Timo Ylimaunu

Tutkimusintressit

Tutkimusmielenkiintoni kohdistuu kaikkeen historiallisen arkeologian alalla. Olen keskittynyt tutkimuksissani varhaismodernin ja sen jälkeisen kaupungistumisprosessin erilaisiin muotoihin sekä keskiajalta lähtien rajojen muotoutumisen vaikutuksiin rakennetusta ympäristössä. Kiinnostukseni kohdistuu karttoihin yleisemmin ja erityisesti kaupunkimittauksiin, asemakaavasuunnitelmiin, kaiverruskuviin ja erilaisiin rakennuksiin, kuten kirkkoihin, sekä miten nämä kaikki vaikuttivat edellä mainituissa prosesseissa. Pohdinnoissani haluan selvittää mitkä materiaalisen kulttuurin ja maailmankuvaan liittyvät tekijät vaikuttivat kaupunkitilan ja rakennetun tilan kehitykseen, miten julkista tilaa valvottiin ja ketkä sitä valvoivat sekä miten eri aikakausien ihmiset ymmärsivät fyysisiä ja mentaalisia rajoja.   

 

Päättyneitä tutkimushankkeita

 • Towns, Borders and Material Culture – effects of modernisation and globalisation in the Northern Finnish towns since the c. 15th century (2010–2012). Suomen Akatemia. Akatemina tutkimushanke. Vastuullinen tutkija T. Ylimaunu.
 • Kaupunki, Raja ja Materiaalinen kulttuuri – Modernisaation ja globalisaation vaikutuksia pohjoissuomalaisissa kaupungeissa 1600-luvulta nykypäivään (2009–2011). Emil Aaltonen Säätiö. Tutkijatohtorin projekti. Vastuullinen tutkija T. Ylimaunu.
 • The Material Roots of Modernization in Northern Finland c. AD 1500–1800: An Archaeological Study of Urbanization and Consumption (2004–2006). Oulun yliopisto. Tutkimusryhmän jäsen, vastuullinen tutkija J. Ikäheimo.

 

