Valmiit pro gradut - aakkosellinen

Ahmajärvi Jouni
”Se maa on taikamaa, on maa mun kaipauksen”. Armas Launiksen kuva Lapista ja saamelaisista. 2003.

Aho Jouko
Rolf Lagerborgin "reaktiopsykologia". 1987.

Ala-Kleemola Mervi
Apuna papilla ja paholaisella. Käsityksiä noituudesta Jane Wenhamin tapauksen pamfleteissa vuonna 1712. 2007.

Alatossava Ari
Oulun teknillisen oppilaitoksen historiikki. 1994.

Alavuotunki Jouni
J.V. Snellman Ruotsissa. 1982.

Anttila Tero
Pohjoiset amatsonit – Olof Rudbeckin (1630–1702) käsitys amatsoneista Atlantica-teoksessa. 2006.

Aro, Arto
Täydellisyyteen oikean järjen ohjauksella : luonnonoikeus Henrik Hasselin väitöskirjoissa 1735-1754. 2016.

Ekman Marianne
Vapauden välähdys. Summerhill-keskustelu Suomessa 1968-1969. 1996.

Ellilä Anne-Marie
Kauneus ja seksuaalisuus ranskalaisen muotilehti Voguen mainoksissa vuosina 1965, 1970 ja 1975. 2001.

Haaga Katja
Pohjalla suomalainen kansallisuus, äidinkielinen sivistys ja isänmaanrakkaus. Oulun suomalaisen tyttökoulun perustaminen vuonna 1879. 2005.

Hakosalo Heini
Bio-power and pathology: science and power in the Foucauldian histories of medicine, psychiatry and sexuality. 1991.

Halinen Sanna
Hengellinen äiti munkin kaavussa. Pyhän Matronan elämäkerta 500-luvun Bysantin uskonnollisten ihanteiden kuvaajana. 2004.

Hannonen, Vesa
Luunkovaa legalismia horjuttamassa : oikeus ja yhteiskunta Aulis Aarnion ajattelussa. 2016.

Harjunpää Niina
Simone de Beauvoirin Toinen sukupuoli -teoksen vastaanotto ranskalaisissa kulttuuri- ja aikakausjulkaisuissa vuosina 1949–1968. 2001.

Heikkinen Jarmo
U.T. Sireliuksen ja K.F. Karjalaisen kenttätyöstä ostjakkien keskuudessa. 1993.

Heikkinen Sami
"007 - kylmän sodan Pyhä Yrjö". Ian Flemingin James Bond -kirjojen luoma kuva kylmästä sodasta sekä Ison-Britannian imperiumin rappiosta. 2011.

Heikkinen Vili
Kaipuuta kauas, kotiin ja iäisyyteen. Kaipuun muodot ja syyt Ida Lönnrotin kirjeenvaihdossa vuosilta 1869 –1904. 2008.

Hiissa Marja
Teollisen unionismin soveltaminen Suomeen. Kaapo Murroksen suunnitelma Suomen muuttamisesta hyvinvointiyhteiskunnaksi. 1994.

Hiltunen Mauno
Runsauden periaate Augustinuksella sekä piirteitä periaatteen asemasta Augustinusta edeltäneessä ajattelussa. Laudaturtyö 1982.

Honkala Anita
Koulukurjuudesta energeettiseen elämään. Wilhelm Ostwaldin käsitys koulutuksen ehdoista 1895–1914. 2001.

Honkala Tiiu
Oulun profeetta Laila Heinonen ja ns. heinoslaisuuden synnyttämä keskustelu kirkon piirissä 1960-luvulla. 2004.

Honkamäkilä Hanna
Biseksuaalisuuden käsite Sigmund Freudin ja Wilhelm Fliessin ajattelussa 1893–1906. 2000.

Hyyrönmäki, Sauli
Mistä on pienet piiskat tehty? Selittävä näkökulma Friedrich Nietzschen naiskäsitykseen. 2014.

