Yleisen historian valmiit pro gradu -tutkielmat

Yleinen historia ( - 2008)
General History


Valmistuneet pro gradu -tutkielmat
Master's Theses

päivitetty 8.1.2010


 


2008
Anttila Jorma
”Hyvinvointivaltion konsensus murtuu, työväenpuolue jakaantuu” Guardianin ja The Timesin näkemykset hyvinvointivaltiosta ja työväenpuolueen tilasta vuoden 1979 jälkeen.


Häyrynen Timo
Kestävä kehitys politiikan aloja yhdistäväksi tekijäksi – Euroopan unionin ilmasto- ja vesistöpolitiikka vuosina 1992–2006.


Sauvola Jaakko
Näkyvästä näennäiseen yhteisymmärrykseen. Britannian ja Ranskan politiikka Egyptin kysymyksessä 1881–1882.


Säkkinen Kaisa-Leena
Pieni suuri uhka. Punainen armeijakunta ja Saksan liittotasavalta kansainvälisessä lehdistössä levään ja syksyn 1977 aikana.


Vanhala Jarkko
Neuvoja, sympatiaa ja moraalista tukea. Helsingin Sanomien ja The New York Timesin suhtautuminen Viron, Latvian ja Liettuan itsenäistymisprosessiin keväällä 1990 ja syksyllä 1991.


Uutela Henri
Puhelinosuuskunnasta telekonserniksi. Pohjanmaan Puhelinosuuskunta eurooppalaisten telemarkkinoiden murroksessa 1995–2004.

Pietilä Anna Maria
Etnispohjaisesta ystävyydestä kiristyvään kauppapolitiikkaan. Suomen viralliset suhteet Unkariin 1918–1939.


Anttalainen Kati
”Olemme sankarikansaa” -Vakuuttelusta uhoiluun. Menneisyys ja nykyisyys Saksan kansakoulun historian oppikirjoissa vuosina 1927–1943.

Kantola Kari
Kuusamon evakuointi talvisodassa.

Huttunen Elsi
Vapaasta miehestä panttivangiksi. Sotavangit Yhdysvaltain sisällissodassa 1861–1865.


Raudaskoski Olli
Viron johtavan lehdistön suhtautuminen Saksan politiikkaan 1.11.1932–8.3.1933.

Kaarakainen Anne
Kultaisista unelmista todellisuuteen. Länsimaalaisten välittämä kuva kaupankäynnistä Japanissa 1860-1870-kuvuilla.


Malinen Mika
Väliaikaisratkaisusta valtamonopoliin – Helsingin Sanomien. The Timesin ja The New York Timesin suhtautuminen Adolf Hitlerin valtaannousuun 1933 ja 1934.


Malin Hanna
Tavoitteena terveys ja pitkä ikä – ravintosuositukset osana terveydenhallintaa 1700-luvun Englannissa.


Komu Nina
Verenhimoa ja maannälkää. Kenian Mau Mau -kapinan alkukuudat syksyllä 1952 länsimaisen lehdistön silmin.


Kasittula Juhani
Englannin sotaretki Länsi-Intian saaristoon 1654-1655.


Tuomainen Timo
DuBoisin ja Garveyn toiminta panafrikkalaisessa  liikkeessä maailmansotien välisenä aikana.


Aaltonen Miia
”Once you’re Rhodesian, no other land will do”. Rhodesialainen omakuva aikalaiskirjallisuudessa 1965–1979.


Alsta Anu
Sotaroistoja ja rauhan puolustajia. Tshekkoslovakian kriisi 1938 länsimaisessa lehdistössä.


Arolaakso Tiina
Pontevasta johtajasta manipulaation mestariksi. Adolf Hitler ja kansallissosialismi suomalaisissa historian oppikirjoissa vuosina 1933–1972.2007
Heikkilä Anna-Maija
New York Timesin kuva Ruandan tapahtumista huhtikuusta heinäkuuhun 1994.


Koivuniemi Outi
”Paheellisuudella ja uskonnolla on taipumus liittoutua tässä maassa”. Länsimaalaisten kävijöiden kuva japanilaisten suhtautumisesta uskontoon 1860- ja 1870-luvuilla.


Kanto Minna
”Januksenkasvoinen” uusi Venäjä. Suomen-kuvalehden ja Newsweekin Venäjä-kuva Tshetshenian sodan ensimmäisenä vuotena 1994–1995.


