Historian tekeillä olevat jatkotutkimukset

Historia
History

Tekeillä olevat väitöskirjat (Oulun yliopiston tutkijakoulun, UniOGSin, jäsenet)
Doctoral dissertations in progress

(Päivitetty 17.6.2019)

Aittola Marjatta
Karjalan kuva kirjallisuudessa 1700–1812

Alajoki Sari
Säätyläinen elämäntapa pohjalaisessa talonpoikaisyhteisössä 1800-luvun alkupuolella

Anaja Markus
Suomen ja Viron maanpuolustusyhteydet 1990–2004

Aranne Hanna
Suomen suhteet Mantshukuohon 1932 – 1941

Gotter Rebekka
Roman Canon Law Collections of the late 11th and early 12th Century - Creating a Sense of Community through Canon Law

Heikkinen Antti
Adolf Hitlerin varhaisten ihmissuhteiden kuvaus historiografiassa

Heinänen Hannu
Pohjois-Suomen ja Vienan taloudelliset yhteydet autonomian aikana

Hyttinen Ilkka
Rooman ja Makedonian välisten poliittisten suhteiden kehittyminen 229–148 eKr

Hänninen Niko
Metsätyön ja puunhankinnan murros Suomessa 1945–1975

Iisakkila Eeva-Riikka
Kaupunki, linna ja yhteisö Ruotsin suurvallan rajaseudulla. Sosiaali- ja mikrohistorian näkökulmia hyödyntävä tutkimus Kajaanin kaupungin ja linnan muodostamasta yhteisöstä vuosina 1650–1680

Isoaho-Nousiainen Riikka
Oululaisten säätyläisnaisten elämäntapa autonomian ajan jälkipuoliskolla - elämänkokemukset, ajattelutavat ja toimijuus

Jouhki Essi
”Ett’ nyt voi ihan itse päättää ja tehdä” – Oppikoulujen teinikunnat muistettuna ja koettuna yhteisönä

Julku Maria
Pohjoiset vallan linnakkeet. Kruunun ja käskynhaltijoiden vallankäyttö Pohjanmaalla 1600-luvun alussa

Kangas Hannu-Pekka
Talvisota Espanjan lehdistössä

Komulainen Mikko
Viron vähemmistöt 1918–1940

Korhonen Jarmo
Yhdysvaltain Euroopan-politiikka 1939–41

Korhonen Outi
Hailuotolaisten suhde saari- ja meriympäristöönsä 1700- ja 1800-luvuilla

Koskamo Anne
Kemin Lapin saamelaisten kristillistyminen vuosina 1550–1747

Koskela Anne
Ongelmalliseksi lausuttu. Koulun ja kasvatusneuvolan välinen asiantuntijadiskurssi vuosina 1968 - 1991

Kurvinen Mia
Suomen ja Viron EU-talouspolitiikka maiden johtavien lehtien kuvaamana 2006–2010

Lackman Kimmo
Eugenics, Racial Superiority and Social Darwinism: The Corner Stones of German Military Justice

Leiviskä Matti
Pohjanmaan synty – Asutus ja väestöliikkeet Etelä-Pohjanmaalla keskiajalta 1600-luvulle

Matela Anna
Apteekkien naisvaltaistuminen ja apteekkityön historia Suomessa 1900-luvulla

Mikkonen Juho
Kansainvälisen lehdistön antama kuva Kosovon kriisistä ja sen osapuolista vuosina 1998–1999

Natri Hannu
Moshav Jad Hahsmona -yhteisön historia

Oikarinen Kimmo
Kruununmetsätorpat Kainuussa

Partanen Joni
From Chernobyl to Fukushima: History of International Co-operation in Nuclear Safety and Radiation Studies 1986 - 2015

Pennanen Helena
Suomen saamelaisalueella elävien tyttöjen arjen rakentuminen, kotiseudun merkitykset ja pohjoiseen historiaan identifioituminen

Riekkinen Tanja
Edistystarinoista uhkakuviin: Sosiotekniset visiot öljystä Suomessa 1950 - 1973

Riepula Soili
Kostamus-projekti poliittisena kysymyksenä

Salminen Kari
Liikuntaideologisen keskustelun luoma haaste suomalaiselle urheilujärjestelmälle 1960-luvulta lähtien

Salo Sanna
Oikeistolehdistö porvariston ihanteiden ja ideologian vaalijana Italiassa vuosina 1950 - 1960

Seppänen Annariina
The Status of American Conservatism in the Rhetoric of the Republican Party Primary Election Debates, 2008 – 2016

Tikkala Marja-Riitta
Keisarillinen siviilihallinto antiikin Rooman satamakaupungeissa Ostiassa prinsipaatti- ja dominaattikaudella (n. 27 eaa–476 jaa)

Tikkanen Janne
US Attitudes towards the Far Eastern Commission 1945 - 1951

Timonen Janne
Neuvostoliiton Kuolan alueen asevoiman näyttäytyminen suomalaisessa turvallisuuspoliittisessa diskurssissa 1946 - 1990

Tuomikoski Pekka
Päämajan tilannetiedotukset Suomen johtaville sotilashenkilöille ja niiden sisältämä propaganda

 

 

Viimeksi päivitetty: 12.8.2019