Ryhmät

Transcultural Encounters Research Center (TCERC)

 

Recognition and belonging: forced migrations, troubled histories and memory cultures (ReBel)
Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit

  • Rahoittaja: Koneen säätiö, 2017-2021
  • Hankkeen johtaja: Markku Hokkanen
  • Tutkijat: FM Kaisa Harju (Oulun yliopisto), FT, dos Kalle Kananoja (Oulun yliopisto), FT, dos Jan Kuhanen (Itä-Suomen yliopisto)

 

LAPANEN: Northern Research Group for History of Childhood and Education
LAPANEN: Lapsuuden, nuoruuden ja kasvatuksen historian tutkimusryhmä

  • Tutkimusryhmän johtaja: Kaisa Vehkalahti
  • Tutkijat: FM tohtorikoulutettava Essi Jouhki (historia); FM tohtorikoulutettava Helena Pennanen (historia); FT Akatemiatutkija Sanna Lipkin (arkeologia); FT tutkijatohtori Tiina Väre (arkeologia); FM Anne Koskela (kasvatustiede) ja PhD Johanna Sitomaniemi-San (maantiede)
  • Rahoittajat: Suomen Akatemia, Oulun yliopisto, useita säätiöitä

 

Liikkuvat parantajat, politiikka ja kehitys Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa 1870–2000: muutokset, kamppailut ja keksinnöt (LPPK)

  • Rahoittaja: Suomen Akatemia, 2019–2023
  • Hankkeen johtaja: yliopistonlehtori, dosentti Markku Hokkanen
  • Tutkijat: FT, dosentti Jan Kuhanen; FT, dosentti Kalle Kananoja; FM Kaisa Harju; PhD Harvey C. Chidoba Banda

Viimeksi päivitetty: 23.1.2020