Oja Marko
Antipatiaa ja ihailua. Saksan johtajat ja saksalaisten suhtautuminen sotaan ja kansallissosialismiin ruotsalaisen muistelmakirjallisuuden kuvaamina 1942–1946.


Keränen Jarno
Vaikeuksia ja valtakamppailua. Yhdysvaltojen sodanjohdon suhteet Vietnamin sodan aikana 1965–1968.


Jyrkäs Sanna
Painostuksesta kiinnostuksen vähenemiseen. Ison-Britannian Ruotsin-politiikka 1914–1917.


Kemppainen Janne
Maanalaisesta vastarintaorganisaatiosta paikallishallinnon ylläpitäjäksi – Toscanan Kansallinen Vapauskomitea saksalaisten alaisena kesäkuussa 1944 ja liittoutuneiden alaisena joulukuussa 1944.


2006
Aho Anne
Kotimaan raiskaajat, ihmisten irvikuvat – kommunistin henkilökuva venäläisten emigranttien muistelmissa maailmansotien välillä.


Alajoki Osku
”He eivät luottaneet Jumalaan vaan omaan voimaansa”. Kolmannen ristiretken tapahtumat Pyhällä maalla kesäkuusta 1191 tammikuuhun 1992.


Alavuotunki Jaakko
Moraalista närkästystä ja poliittista realismia. Länsimaisen lehdistön suhtautuminen Rivonian oikeudenkäynnin osapuoliin Etelä-Afrikassa vuosina 1963–64.


Heikkinen Tiina
Afrikkalaisesta heimosodasta maailman omantunnon kolkuttajaksi. Biafran sota Le Mondessa ja The Timesissa keväällä ja kesällä 1968.


Hemming Laura
Tavoitteena uudelleenorganisoitu ja yhtenäistetty keskiasteen koulutus. Taunton Comisissionin suunnitelmat keskiasteen koulutuksen kehittämiseksi Englannissa ja Skotlannissa vuosina 1864–1868.


Keränen Kim
Seineltä Saksaan. Normandian taistelujen jälkeinen strategia ja komentosuhteet länsiliittoutuneiden sodanjohdon muistelmissa.


Ketvel Eeva
Raunioista vahvaan alkuun. Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen lähetystyön jälleenrakentaminen Japanissa 1947–1953.


Koppinen Ossi
Optimismia ja varovaisuutta – taistelu Englannista länsimaisessa lehdistössä syksyllä 1940.


Krankka Janne
”Edelleen rauha ajallemme”. Kansainvälisen lehdistön suhtautuminen Iso-Britanniaan ja sen tavoitteeseen muodostaa kolmiliitto Neuvostoliiton ja Ranskan kanssa kevätkesällä 1939.


Kurvinen Heidi
Sosialistisen järjestelmän perinteistä tasavallan ajan ihanteisiin. Sukupuoli virolaisessa Nõukogude/Eesti Naine –lehdessä vuosina 1987–1991.


Leino Sami
”Hän tahrasi kehonsa, muttei sydäntään”. Länsimaalaisten välittämä kuva prostituutiosta Japanissa vuosina 1853–1899.


Lustig Matti
Kansainvälisen lehdistön suhtautuminen Neuvostoliiton valtataistelun osapuoliin kesäkuusta syyskuuhun 1991.


Marttila Titta
Taloudellista tehokkuutta, yhtenäisyyttä ja kontrollia. parlamentin asettamien vuosien 1859–60 ja 1877–78 komiteoiden työhön perustuvat näkemykset mielisairaanhoidon kehittämisestä Englannissa.


Mäntykorpi Kirsi
”Alueellisen koskemattomuuden puolustajat” – Aseanian ja sen maltillisten tukijoiden keskustelu Kamputsean tilanteesta YK:ssa vuosina 1979–1981.


Roisko Rauli
Yhteneväisiä näkemyksiä sodan keskellä – kansainvälisen lehdistön näkemys Afganistanin sodasta vuosina 2001–2002.


Santalo Jenni
Taloudellinen kaaos – inhimillinen tragedia. Kansainvälisen lehdistön suhtautuminen Argentiinan talouskriisiin joulukuun alusta 2001 helmikuun loppuun 2002.


