Hakukohteet

Tutkintojen nimet: humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) tutkinto pääaineena aate- ja oppihistoria, filosofian maisterin (FM) tutkinto pääaineena aate- ja oppihistoria

(Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon ei ole erillistä opiskelijavalintaa, vaan yliopistojen yhteishaussa historian pääaineeseen hyväksytyt opiskelijat saavat tutkinnonsuoritusoikeuden sekä humanististen tieteiden kandidaatin että filosofian maisterin tutkintoon.)

Tutkinto-ohjelma: historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma (hakukohde on historia; pääaine, joko historia tai tieteiden ja aatteiden historia, valitaan opintojen alettua)

Hakukohteen sisäänotto: 36

Opintojen kesto: 3 +2 vuotta

Laajuus: 180 op + 120 op

Opetuskieli: suomi

Valituksi tulleet opiskelijat valitsevat joko opettajalinjan tai yleisen linjan. Lopulliset valinnat aineenopettajakoulutukseen tehdään soveltuvuuskokeen ja opintomenestyksen perusteella. 


 

Viimeksi päivitetty: 3.10.2018