Maisteriohjelmat ja muut erillisvalinnat

Arkistoalan suuntautumisvaihtoehto: FM-tutkinto/Historia  (120 op)

Arkistoalan syventävät opinnot (vähintään 80 op), A113804 Historia, arkistoalan suuntautumisvaihtoehto, syventävät opinnot

  • Historia, arkistoalan pakolliset syventävät opinnot, 80 op
  • Seminaari ja pro gradu-tutkielma

Sivuaineopinnot 40 op: Sivuaineiksi suositellaan esim. informaatiotutkimusta (automaattinen opinto-oikeus arkistoalan opiskelijoilla) ja hallintotieteitä. Myös tietojenkäsittelytiede on erinomainen sivuainevaihtoehto arkistoalan nopean digitalisoitumisen vuoksi.

 

 

Ks. myös Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan maisteriohjelmat, esim. tiedeviestinnän maisteriohjelma (TIEMA).

Maisterintutkinnon suorittamisoikeudesta löydät lisätietoja humanistisen tiedekunnan sivuilta.

Viimeksi päivitetty: 10.9.2018