Häkkinen Hanna
Kasvatusoppia, evoluutiopsykologiaa ja hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista. Kehityspsykologian varhaishistoria ja itsenäistyminen tieteenalana Suomessa. 2012.

Isaksson Pekka
Degeneroituneesta rodusta kehitysjäänteeksi. Saamelaiset rotuteorioissa 1700- ja 1800-luvulla ja suomalaisessa rotututkimuksessa 1900-luvun alussa. 1994.

Isola Juho
Pakanuuden pimeästä kristinuskon valoon. Suomalaisten uskonnot historian oppikirjoissa 1832–1952. 2005.

Jokinen Pauli
Lappalaiset eurooppalaisessa kirjallisuudessa Tacituksesta Schefferukseen. Laudaturtyö 1987.

Junkkonen, Emilia
Säihkyviä valoja, nokisia katuja : suomalaisten naisten suurkaupunkikokemuksia ja matkakuvia 1920-luvun Lontoosta. 2013.

Juntunen Riika-Leena
”Kun pakanat kiukuitsevat”. Suomen lähetysseuran lähettien suhtautuminen kiinalaisen yhteiskunnan murrokseen 1924–1928. 2003.

Juutinen Janne
”Woi förbannatu qwin minun tähän kipun satit”. Ylioppilaiden seksuaalirikollisuus ja sen käsittely Turun akatemian konsistorissa 1640–1713. 2008.

Järvensivu Erika
Raittius yksin Jumalan sanan kautta. Gustaf Johanssonin näkemys raittiusliikkeestä. 2011.

Jääskeläinen Anna-Maria
Jumalasta seuraava. Vuoden 1952 olympialaiset ja miehinen urheilusankaruus penkkiurheilijan näkökulmasta tarkasteltuna. 2008.

Kajava Pekka
Suomalainen poleemikko valistuksen ajan Euroopassa. Katsauksia Johan Arckenholtzin kirjalliseen toimintaan. 1999.

Kallinen Maija
Daniel Achreliuksen teos Contemplationum mundi libri tres – sen lähdepohja ja tulkintaa. 1990.

Kankaala Janne
Kiista jakamattomista 1300-luvun alkupuolella. 2005.

Kantola, Arttu
Henkevää kuria, rohkeaa mieltä ja horjumatonta itseluottamusta. Jatkosodan Päämajan kaukopartiomiesten sotiluuden ilmenemismuodot ja edustavuus verrattuna suomalaisen sotilaspedagogiikan vuosina 1918-1939 luomaan ideaalisotiluuteen. 2014.

Karjalainen Timo
Luonnon Oppisalissa. Paljakan metsien ympäristöhistoria. 1998.

Kaskela Sini
Kuoleman kummallakin puolen - B.H. Päivänsalon evankelis-luterilainen kuoleman tulkinnan puolustus Suomessa vuosina 1910–1931. 2012.

Kaustinen, Timo
Suomen ulkopoliittisen johdon suhtautuminen Tiananmenin aukion tapahtumiin vuonna 1989. 2015.

Kemi Vesa
Puoluepolitiikan kriisistä vaihtoehtoliikkeisiin ja välinpitämättömään maailmaan. Oulun ylioppilaslehden yhteiskunnallinen ja poliittinen kirjoittelu vuosina 1976-1991. 2009.

Kemppainen Markku
Oliko Antti Chydenius liberaali Dagligt Allehandan kirjoitustensa perusteella. 1980.

Kemppainen Riia
Kodin hyödyksi – jokaisen iloksi. Suomen Sähkölaitosyhdistyksen propaganda kotien sähköistämiseen tähtäävässä valistustyössä 1930-luvun Helsingissä. 2002.

Kemppainen, Sanna
Äitien syyllistäminen : psykiatri Yrjö O. Alasen psykoanalyyttiset tulkinnat skitsofrenian ja homoseksuaalisuuden syistä. 2016.