Julkaisuja

 • Paul R. Mullins, Timo Ylimaunu. Globalizing Poverty: The Materiality of Colonial Inequality and Marginalization. In Graig Cipolla and Katherine Hayes, eds., Rethinkin Colonialism: Comparative Archaeological Approaches, pp. 40-53. University Press of Florica, 2015.
 • James Symonds, Timo Ylimaunu, Anna-Kaisa Salmi, Risto Nurmi, Titta Kallio-Seppä, Tiina Kuokkanen, Markku Kuorilehto, Annemari Tranberg: Time, Seasonality, and Trade: Swedish/Finnish-Sami Interactions in Early Modern Lapland. Historical Archaeology, 2015, 49(3).
 • Timo Ylimaunu, Sami Lakomäki, Titta Kallio-Seppä, Paul R. Mullins, Risto Nurmi, Markku Kuorilehto. Borderlands as Spaces: Creating Third Spaces and Fractured Landscapes in Medieval Northern Finland. Journal of Social Archaeology, 2014, Vol. 14(2): 244–267.
 • Timo Ylimaunu, James Symonds, Paul R. Mullins, Anna-Kaisa Salmi, Risto Nurmi, Titta Kallio-Seppä, Tiina Kuokkanen, Annemari Tranberg: Street mirrors, surveillance, and urban communities in early modern Finland. Journal of Material Culture, 2014, Vol. 19(2): 145–167.
 • Vesa-Pekka Herva and Timo Ylimaunu: Coastal Cosmologies: Long-Term Perspectives on the Perception and Understanding of Dynamic Coastal Landscapes in the Northern Baltic Sea Region. Time and Mind: The Journal of Archaeology, Consciousness and Culture, 2014, Vol. 7 (2): 183-202.
 • Paul R. Mullins, Timo Ylimaunu, Alasdair Brooks, Titta Kallio-Seppä, Risto Nurmi, Markku Kuorilehto, Teija Oikarinen, Vesa-Pekka Herva, James Symonds: The Creamware Revolution on the Northern European Periphery: Creamware Marketing in 19th Century Northern Finland. International Journal of Historical Archaeology, 2013, Vol. 17 (4): 632-650.
 • Timo Ylimaunu: Discipline, church, and landscape: Tornio Northern Finland, during the 17th and 18th centuries. In J. Symonds, A. Badcock & J. Oliver eds. Historical Archaeologies of Cognition, pp. 28–42. Equinox Publishing, Sheffield, 2013.
 • Vesa-Pekka Herva, Timo Ylimaunu, James Symonds: The Urban Landscape and Iconography of Early Modern Tornio. Fennoscandia Archaeologica, 29, 2012: 73–91.
 • Timo Ylimaunu, Paul R. Mullins, James Symonds, Hilkka Heikkilä, Markku Kuorilehto, Siiri Tolonen: Memory of barracks – World War II German ‘Little Berlins’ and post-war urbanization in Northern Finnish towns. Scandinavian Journal of History, 2013, Vol. 38(4): 525-548.
 • Vesa-Pekka Herva, Timo Ylimaunu, Tiina Kuokkanen, Titta Kallio-Seppä & Risto Nurmi: Urban boundaries. In Marko Lamberg, Marko Hakanen & Janne Haikari, eds. Physical and Cultural Space in Pre-industrial Europe. Methodological Approaches. Nordic Academic Press, Lund. 2011. p. 319–334.
 • Vesa-Pekka Herva & Timo Ylimaunu: What’s on map? Re-assessing the first urban map of Torneå and early map-making in Sweden. Scandinavian Journal of History, 2010, Vol. 35(1): 86–107.
 • Titta Kallio-Seppä, Timo Ylimaunu, Tiina Kuokkanen, Risto Nurmi: Rajan ja tilan muutokset Pohjois-Suomessa vuoden 1809 jälkeen. Faravid 33/2009: 297–320.
 • Vesa-Pekka Herva & Timo Ylimaunu: Folk beliefs, special deposits, and engagement with the environment in early modern Northern Finland. Journal of Anthropological Archaeology, 2009, Vol. 28(2):234-243.
 • Timo Ylimaunu: Aittakylästä kaupungiksi – arkeologinen tutkimus Tornion kaupungistumisesta 18. vuosisadan loppuun mennessä. (Studia Archaeologica Septentrionalia 4) Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys. Rovaniemi 2007.
 • Vesa-Pekka Herva & Timo Ylimaunu: Posliiniastiat, varallisuus ja kuluttajakäyttäytyminen 1700-luvun Torniossa. Suomen Museo, 2005:79–89.
 • Juha Ylimaunu, Timo Ylimaunu, Jari Okkonen: Hylkeenpyynnin kehityksestä ja sen merkityksestä Itämerellä esihistoriallisella ajalla. Faravid 22-23/1999: 131-158.
 • Timo Ylimaunu: Iin Hangaskankaan keittokuopan rasva-analyysi. Faravid 22-23/1999: 125-130.
 • Herva, Vesa-Pekka – Timo Ylimaunu: Kaupunki prosessina ja muinaisjäännöksenä. Arkeologipäivät 2006: arkeologi(a) ja media: mikä on muinaisjäännös? Toim. T. Mökkönen & S.-L. Seppälä. Suomen arkeologinen seura. Helsinki 2007.
 • Timo Ylimaunu, Markku Kuorilehto, Risto Nurmi & Annemari Tranberg: Materiaaliset muistot kirkoissa – ajallisuuden ymmärtämisen haaste. In Harmaata näkyvissä: Kirsti Paavolan juhlakirja. Eds. J. Ikäheimo, R. Nurmi, R. Satokangas, pp. 57–68. Oulu 2011.
 • Timo Ylimaunu, Titta Kallio-Seppä, Tiina Kuokkanen & Risto Nurmi: Pöytäliinat, servietit ja ikkunaverhot – rajapintoja Torniossa 1700-luvulla. Ei kiveäkään kääntämättä. Juhlakirja Pentti Koivuselle. Toim. J. Ikäheimo, S. Lipponen, pp. 285–292. Oulu 2009.
 • Timo Ylimaunu: Legioonaleireistä ruutuasemakaavaan – varhaismodernien kaupunkien regulointi-ideologiasta. Klassinen tapaus. Dos. Eero Jarva 60 vuotta. Toim. V.-P. Herva & J. Ikäheimo, pp. 165-179. TAIDA/Oulun yliopisto. Oulu 2006.

Viimeksi päivitetty: 27.6.2016