Marika Hyttinen

 

Tutkimus

Väitöskirjatutkimukseni käsittelee Oulun Pikisaaren pikiruukkiyhteisön maailmankuvaa ja sen muutosta arkeologisesta näkökulmasta varhaismodernina aikana n. 1650–1850. Tutkin materiaalisen kulttuurin sekä myös arkistolähteiden kautta esiteollisen ruukkiyhteisön arkea ja sen järjestäytymistä sekä sitä miten yhteisön ymmärrys ympäröivästä maailmasta muuttui globalisoituvassa maailmassa ”perinteisestä” ja luontosidonnaisesta käsityksestä kohti modernia ja luonnontieteellistä maailmankuvaa. Hyödynnän työssäni esinebiografian ja materiaalisen muistin teoreettisia lähtökohtia.

 

Tutkimusintressit

Varhaismoderni aika, kaupungit, teollisuusarkeologia ja -yhteisöt, materiaalinen kulttuuri.

 

Julkaisuja

 • Hyttinen, M., Ylimaunu, T., Kallio-Seppä, T. & Mullins, P. 2016. ”Pien polttoa ja käsityöläisyyttä – materiaaliset muistot Oulun Pikisaaren pikiruukkiyhteisöstä”.  Häkälä. P. (toim.): Arkeologipäivät Teollisuusperintö & Teknologiat ja niiden tutkimus. Suomen Arkeologinen seura, Helsinki. s. 27−41. Saatavissa: http://www.sarks.fi/ap/ap2015/ap2015.pdf
 • Hyttinen, M. & Ikonen, T. 2016. “1600-luvun kaupunkikeskustasta 1700-luvun lopun kaupungin reunamille – poimintoja Oulun kaupunkiarkeologiasta“. Niukkanen, M., Pesonen, P. & Alvik, R. (toim.): Monttu auki. Arkeologisia kenttätutkimuksia 1. Museovirasto, Helsinki. s. 102−115.
 • Hyttinen, M. & Ylimaunu, T. 2015. ”Pikiruukki kukoisti Pikisaaressa 1700-luvulla“. Kaleva 21.9.2015.
 • Hyttinen, M. 2012. ”Porvareiden talousrakennuksia ja arkiesineistöä – Keskikatu 12:n kaivausmateriaalin merkitys Tornion kaupunkiarkeologiselle tutkimukselle”. SKAS 3/2012. 41-54.
 • Kallio-Seppä, T., Tanska, T. & Hyttinen, M. 2012. ”Prospektointia kaupunkikohteissa – kokemuksia maaperäkairauksesta Raahessa, Kokkolassa ja Porissa”. SKAS 1-2/2012. 51-66.
 • Hyttinen, M., Ikonen T. & Taipaleenmäki, T. 2011. ”Die Entdeckung der Vergangenheit”. Archäeologie in Deutschland 5/2011. 58-59.
 • Hyttinen, M. & Oikarinen, T. 2011. ”Hirsisalvoskaivot Oulun kaupunkiarkeologiassa”. Teoksessa Janne Ikäheimo, Risto Nurmi, Reija Satokangas (toim.): Harmaata näkyvissä. Kirsti Paavolan juhlakirja. Kirsti Paavolan juhlakirjatoimikunta, Oulu. 165-176.
 • Ikonen, T. & Hyttinen, M. 2011. ”Paremman laadun puolesta? Lyijysinetit pohjoissuomalaisessa löytöaineistossa”. Teoksessa Janne Ikäheimo, Risto Nurmi, Reija Satokangas (toim.): Harmaata näkyvissä. Kirsti Paavolan juhlakirja. Kirsti Paavolan juhlakirjatoimikunta, Oulu. 177-188.
 • Hyttinen, M. 2010. ”Aikamatka Oulun menneisyyteen – Arkeologinen aineisto kertoo elämästä vanhassa satamakorttelissa”. Kaleva 26.4.2010.
 • Hyttinen, M. & Oikarinen, T. 2009. ”Länkisen (Hjärpen lammen) reuna-alueiden rakennuskantaa 1600-luvun Oulussa”. Teoksessa Janne Ikäheimo ja Sanna Lipponen (toim.): Ei Kiveäkään kääntämättä. Juhlakirja Pentti Koivuselle. Pentti Koivusen juhlakirjatoimikunta, Tornio. 267-276.
 • Hyttinen, M., Kallio, T. & Oikarinen, T. 2008. ”Konekaivun erityiskysymyksiä ja haasteita: esimerkkinä Oulu”. SKAS 1/2008. 25-31.

Viimeksi päivitetty: 22.11.2016