Keskikallio, Jaakko
Kulttuuriradikaali kirkon ja kristinuskon kritiikki suurlakon jälkeisten vuosien suomalaisessa julkisessa keskustelussa 1906–1910. 2011.

Keskitalo Jussi
”No Fun”. Punk John Lydonin mukaan. 2008.

Kesti Jukka-Pekka
Uskon vahvistus vai armoväline? – vanhoillislestadiolaisuuden sakramenttikiista Päivämiehessä ja Siionin lähetyslehdessä vuosina 1957–58. 2001.

Kettu, Marianne
Tuhoisa ja kohtalokas on sairaus ollut ihmisille : unitaudin Encephalitis lethargica historia Suomessa 1920-luvulla. 2016.

Kokkonen Teuvo
Geopolitiikka: Rudolf Kjellénin (1864–1922) oppi maantieteen vaikutuksesta valtion elinehtoihin ja politiikkaan. 2003.

Kononen Harri
Jürgen Habermasin traditiokäsityksestä. 2007.

Kontio Soile
Koristeita ja kultafasaaneja. Sukupuoli ja rotu Aino Kallaksen matkakirjoissa. 2011.

Kopakka Noora
Uhkana väestöperiaate. Thomas Robert Matlhusin näkemykset yhteiskunnan kehityksestä Principle of Population -teoksen ensimmäisessä ja kuudennenssa painoksessa. 2008.

Koponen Niina-Maria
Katoavainen kunnia, ikuinen maine. Presidentti John. F. Kennedyn sankarimaine popularisoidussa biografisessa historiantutkimuksessa 1960–1990-luvuilla. 2008.

Kopperoinen Miika
Puolueen vai aatteen ehdokkaat? Kokoomuksen ja Perussuomalaisten ehdokkaiden sitoutuneisuus omien puolueidensa poliittisiin linjauksiin Euroopan parlamenttivaalikampanjassa 2009. 2011.

Korteniemi Kimmo
Metsästäjä-keräilijän paluu. Primitivismi ja primitiivisen luontosuhteen esikuvallisuus Paul Shepardin (1925–1996) varhaisessa ajattelussa vuoteen 1973. 2004.

Kortti Jukka
1960-luvun suomalainen televisiomaininta ja ajan muutosten Suomi. 1998.

Krause-Mäkitalo Birgitta
”Heittäkää siis pois tietämättömyyden verho” – Cornelius Agrippan (1486–1535) oppi ihmisestä, Jumalasta ja näiden välisestä suhteesta. 2007.

Kuivalainen Hannu
Suuri illuusio. Norman Angellin käsitys kansainvälisistä suhteista ennen Ensimmäistä maailmansotaa. 2010.

Kuokkanen Suvi
Ylpeys käy lankeemuksen edellä? Ateenalainen ostrakismos-järjestelmä tasa-arvon ja demokratian kannalta. 2008.

Kuoppala, Janne
Kylmäkääreistä keuhkolääketieteeksi : Suomen keuhkolääkäriyhdistys ja keuhkolääketieteen kehitys 1900-luvulla. 2016.

Kurkela Eila
”Hengessä korkein voima” – Filosofisen yhdistyksen vastaus kulttuuriseen, yhteiskunnalliseen ja maailmankatsomukselliseen muutokseen 1873–1925. 1995.

Kurkinen Jorma
Th. Reinin tieteelliset katsomukset. 1990.

Kuusirati, Jyrki
Transnistrian kansakunnan rakentamisen hanke 2006–2008. 2013.

Kyllönen Lasse
Eteenpäintyöntymisen filosofia – Esa Saarisen Sartre-kuva ja Sartren vaikutus Saarisen kulttuuri- ja yhteiskuntakritiikkiin sekä toimintaan filosofina 1980-luvulla. 2006.

