Avoin seminaari: "Vain muutaman pikselin tähden"

Torstai, tammikuu 21, 2021

Kevään ensimmäinen avoin seminaari kokoontuu 22.1.2021 Zoomissa klo 12.15-13.00 kuulemaan yliopistonlehtori Janne Ikäheimon esitelmää ”Vain muutaman pikselin tähden”: varhaismetallikauden pienipiirteiset muinaisjäännökset ilmalaserkeilausaineistoissa (katso abstrakti alla). Tervetuloa! 

Linkki tilaisuuteen:
https://oulu.zoom.us/j/61184656263

Abstrakti: Koronaviruksen motivoiman digiloikan tuloksena Oulun ja Muhoksen kuntien alueelta tarkastettiin 0,5 pistettä/m²-ilmalaserkeilausdatasta tuotettujen visualisointien perusteella kenttäkaudella 2020 noin 300 kuoppajäännöstä. Päätavoitteena oli löytää varhaismetallikautisia asuinpaikka- ja keittokuoppakohteita poissulkevaa ja vertailevaa tutkimusmenetelmää käyttämällä. Maastokäynneillä löytyikin uusia muinaisjäännöskohteita, uusia muinaisjäännöksiä vanhoista kohteista sekä monenkirjava joukko tutkimusalueen myöhempään maankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Valikoitujen kohde-esittelyjen lisäksi esitys käsittelee yleisemmällä tasolla pienipiirteisten muinaisjäännösten paikallistamista LiDAR-aineistoista sekä niiden verifioimiseen liittyviä tekijöitä. Esitys sisältää myös alustavia havaintoja Maanmittauslaitoksen syksyllä 2020 julkaiseman Laserkeilausaineisto 5p:n teknisestä käytettävyydestä sekä sen käyttökelpoisuudesta arkeologisessa tutkimuksessa ja muinaisjäännösten suojelussa. 

 

Lisää kalenteriin

Tapahtuman sijainti

Internet

Tapahtuman osoite

Zoom

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 12.1.2021