Tenttikäytännöt

Humanistisen tiedekunnan tenttikäytännöt uudistuvat. Käytössä on kolme tenttimisvaihtoehtoa: 1) luentotentit, 2) yleiset tenttipäivät, ja 3) sähköiset examinarium-tentit. Opiskelijoita kannustetaan siirtymään jatkossa aiempaa enemmän sähköiseen tenttiin. Examinarium-tentissä voit valita joustavasti sinulle sopivan tenttimisajankohdan. Tieteiden ja aatteiden historiassa kirjatentit suoritetaan pääasiallisesti examinariumissa. Kuitenkin joidenkin opintojaksojen kohdalla on mahdollista suorittaa tentti alla olevassa listassa mainittuina yleisinä tenttipäivinä. Luentokurssit tentitään edelleen pääsääntöisesti luentosarjan viimeisellä kerralla järjestettävällä tentillä.

1. Luentotentit

Luentokurssien tentit järjestetään pääsääntöisesti kurssin viimeisellä luentokerralla. Luentotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Rästitentit järjestetään pääsääntöisesti luentosarjan lopputenttiä seuraavina yleisinä tenttipäivinä (kaksi yleistä tenttipäivää kuukauden välein). Kurssista riippuen rästitentit voidaan järjestää myös examinarium-tenttinä. Näihin tentteihin tulee ilmoittautua. Opettaja tiedottaa opiskelijoita luentotentin ajankohdista ja mahdollisesta ilmoittautumismenettelystä opintojakson alussa.

 

2. Yleiset tentit

Humanistisen tiedekunnan yleiset tenttipäivät ovat keskiviikkoisin klo 16.15–19.15, ks. Humanistisen tiedekunnan yleiset tenttipäivät lv. 2018-2019. Tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa 7 päivää ennen tenttiä, ts. tenttiä edeltävän viikon tiistaihin klo 23.59 mennessä. Kunkin jakson tenttikirjallisuus löytyy opinto-oppaasta. Katso alla olevasta listasta, mitkä opintojaksot ovat milloinkin suoritettavissa tiedekuntatentteinä.

 

3.  Examinarium / Akvaariotentti

Opiskelija voi tehdä Exam-järjestelmän kautta varauksen sähköiseen tenttiin ja suorittaa joustavasti tenttejä kameravalvotussa akvaariotenttitilassa. Linnanmaan kampuksella käytettävissä on Examinarium (TL102) ja Kontinkankaalla tenttiakvaario Dentopolis Examinarium (H1090, Aapistie 3). Examinariumit ovat avoinna arkisin klo 8-20 (erityisjärjestelyissä klo 21.00 saakka) ja lauantaisin klo 8-17. 

Exam-järjestelmässä voit tehdä kahdenlaisia tenttejä:

a) Yleinen tentti:

Examin yleisten tenttien tapauksessa opettaja on avannut tentin Examiin tietyllä ajanjaksolla tentittäväksi. Ilmoittautuminen tenttiin tapahtuu Exam-järjestelmässä. Hae haluamasi tentti järjestelmästä. Sinun ei tarvetta ottaa yhteyttä opettajaan erikseen sähköpostitse. Syyslukukauden alkaessa vain osa tenteistä on suoritettavissa yleisinä exam-tentteinä, mutta kurssivalikoima kasvaa lukukauden aikana. Katso alla olevasta listasta, mitkä opintojaksot ovat tentittävissä Examin yleisinä tentteinä.

b) Henkilökohtainen tentti:

Merkittävä osa historian opintojaksoista sisältää runsaasti vaihtoehtoisia kirjapaketteja. Näillä opintojaksoilla opiskelijan tulee ottaa ensin yhteyttä opintojaksosta vastaavaan opettajaan ja sopia hänen kanssaan henkilökohtaisesti suoritettavasta kirjapaketista ja tenttiajankohdasta. Ehdota aikomaasi tenttiajankohtaa opettajalle sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä. Laita ehdotusviestin otsikoksi ”Ehdotus henkilökohtaiseksi tentiksi” ja itse viestiin allekkain seuraavat:

  • opintojakson koodi ja nimi
  • nimesi
  • opiskelijanumero
  • mitä kirjoja teoslistasta olet valinnut
  • ehdottamasi tenttiajankohta (esim. viikon jakso, jonka aikana aiot käydä tentissä)

Opettaja kuittaa ehdotuksen hyväksytyksi tai, mikäli ehdottomasi ajankohta ei sovi hänelle, ehdottaa sopivampaa. Kun tentti on luotu Examiin, saat siitä automaattisesti tiedon.

Huom! Varmista, että olet kirjautunut Exam-järjestelmään ainakin kerran ennen kuin ehdotat tenttiä opettajalle, sillä muuten tentin luominen ei onnistu.

Examiin kirjaudutaan osoitteessa: https://exam.oulu.fi
Suositeltava selain on Mozilla Firefox (ei Internet Explorer).

Lisätietoa ja ohjeita Examinarium-tenteistä, ks: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/akvaariotentit

Katso alla olevasta listasta, mitkä opintojaksot ovat tentittävissä Examin henkilökohtaisina tentteinä.

Kirjatenttien tenttimuodot

  tiedekunnan yleinen tentti examinarium-tentti
perusopinnot    
700123P korkeakulttuureista uuteen aikaan 5 op (Matti Enbuske, suositeltu opetusmuoto luentokurssi) yleinen tentti henkilökohtainen tentti
700125P aatteiden ja oppien historia 5 op (Maija Kallinen, suositeltu opetusmuoto luentokurssi) yleinen tentti Henkilökohtainen tentti
700124P uusin aika 5 op (Henry Oinas-Kukkonen) yleinen tentti Henkilökohtainen tentti; yleinen tentti tulossa
aineopinnot    
700150A antiikki ja keskiaika (Erkki Urpilainen)   henkilökohtainen tentti
700151A renessanssi ja valistus (Erkki Urpilainen)   yleinen tentti
700152A uusin aika (Erkki Urpilainen)   yleinen tentti
700153A globaali aatehistoria (Heini Hakosalo)   henkilökohtainen tentti
700155A Suomen aate- ja oppihistoria (Erkki Urpilainen)   henkilökohtainen tentti
700156A tieteen ja teknologian historia (Petteri Pietikäinen)   henkilökohtainen tentti
700157A uskonnollisten aatteiden historia (Heini Hakosalo)   henkilökohtainen tentti
700158A tieteellisten seurojen ja instituutioiden historia (Erkki Urpilainen)   henkilökohtainen tentti
700160A tieteen ja aatteiden historian tutkimuksen perusteet (Heini Hakosalo)   henkilökohtainen tentti
syventävät opinnot    
700159S syventävät metodiopinnot (Petteri Pietikäinen)   yleinen tentti
700161S historian teoria, historianfilosofia ja tieteenfilosofia (Petteri Pietikäinen)   yleinen tentti
700162S tieteentutkimus (Petteri Pietikäinen)   yleinen tentti
700163S filosofian historia (Petteri Pietikäinen)   yleinen tentti
700164S tiede ja politiikka (Petteri Pietikäinen)   henkilökohtainen tentti
700165S perehtyminen jonkin tieteen osa-alueen historiaan (Petteri Pietikäinen)   henkilökohtainen tentti
700166S perehtyminen jonkin poliittisen aatteen historiaan (Petteri Pietikäinen)   henkilökohtainen tentti

 

Viimeksi päivitetty: 24.9.2019