Kynsijärvi Jenniina
”Hell is the Impossibility of Reason”. Sotilaan suhde Vietnamin sotaan elokuvien Platoon – nuoret sotilaat (1986) ja Sodan arvet (1989) representaatioissa. 2008.

Könönen Maria
Mies vai elukka? Miehen sukupuolen tuottaminen feministisessä keskustelussa 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa. 2011.

Körkkö Saija
Ulkomuseosta saamelaisinstituutioksi. Saamelaismuseo Siida kulttuuriperinnön hallinnoijana. 2012.

Laakkonen Jukka
”Kaikki temput heidän taloudessaan minä varastaisin heiltä”. Pehr Kalmin matkakuvaus Englannista – poikittaisleikkaus hyödyn aikakauteen. 2008.

Lahti Jiri
Kuinka tehdä historiaa sanoilla. Quentin Skinnerin 1966–1972 julkaistuissa artikkeleissa muotoutuva historiatieteellinen metodi. 2005.

Lahti Riikka
Suomen ensimmäisen terveydenhoitosäännön laatijan Otto E.A. Hjeltin käsitys kansanterveystyöstä 1860–1912. 2003.

Lampela Lotta
Karl Mannheimin sukupolviteoria suomalaisessa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa 1962–2002. 2003.

Lehenkari Janne
Toimija-verkostoteorian tutkimusstrategia ja lähtökohtia sen soveltamiseen politiikan tutkimuksessa. 1996.

Leinonen, Aki
"Maailmaa ei pidä jakaa vuohiin ja lampaisiin." Kinseyn raporttien vaikutus homoseksuaalisuuden patologisointiin psykiatrian alalla Yhdysvalloissa 1939-1960. 2015.

Leinonen, Antti
Suomalaisen yhteiskuntasuunnittelun käsitehistoria ja kritiikki. 2016.

Leppämäki Wille
Pohjoista korkeakoulupolitiikkaa opiskelijan nimissä. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan aktiivisuus ja päämäärät Pohjois-Suomen korkeakoulupalveluiden rakenteellisessa kehittämisessä. 2009.

Linnatsalo Saara
Empiirikon menetelmällisestä tiedosta ja taidosta. Clifford Geertzin tulkitsevan etnografian esittelyä, erittelyä ja soveltamista. 2001.

Lipponen, Sonja
Arkisto on enemmän kuin asiakirjojensa summa Pentti Renvall arkistoteoreetikkona. 2015.

Lotvonen Terhi
Valistuksen aseilla pimeyttä vastaan. Viipurin läänin kansanvalistusseura 1899–1920. 2001.

Louekari Väinö
Edgar Rice Burroughsin yhteiskunnalliset näkemykset Mars-sarjan pohjalta. 1988.

Louhela, Liisa
"Ja kerran korvenkin helmahan näet valkoliljojen puhkeevan." Kainuun hengellinen herätys eli nk. härkösläisyys vuosina 1936-1977. 2014.

Lukkarila Matti
"Kirjallinen evoluutio" teoreettise­na elementtinä venäläisessä formalismissa ja prahalaisessa strukturalismissa. 1980.

Luosujärvi Timo
Perinnöllisyystieteen ja evoluutioteorian suhde suomalaisissa populaaritieteellisissä kirjoituksissa vuosina 1900–1946. 2008.

Maronen Suvi-Marja
From masculinity to the new look. The effects of the 2nd world war on women's fashion during the 1940s in the United States of America. 2001.

Marski, Sampo
Kreationismi helluntaiseurakunnan piirissä vuosina 1987–1988. 2013.

Martikainen Tapio
Kansallisuusongelma ja siihen vaikuttaneet tekijät Suomen vanhassa poliittisessa työväenliikkeessä ennen Oulun puolueko­kousta vuonna 1906. 1980.

Matila Helena
“Suku musta mustalainen, kansa laiska kiertolainen” – Romanien kuvaus suomalaisessa lehdistössä 1856–1883. 2005.

