Domestikaatio toiminnassa: ihmisen ja eläimen vuorovaikutuksen arkeologiset jäljet

DOMESTICATION

Projektin kuvaus

Tutkimushankkeessa luodaan uusia menetelmiä ja käsitteitä poron domestikaation arkeologiseen tunnistamiseen ja tulkintaan. Morfologisten ja perinnöllisten domestikaatiomarkkereiden sekä perinteisen domestikaation määritelmien käyttäminen on ongelmallista poron domestikaatiota tutkittaessa, sillä ihmisen vaikutus poron elinkiertoon on perinteisessä porotaloudessa vähäinen. Tässä hankkeessa domestikaatiota lähestytään uudesta näkökulmasta ihmisen ja poron vuorovaikutuksen kautta. Projektissa kehitetään uusia menetelmiä, joiden avulla voidaan havaita ihmisen ja poron välisiä vuorovaikutustapahtumia, kuten vetoeläinten käyttö ja eläinten ruokinta. Soveltamalla uusia menetelmiä arkeologisiin luuaineistoihin saadaan uutta tietoa poron domestikaation vaiheista ja ympäristösuhteista pohjoisen Fennoskandian saamelaisten parissa, ja samalla luodaan uusia työkaluja myös domestikaation tutkimuksen, eläintutkimuksen sekä kolonialismin historian tutkimuksen käyttöön.

Projektisivut

https://domesticationinaction.wordpress.com/

Projektivideo

Linkki

Tutkimusryhmä

  • Anna-Kaisa Salmi, vastuullinen tutkija
  • Markus Fjellström, tutkijatohtori
  • Emily Hull, tutkijatohtori
  • Sirpa Niinimäki, tutkijatohtori
  • Maxime Pelletier, tutkijatohtori
  • Oula Seitsonen, tutkijatohtori
  • Matti Heino, tohtorikoulutettava
  • Mathilde van den Berg, tohtorikoulutettava

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

Suomen Akatemian osarahoitus 402 312 euroa.

Tutkimusryhmä

Anna-Kaisa Salmi

Anna-Kaisa Salmi

Yliopistotutkija, Akatemiatutkija