aho Jouko
Rolf Lagerborgin "reaktiopsykologia".

Jokinen Pauli
Lappalaiset eurooppalaisessa kirjallisuudessa Tacituksesta Schefferukseen. Laudaturtyö

Mikola Marja
Johan Julin – valistusajan luonnontutkija Oulussa.

Rantala Juhani
Piilotajunta, vietti ja kulttuuri: psykoanalyysi T. Vaaskiven teoksissa "Vaistojen kapina. Modernin ihmisen kriisi" ja "Huo­mispäivän varjo. Länsimainen tragedia".

Seppälä Arto
Fasismi kapitalistisen yhteiskunnan diktatuurisena vaiheena. Vasemmistoradikaalien tulkintaa fasismista.

Urpilainen Erkki
Ihmisluonto David Humen historiankirjoituksessa.

1986

Räisänen Arja-Liisa
Mary Wollstonecraft (1759-1797) – naisellisuuskritiikki ja naisten oikeuksien puolustus.

1985

Saarela Pekka
Klassisismi ja isänmaa.

Turunen Seppo
Feodalismin käsite Science and Society -lehden 1950-luvun siirtymäkeskustelussa.

1982

Alavuotunki Jouni
J.V. Snellman Ruotsissa.

Hiltunen Mauno
Runsauden periaate Augustinuksella sekä piirteitä periaatteen asemasta Augustinusta edeltäneessä ajattelussa. Laudaturtyö

Nykyri Jukka
Yksilö ja dominaatio, Teoriahistoriallinen tutkimus varhaisesta Frankfurtin koulukunnasta (1930 – 1942). Laudaturtyö

Suutala Maria
Ihmisen ja luonnon suhteet Suomen 1800-luvun kansallisten suurmiesten ajattelussa.

1981

Tajakka Veikko
Vapaus ja välttämättömyys Nikolai Berdjajevin ajattelussa.

1980

Kemppainen Markku
Oliko Antti Chydenius liberaali Dagligt Allehandan kirjoitustensa perusteella.

Lukkarila Matti
"Kirjallinen evoluutio" teoreettise­na elementtinä venäläisessä formalismissa ja prahalaisessa strukturalismissa.

Martikainen Tapio
Kansallisuusongelma ja siihen vaikuttaneet tekijät Suomen vanhassa poliittisessa työväenliikkeessä ennen Oulun puolueko­kousta vuonna 1906.

 

 

Viimeksi päivitetty: 4.8.2020