Mattila Tero
"Come, spirit. Help us sing the story of our land". Amerikkalainen myytti ja historia Terrence Malickin elokuvissa. 2009.

Metsänheimo, Janne
Synteihin sidotut : hoitokokousten opillinen perusta 1960–70-lukujen vanhoillislestadiolaisuudessa. 2016.

Mikkonen, Ville
”Ja ’suotuisan hetken jumala’ hymyilee meille” : Itä-Karjalan kysymyksen ilmeneminen vuosina 1881–1923 kirjoitetussa Itä-Karjala-kirjallisuudessa. 2016.

Mikola Marja
Johan Julin – valistusajan luonnontutkija Oulussa. 1987.

Multanen Heikki
Eino Kailan maailmankatsomuksen hahmottuminen. 1991.

Mukkala Miia
Tengströmin piirin naisten elämää 1800-luvulla. Keskinäiset suhteet sekä suhtautuminen terveyteen, sairauteen ja kuolemaan naisten välisessä kirjeenvaihdossa. 2005.

Murtoniemi Mauno
Sinimustaa aatetta - Isänmaallisen kansanliike ja Sinimusta-järjestö Oulussa 1932-1935. Laudaturtyö. 2008.

Mutenia Kaisa
Hilma Granqvist artas-kylän naisten tulkitsijana. 2012.

Myllymäki Katja
Eurooppalaisuus Matti Klingen silmin. 2001.

Mällinen Jarno
G.H. von Wrightin teknologiakritiikki. 1991.

Mäki Niina
Kotikasvatus. Lasten hoito – äidin kutsumus. 2004.

Mäkinen Niko
Punaiselta sensorilta harmaalle herrasmiehelle – Neuvostoliiton kulttuurielämä The Timesin kuvaamana vuosina 1946–1953. 2007.

Määttä, Jukka
Amerikkalainen arkistonhoitaja : profession synty ja jakautuminen. 2016.

Nikkonen Aarne
Suomalainen neuropsykiatri Konrad von Bagh oppihistoriallisessa kontekstissaan. 1998.

Niku Annikki
Heidegger ja runouden salaisuus. 2003.

Nolvi Tuomas
Kristikunta kriisissä – Erkki Kailan 1920- ja 1930-lukujen kulttuuripessimismi. 2011.

Nurmi, Toni
”Revolution”' pitkän kahdeksannentoista vuosisadan lopulla : James Mackintoshin ”revolution”'-termin käyttö 1788–1832. 2016.

Nykyri Ilona
Zu einigen Problemen der Erkenntnisentwicklung in ”Wider den Methodenzwang” von Paul Feyerabend. 1995.

Nykyri Jukka
Yksilö ja dominaatio, Teoriahistoriallinen tutkimus varhaisesta Frankfurtin koulukunnasta (1930 – 1942). Laudaturtyö 1982.

Nyyssönen Janne
Nuoriso vapautuu metsässä ja sopeutuu kaupungissa. Suomalaiset nuorisoelokuvat Käpy selän alla ja Täältä tullaan elämä! ajankuvina. 2006.

Nyyssönen Pasi
Hugo Münsterberg – psykologi elokuvateoreetikkona. 1997.

Okkonen Hannu
Elävää sanaa ja Kristuksen kuvaa inkeriläisille. Laestadianernas Fridsföreningars Förbundin lähetystyö Inkerinmaalla vuosina 1989–2009. 2011.

Ollila Johanna
Thought and action. Giuseppe Mazzini's political ideology and programme 1840–1860. 2004.

Paananen, Tuomas
Oulun yliopiston hallinnon kehitys osana valtakunnallista korkeakoulupolitiikkaa vuosina 1986-2013. 2013.

Paldan, Arttu
Hayekin piirustus : Friedrich Hayekin poliittinen filosofia. 2016.

