Ryhmät

Transcultural Encounters Research Center (TCERC)

 

Rahoitetut hankkeet:

Recognition and belonging: forced migrations, troubled histories and memory cultures (ReBel)
Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit

 • Rahoittaja: Suomen Akatemia, 2017-2021
 • Hankkeen johtaja: Seija Jalagin (PI)
 • Tutkijat: FT Outi Autti (sosiologia), FL Ilmari Leppihalme (kirjallisuus), FT Hanna-Leena Nissilä (kirjallisuus)

 

Postmemory of Family Separation: An Intergenerational Perspective (Perheen erossaolon ylisukupolvinen muistaminen)

 • Rahoittaja: Suomen Akatemia 2019-2023
 • Hankkeen johtaja: akatemiatutkija Johanna Leinonen
 • Tutkijat:  tutkijatohtori Outi Kähäri, tutkijatohtori Elina Turjanmaa

 

Experienced meanings and memories of global citizenship in Finnish development work 1950-2020
Kehitysyhteistyön mieli ja mielettömyys: Koetut merkitykset ja maailmankansalaisuuden muisti suomalaisessa kehitysavussa 1950–2020

 • Rahoittaja: Koneen säätiö, 2017-2021
 • Hankkeen johtaja: Markku Hokkanen
 • Tutkijat: FM Kaisa Harju (Oulun yliopisto), FT, dos Kalle Kananoja (Oulun yliopisto), FT, dos Jan Kuhanen (Itä-Suomen yliopisto)

Liikkuvat parantajat, politiikka ja kehitys Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa 1870–2000: muutokset, kamppailut ja keksinnöt (LPPK)

 • Rahoittaja: Suomen Akatemia, 2019–2023
 • Hankkeen johtaja: yliopistonlehtori, dosentti Markku Hokkanen
 • Tutkijat: FT, dosentti Jan Kuhanen; FT, dosentti Kalle Kananoja; FM Kaisa Harju; PhD Harvey C. Chidoba Banda

 

LAPANEN: Northern Research Group for History of Childhood and Education
LAPANEN: Lapsuuden, nuoruuden ja kasvatuksen historian tutkimusryhmä

 • Tutkimusryhmän johtaja: Kaisa Vehkalahti
 • Tutkijat: FT Essi Jouhki (historia); FM tohtorikoulutettava Helena Pennanen (historia); FT Akatemiatutkija Sanna Lipkin (arkeologia); FT tutkijatohtori Tiina Kuokkanen (arkeologia); FT tutkijatohtori Tiina Väre (arkeologia); FM Anne Koskela (kasvatustiede) ja PhD Johanna Sitomaniemi-San (maantiede)
 • Rahoittajat: Suomen Akatemia, Oulun yliopisto, useita säätiöitä

Viimeksi päivitetty: 19.11.2020