Tutkimus

Arkeologinen tutkimus on Oulussa jäsentynyt erityisesti seuraaviin teemoihin ja aloihin:

  • Pohjoinen menneisyys, ympäristö ja kulttuuriset prosessit
  • Historiallinen arkeologia
  • Bioantropologia ja eläinosteologia

Ensimmänen Oulun yliopiston toteuttama arkeologinen kaivaus järjestettiin yhdessä Pohjois-Pohjanmaan museon kanssa Muhoksen Hangaskankaalla vuonna 1968. Arkeologian laboratorio perustettiin vuonna 1975. Laajamittainen kaivaustoiminta alkoi vuonna 1973. Kohteina olivat Kemi- ja Tornionjokilaakson historiallisen ajan asuinpaikat. Tuloksena oli runsas ja moninainen löytömateriaali, joka tarvitsi pikaista jatkokäsittelyä. Työskentely keskiajalle ja uudenajan alkuun ajoittuvissa kohteissa jatkui 1980-luvun loppupuolelle saakka.

Jo 1980-luvun alussa arkeologien kiinostus alkoi kuitenkin suuntautua asteittain Perämeren rannikon rauta- ja pronssikauden tutkimukseen. Neoliittisen kivikauden tutkimus sai puolestaan uudenlaisen näkökulman Yli-Iin Kierikin alueen kivikautisten kohteiden laajuuden selvittyä 1990-luvulla. Arkeologian oppiaine on osallistunut neoliittisen kivikauden tutkimukseen kansaivälisissä ja kansallisissa tutkimusprojekteissa. Koko oululaisen arkeologisen tutkimushistorian ajan oululaiset tutkijat ovat osallistuneet aktiivisesti myös Välimeren alueella tehtyihin tutkimusprojekteihin sekä Rooman ja sen ympäristön alueella että Pompeijissa. 

Oulussa ryhdyttiin kehittämään bioantropologista ja osteologista arkeologian tutkimusta voimakkaasti 2000-luvun alussa. Samaan aikaan tutkimuksessa palattiin osittain juurille ja historiallisen arkeologian tutkimusta ryhdyttiin kehittämään arkeologian oppiaineessa. Nykyisin tutkimuksen kohteena ovat pohjoinen esihistoria, Lapin muinaisjäännökset, bioarkeologia sekä pohjoinen historiallinen arkeologia.

Oululaisen arkeologian vahvuus on aktiivinen vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan ja toimijoiden kanssa. Aktiivinen kenttätyö ja yhteistyö kenttätöitä tekevien tahojen kanssa on ensiarvoisen tärkeää arkeologiselle tutkimukselle. Arkeologian laboratorio järjestää kenttäkursseja opiskelijoille sekä tarjoaa tutkijoille tilat ja välineet kenttätöihin.

Viimeksi päivitetty: 17.9.2017