Palukka Juha-Pekka
Antisemitismi juutalaisten kansalaisoikeuksien käsittelyssä Suomen valtiopäivillä 1872–1918. 2006.

Parhi Katariina
”Poliisi noutaa roiston puusta”. Luonto-Liiton radikalistiset vaiheet 1968 –1993. 2007.

Pasanen Tuukka
Savuna ilmaan vai maan multiin maatumaan? Polttohautauskysymys 1870-luvulta krematorion käyttöönottoon 1926. 2005.

Patokorpi Erkki
Arsenic and Old Logic: Richard Whately and His Theory of Reasoned Discourse. 1993.

Pehkoranta Nanna
"Olen oppositiossa riistoa, köyhyyttä ja sotaa vastaan" - Yrjö Kallisen (1886-1976) käsitykset sodasta ja rauhasta. 2009.

Pekola Sami
"Nurkkakunnasta yhteiskuntaan". Puoluepolitiikka Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa 1965 - 1979. 2009.

Pennanen Risto
Sarajevon islamilaiset mystikkoveljeskunnat ja niiden laulanta. Laudaturtyö 1991.

Pesola, Antti
Sosialistinen Suomi, demokraattinen yliopisto ja maailmanrauha. Kansandemokraattiset opiskelijajärjestöt Oulun yliopistossa 1964-1990. 2015.

Peura Maria
Kuumetaudeista kasvaimiin. Immanuel Ilmonin sairauskäsitys ja luonnonfilosofinen lääketiede. 2006.

Posti Janne
Francisco Franco, Juan Carlos I ja Espanjan yhteiskunnan tulevaisuus ranskalaisissa viikkolehdissä 1969–1975. 2011.

Pulkkinen Jarmo
The Threat of Logical Mathematism. A Study in the Critique of Mathematical Logic in Germany at the Turn of the 20th Century. 1991.

Pulkkinen Jonna
Kuoleman kylvöä ja taisteluhengen kohotusta. Petsamontien Laaniojan partisaani-isku heinäkuussa 1943 jatkosodan virallisen tiedotuksen, lehdistösensuurin ja viholliskuvan kautta tarkasteltuna. 2011.

Puolakka, Jenni
Kieli ja kulttuuri heimoveljeyden perustana : kielitieteilijä Lauri Kettusen heimoaatteen synty ja ilmenemismuodot vuoteen 1924 saakka. 2013.

Puolakka Paula
Brooklynistä ''Curb Your Enthusiasmiin'': stand-up koomikko Larry David osana katutason ja yleismaailmallisten juutalaisten kertomusten verkostoa. 2012.

Pärkkä Timo
Elokuva ja "uusi neuvostoihminen". Neuvostoliittolaisten näytelmäelokuvien osuudesta 1930-luvun sosiaalisessa integraa­tiossa. 1996.

Rantala Juhani
Piilotajunta, vietti ja kulttuuri: psykoanalyysi T. Vaaskiven teoksissa "Vaistojen kapina. Modernin ihmisen kriisi" ja "Huo­mispäivän varjo. Länsimainen tragedia". 1987.

Rautiola Raisa
Kansallismieliset populistit. Nationalismi seitsemässä suomalaisessa pienpuolueessa 1994–2011. 2012.

Risteli Leila
Sitaatioindeksin alkuvuosikymmenet ja oppihistorialliset yhteydet. 2003.

Räisänen Arja-Liisa
Mary Wollstonecraft (1759-1797) – naisellisuuskritiikki ja naisten oikeuksien puolustus. 1986.

Räisänen Kimmo
Tehkää vain, kyllä valtio maksaa – suomalais-neuvostoliittolaiset yhteistuotantoelokuvat. 2003.

Räsänen Minna
Pahoja noitia ja pyhiä miehiä – Uskonnot ja yliluonnolliset ilmiöt Apuleiuksen Kultaisessa aasissa. 2012.

