Ryhmät

Transcultural Encounters Research Center (TCERC)

Biodiverse Anthropocenes

Poliittiset perheet

 • Hankkeen johtaja: professori Tiina Kinnunen
 • Tutkijat:

 

Lääkintä, politiikka ja kehitys globaalihistoriassa

Experienced meanings and memories of global citizenship in Finnish development work 1950-2020
Kehitysyhteistyön mieli ja mielettömyys: Koetut merkitykset ja maailmankansalaisuuden muisti suomalaisessa kehitysavussa 1950–2020

 • Rahoittaja: Koneen säätiö, 2017-2021
 • Hankkeen johtaja: Markku Hokkanen
 • Tutkijat: FM Kaisa Harju (Oulun yliopisto), FT, dos Kalle Kananoja (Oulun yliopisto), FT, dos Jan Kuhanen (Itä-Suomen yliopisto)

Liikkuvat parantajat, politiikka ja kehitys Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa 1870–2000: muutokset, kamppailut ja keksinnöt (LPPK)

 • Rahoittaja: Suomen Akatemia, 2019–2023
 • Hankkeen johtaja: yliopistonlehtori, dosentti Markku Hokkanen
 • Tutkijat: FT, dosentti Jan Kuhanen; FT, dosentti Kalle Kananoja; FM Kaisa Harju; PhD Harvey C. Chidoba Banda

Dealing with pandemic in local, national and global contexts: COVID-19 responses, politics and history in Sub-Saharan Africa

 • Rahoittaja: Suomen Akatemia, 2019–2023
 • Hankkeen johtaja: yliopistonlehtori, dosentti Markku Hokkanen

 

Pakkomuuton monikerroksiset historiat

Recognition and belonging: forced migrations, troubled histories and memory cultures (ReBel)
Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit

 • Rahoittaja: Suomen Akatemia, 2017-2021
 • Hankkeen johtaja: yliopistonlehtori, dosentti Seija Jalagin
 • Tutkijat: FT Outi Autti (sosiologia), FL Ilmari Leppihalme (kirjallisuus), FT Hanna-Leena Nissilä (kirjallisuus)

Postmemory of Family Separation: An Intergenerational Perspective
Perheen erossaolon ylisukupolvinen muistaminen

 • Rahoittaja: Suomen Akatemia 2019-2023
 • Hankkeen johtaja: akatemiatutkija Johanna Leinonen
 • Tutkijat:  tutkijatohtori Outi Kähäri, tutkijatohtori Elina Turjanmaa

Refugee Journeys: Narratives of Forced Mobilities

 • Rahoittaja: Suomen Akatemia 2018-2023
 • Hankkeen johtaja: akatemiatutkija Johanna Leinonen

Histories of Refugeedom in the Nordic Countries - NOS-HS Workshop Series

 • Rahoittaja: The Joint Committee for Nordic Research Councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS), 2020–2022
 • Hankkeen johtaja: akatemiatutkija Johanna Leinonen
 • Partnerit: Miika Tervonen (co-organizer, Migration Institute of Finland), Seija Jalagin (University of Oulu), Christhard Hoffmann (University of Bergen), Malin Thor Tureby (Linköping University), Hans Otto Frøland (Norwegian University of Science and Technology), Heidi Vad Jønsson (University of Southern Denmark).

 

LAPANEN: Northern Research Group for History of Childhood and Education
LAPANEN: Lapsuuden, nuoruuden ja kasvatuksen historian tutkimusryhmä

 • Tutkimusryhmän johtaja: Kaisa Vehkalahti
 • Tutkijat: FT Essi Jouhki (historia); FM tohtorikoulutettava Helena Pennanen (historia); FT Akatemiatutkija Sanna Lipkin (arkeologia); FT tutkijatohtori Tiina Kuokkanen (arkeologia); FT tutkijatohtori Tiina Väre (arkeologia); FM Anne Koskela (kasvatustiede) ja PhD Johanna Sitomaniemi-San (maantiede)
 • Rahoittajat: Suomen Akatemia, Oulun yliopisto, useita säätiöitä

Minun maaseutuni: Ylisukupolvisuus, paikka ja sukupuoli suomalaisten maaseutusuhteen rakentajina

 • Hankkeen johtaja: akatemiatutkija, dosentti Kaisa Vehkalahti
 • Rahoittaja: Koneen säätiö, 2021-2025
 • Tutkijat: FT Maria Vanha-Similä, YTM Ville Pöysä

Maalaisnuoruuden sukupolvet, 1950-2020
Rural Generations on the Move. Cultural History of Rural Youth, 1950-2020 (ROOTS)

 • Hankkeen johtaja: akatemiatutkija, dosentti Kaisa Vehkalahti
 • Rahoittaja: Suomen Akatemia, 2019-2024

NorFlux Northern Rural Youth in Flux

 • Hankkeen johtaja: akatemiatutkija, dosentti Kaisa Vehkalahti
 • Rahoittaja: Eudaimonia Instituutti, Oulun yliopisto, 2018-2022
 • Tutkijat: FM Helena Pennanen

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 23.4.2021