Opiskelu

Humanistiseen tiedekuntaan valittu opiskelija suorittaa alemman korkeakoulututkinnon eli humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon. Tutkinnon suorittaminen kestää noin kolme vuotta ja sen laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnossa on oltava pääaineen perus- ja aineopintojen lisäksi ainakin yhden sivuaineen perusopinnot sekä pakolliset kieli- ja viestintäopinnot. Loput opintopisteet opiskelija voi koota haluamallaan tavalla, mutta suositeltavaa on suorittaa opintokokonaissuuksia (kahdet perusopinnot tai perusopinnot ja aineopinnot).

Aineenopettajaksi opiskelevilla on vähemmän valinnanmahdollisuuksia kuin muilla perustutkintoa suorittavilla. Kandidaatintutkinto muodostuu pääaineen perus- ja aineopinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista, opettajan pedagogisista opinnoista ja 60 opintopisteen yhteiskuntaoppi-kokonaisuudesta. Loput opintopisteet ovat vapaavalintaisia.

Kandidaatintutkinto on välitavoite ennen filosofian maisterin tutkintoa, jonka suorittaminen kestää noin kaksi vuotta. FM-tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä.

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat vapaasti opiskella historiaa sivuaineena. Muiden on hankittava sivuaineoikeus osallistumalla sivuainekokeeseen.

Opiskeluun liittyvät ohjeet on keskitetty Opiskelijalle-sivustolle.

Viimeksi päivitetty: 3.9.2019