Saarela Jukka
Laimeakasvoisten valtakunta. Kaupungin kuva suomalaisissa näytelmäelokuvissa 1920-1931. 1999,

Saarela Pekka
Klassisismi ja isänmaa. 1985.

Salminen Ville
Lobotomia suomalaisessa psykiatriassa 1946 - 1969. 2010

Salmio Eero
”Kuinka voisimme tehdä tehtävämme paremmin?”. Suomen Vanginvartija Yhdistyksen Hämeenlinnan haaraosastot 1899 –1918. 2008.

Sankala Kalle
Psykedeelit, henkisyys ja Timothy Learyn psykedeelinen vallankumous 1960-luvulla. 2011.

Sarkkinen Hanna
"Rajaton kasvu ei ole mahdollista rajallisessa tilassa." Rooman klubin Karvun rajat -tutkimusraportin vastaanotto Suomessa vuosina 1972-1976. 2014.

Sarviaho Samu
Alavan maan asuttajat - käsitykset Pohjois-Pohjanmaan varhaisasutuksesta suomalaisessa historiankirjoituksessa toisen maailmansodan jälkeen. 2012.

Saukko Tiina
"Lapsia ja Jumalan valtakuntaa varten". NNKY:n ulkolähetystyö Inarissa vuosina 1902 - 1938 ja Riutulan lastenkoti. 2010.

Seppälä Arto
Fasismi kapitalistisen yhteiskunnan diktatuurisena vaiheena. Vasemmistoradikaalien tulkintaa fasismista. 1987.

Seppänen Antti-Pekka
Oulunsalon Nuorisoseura 1892–1944. 2002.

Siltala Juha K.
Copyleft: all rights reversed. Hakkerietiikka ja vapaa ohjelmistotyö. 2002.

Sumiala-Seppänen Johanna
Vastuuntuntoinen työmies. Mooses Luoteen elämänkerrallisten muistiinpanojen tarkastelua vuosilta 1870 – 1921. 1996.

Sunnari, Anniina
"Kun Tornio päästettiin pahasta – pimeän pelosta". Tornion kaupungin sähkölaitoksen vaiheet vuodesta 1911 vuoteen 1969. 2010.

Sutela Juha
Metodi Arthur O. Lovejoyn aatehistoriallisessa ohjelmassa. 1993.

Suutala Maria
Ihmisen ja luonnon suhteet Suomen 1800-luvun kansallisten suurmiesten ajattelussa. 1982.

Suutari, Jussi
Narreja vai saarnamiehiä? : Bill Hicksin ja George Carlinin stand up -komedian yhteiskuntakritiikki Yhdysvalloissa vuosina 1980-1999. 2013.

Sääskilahti Kari
Sadankomitealaisen pasifismin päämäärien puolesta argumentointi Ydin-lehden vuosikerroissa 1966–1970. 2000.

Taanila Heli
Loppu on lähellä. Suomalaisia maailmanlopun käsityksiä 1950-luvulta 1900-luvun loppuun. 2004.

Taipale, Maija
Sitä lapsi laulaa, mitä vanhempi hyräilee : lastenhoito- ja kasvatusoppaiden ohjeet ja asiantuntijavalta Suomessa 1920 - 1930-luvuilla. 2016.

Tajakka Veikko
Vapaus ja välttämättömyys Nikolai Berdjajevin ajattelussa. 1981.

Takalo, Timo
Porthan ja valon viholliset : taikauskojen ja ateismin vastustus Henrik Gabriel Porthanin kirjoituksissa. 2015.

Tampio Leena-Kaisa
Työmoraalin ja porsaan kasvatusta – Kuhmon 4H-yhdistys 1961–2011 nuorisotutkimuksen avaamien nuorisonäkökulmien valossa. 2011.

Tams Satu
Huomion heräämisestä toimenpiteisiin. Vuoden 1935 sterilisaatiolain säätäminen ja sitä edeltänyt keskustelu opettajien ja lääkärien ammattilehdissä 1925 – 1935. 1998.

