Osaaminen ja asiantuntijuus

Historia-alan ammattilaisilla on vankka näkemys yhteiskunnasta ja siinä tapahtuneista muutoksista. Oulun yliopistosta valmistuneet historian maisterit ja tohtorit sijoittuvat hyvin työelämään.

Alan ammattilaiset ovat jo opintojen aikana pätevöityneet tiedon analysoinnin ja tuottamisen asiantuntijoiksi. Useimmilla on myös erinomainen vieraiden kielten taito. He ovat aktiivisia, aikaansa seuraavia sekä tottuneita itsenäiseen työskentelyyn.

Historian ammattilaisia työskentelee muun muassa opettajina, arkistoalalla, julkishallinnossa, viestinnän parissa, asiantuntijoina yrityksissä ja kolmannella sektorilla sekä tutkijoina. Tutkintoihin sisältyy useita sivuaineita; muun muassa taloustieteet, valtio-oppi, sosiologia, viestintä, informaatiotutkimus, hallintotieteet, teologia, taidehistoria, arkeologia sekä vieraisiin kieliin ja kulttuureihin keskittyneet opinnot (esim. saamelainen kulttuuri, antiikin kielet ja kulttuuri tai Japani-opinnot). Suosittuja ovat myös monitieteelliset näkökulmat, mm. humanistiset ympäristöopinnot.

Viimeksi päivitetty: 25.11.2016