Ihmisten ja eläinten välinen suhde Suomen saamelaisyhteisöissä 1000-1800 jKr. Palvontapaikoilta löydettyjen luiden DNA- ja stabiili-isotooppianalyysi

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteena on saada tietoa ihmisten ja eläinten välisestä suhteesta Suomen saamelaisten parisssa ajanjaksolla 1000-1800 AD. Tutkimusmateriaalina ovat saamelaisten uhripaikoille, seidoille, jätetyt eläinten luut. Projekti on kaksiosainen. Toinen osuus on arkeologinen tutkimus seitojen ja niille uhrattujen eläinten rituaalisesta/uskonnollisesta merkityksestä. Toinen osuus on bioarkeologinen tutkimus, jossa pyritään soveltamaan osteologisia analyyseja, isotooppianalyyseja sekä DNA-analyyseja seidoille uhrattuihin luihin. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: (1) oliko Inarissa Ukonsaarella 600 vuotta sitten uhrattu lampaanluu peräisin Inarissa kasvatetusta vai muualta tuodusta lampaasta? Jos eläin oli tuotu muualta, mistä? (2) Olivatko seidoille uhratut peurat villejä vai kesyjä? Mikä on niiden geneettinen suhde nykyisiin ja muinaisiin (> 1000 vuotta) peuroihin?

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

  • Arkeologiska forskningslaboratoriet (Tukholman yliopisto, Ruotsi)

Tutkimusryhmä