Tenhonen, Heli
Nerous ei ole koskaan tylsää! Tiedemieskuva Olipa kerran keksijät -animaatiosarjassa. 2011.

Tervo Minna
Herman Dooyeweerd ja tieteen Arkhimedeen piste. Herman Dooyeweerdin tietoteoreettisen ajattelun uskonnollinen luonne. 2012.

Tikkanen Eija
Puhtaampaa yhteiskuntaa päin. Keskustelua ohjesääntöisestä prostituutiosta 1800–1900-lukujen taitteen Suomessa. 2006.

Tikkanen, Henry
Pääjohtaja Eino S. Repo Yleisradion ohjelmapolitiikan uudistajana 1965–1969. 2013.

Timosaari Niina
Rafael Karsten jibaro-naisten kuvaajana. 2005.

Tossavainen Kari
Amerikansuomalaisten syndikalistien käsitys yhteiskunnasta 1930-luvun pulakauden Yhdysvalloissa. 1993.

Tuikkala Janne
Ajatuksia ihmisyydestä: H. W. Bates sekä Louis ja Elizabeth Agassiz Brasilian Amazonilla 1848 –1868. 2007

Tuohino Eino
Professorinimitykset Turun akatemiassa 1719 –1741. 2008.

Turtinen Elias
”Kuula tai orjuuden ies”. Lauri Letonmäki ja Suomen kommunistinen puolue vuosina 1918 –1931. 2008.

Turunen, Jussi
Minä ja muut minät : psykiatri Reima Kampmanin sivupersoonatutkimukset. 2013.

Turunen Seppo
Feodalismin käsite Science and Society -lehden 1950-luvun siirtymäkeskustelussa. 1985.

Uimonen Minna
Hermoheik­kous ja ihannekansalaisuus: Neurastenia 1800- ja 1900-lukujen vaihteen suomalaisessa lääketieteessä. 1992.

Urpilainen Erkki
Ihmisluonto David Humen historiankirjoituksessa. 1987.

Vanhanen Marko
Kai Donnerin kuvaus samojedien kulttuurista vuosilta 1911–1914. 2006.

Vertanen, Leena-Annika
Pekka Kuusi alkoholipoliitikkona ja hänen suhtautumisensa alkoholipolitiikkaan ajanjaksolla 1946-1969. 2016.

Vimpari Ville
J.J. Sederholmin (1863–1934) suhteutuminen taylorismiin ja tehokkuusajatteluun. 2006.

Virkkala Mari-Anne
Kantin ylevän käsite ja sen luontosuhde. 2000.

Vähäkangas Antti
Sosialismia, mutta miten ja millaista? Yhteiskunnallinen keskustelu Suomen Demokraattisen Nuorisoliiton jäsenlehti Terässä vuosina 1965-1970. 2012.

Vänttilä, Ilkka
Pyhä maa. Luovutettu Karjala Karjalan Liiton ja ProKarelia-järjestön sekä Suomen valtiojohdon esille tuomana Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. 2015.

Wilenius Annu-Johanna
Green Deserts and Window Weather. Nature Conceptions in the Urban and Landscape Planning of Reykjavik. 2009.

Wäli Janne
Kapinaa, säpinää ja paljon kirjelmiä. Suomalaisen ympäristöliikkeen kulta-aika 1970-luvun lopulta 1980-luvun puoleen väliin. 1998.

Ylimaunu Minna
Akateemiset lähetit Suomen Lähetysseuran Ambomaan työssä 1895–1919. 2005.

Ylisirniö Taina
Teknologinen determinismi automaatiokeskustelussa vuosina 1977 – 86. 1997.

Yrttiaho Eero
Tuomarit kirjoissa. Tuomarikuva, tuomarimentaliteetti ja oikeudenkäytön periaatteet suomalaisessa kaunokirjallisuudessa. 1995.

Viimeksi päivitetty: 2.5.2017