Ympäristö ja sosiaalinen muutos pohjoisen esihistoriassa: vertaileva tutkimus Suomesta ja Pohjois-Kanadasta

SCENOP

Projektin kuvaus

Projektissa tutkittiin niitä kultturien välisiä säännönmukaisuuksia ja eroja, joilla ihmiset ovat esihistorian aikana vastanneet nopeisiin ympäristön muutoksiin. Tutkimuksessa kerättiin ja analysoitiin arkeologista ja paleoekologista aineistoa kahdelta alueelta, jotka sijaitsevat maantieteellisesti kaukana toisistaan, mutta jotka ympäristöltään muistuttavat toisiaan. Nämä alueet ovat Yli-Iin muinainen jokisuu ja Quebecin James Bayn alue. Projekti hankki tietoa siitä miten esihistorialliset pyytäjä-keräilijä -yhteisöt sopeutuivat ympäristön muutoksen asettamiin haasteisiin kehittämälla uniikkeja historiallisia kulttuurimuotoja. Projekti tarkasteli myös sitä miten yhteisöt kummallakin alueella muuttivat tai vaikuttivat ympäristöönsä. Projektissa paneuduttiin siihen miten eri ympäristöt ovat vaikuttaneet kulttuurin muutokseen kummallakin tutkimusalueella. Ympäristön ja kulttuurin muutosta tarkasteltiin erityisesti rannansiirtymisen kontekstissa.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin tulokset

Tulokset konkretisoituivat väitöskirjan muotoon syksyllä 2009 (Samuel Vaneeckhout, Aggregation and Polarization in Northwest Coastal Finland - Socio-ecological evolution between 6500 and 4000 calBP).

Yhteistyökumppanit

  • professori Andre Costopoulos, McGill University in Montreal (Kanada)