Teemme historiaa

Historia on perustana tämän päivän ongelmien ja muutosten ymmärtämiselle niin globaalilla kuin paikallisellakin tasolla. Tieteenä ja oppiaineena historialle on ominaista laajuus ja monipuolisuus. Tutkimuksen kohteena on erityisesti ihmisen toiminta ja ajattelu. Oulun yliopistossa historian tutkimus ja opetus keskittyy erityisesti kulttuuriseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen, ympäristöön ja terveyteen, ICT-historiaan, arktisiin ja pohjoisiin ilmiöhin, historia- ja muistin politiikkaan sekä sukupuolihistoriaan.