Seiteri Tanja
Eurooppaa uhkaavat muslimit, lännen menestykselle tarpeelliset arabit. Islam-kuva suomalaisissa historian oppikirjoissa vuosina 1970–2001.


Tikkala Timo
Oikeisto-bolshevismia vai harmiton italialainen vallankumous. Länsimaisen lehdistön suhtautuminen Mussolinin valtaannousuun syksyllä 1922.


Tolonen Juuso
Yhteisymmärrys päämäärästä, erimielisyyksiä keinoista. Presidentti Harry S.


Trumanin ja kenraali Douglas MacArthurin väliset suhteet Korean sodan aikana 1950.


Tourula Outi
”Patrioottisuus, huolenpito ja molemminpuolinen luottamus – tietoisesti rakennetun johtajuuden perusta”. Kenraali Robert L. Leen suhde alaisiinsa Yhdysvaltain sisällissodassa 1861–1865.


Tähtinen Satu
Rakkautta ja realismia moderniin parisuhteeseen. Kuva miehen ja naisen suhteesta sekä siitä välittyvä mies- ja naiskuva Georgette Heyerin tuotannossa 1920-luvulta 1970-luvulle.


Vasko Mikko
Writing a Christianized History of the Mongols. The Mongols in Syriac texts in the late 13th and early 14th century.


Viitanen Ulla
”Riehunuorukaisten” viihdettä ja taitavaa taidetta. Amerikkalaisesta nuorisoelokuvasta käyty keskustelu suomalaisessa aikakaus- ja sanomalehdistössä
vuosina 1955–1957.


Vuontisjärvi Kati
Kuvitelmia ja pelkoja. Vankeusmuistelmien antama kuva Pohjois-Amerikan intiaaneista 1800-luvulla.


2005
Auer Niko
Itsenäisyystaistelusta kylmäksi sodaksi. Länsimaisen sanomalehdistön näkemys Indokiinan kriisistä kesällä 1954.


Hemminki Susanna
Uskonnon värittämä ikivanha kulttuuri, vastakohtaisuuksien sävyttämä jakaantunut yhteiskunta. Intia-kuva suomalaisissa maantiedon oppikirjoissa vuosina 1921 – 1972.


Höynälänmaa Kerttu
Maria Montessorin historiakäsitys.


Isokääntä Petri
Hiljaisesta hyväksynnästä pelotteluun. Irakin ja Iranin sodan alku 1980 kansainvälisessä lehdistössä.


Kiviniemi Katja
Kumppanuuden koetinkivi. Okinawan palautuksen ja Japanin kuva the New York Timesissa 1967 – 1969.


Kuusisto Milla
Yhdysvallat ratkaisemassa Euroopan juutalaispakolaisongelmaa 1945 – 1947.


Latvala Virve
Kansainvälisen lehdistön antama kuva Lähi-idän kriisistä syyskuusta 2000 helmikuuhun 2001.


Leivo Veli-Pekka
Tavoitteena talouden ja yhteiskunnan tarpeiden tyydyttäminen. Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opetus vuosina 1969 – 2002.


Maskulainen Paavo
Kansainvälisen lehdistön kuva anglo-irlantilaisesta konfliktista kesällä 1921.


Mikkonen Juho
Hyvät, pahat ja albaanit. The Timesin ja Helsingin Sanomien kuva Kosovon sodan osapuolista Naton pommitusten aikana keväällä 1999.


Moilanen Inka
Kirkollisen eliitin kuva maallisen vallan sakraaliudesta englantilaisessa historiankirjoituksessa 700 – 800-luvulla.


Myllykangas Mikko
Tehtaista nettikauppaan ihmisen ehdoin. Tutkimustoiminta Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksella 1973 – 2004.


Mölläri Anne-Maria
Sympatiaa, tuomioita ja edunvalvontaa. Amerikkalaiset lähetystyöntekijät Korean vuoden 1919 itsenäisyysmielenosoituksen kuvaajina.


Nampajärvi Noora
”Odotettavissa on suursota” – Kansainvälisen lehdistön suhtautuminen ensimmäisen maailmansodan syttymiseen.


Pekkinen Hanna Mari
Sivistys, sisaruus ja tasa-arvo. Naisten koulutusta koskevat miehityshallinnon suunnitelmat ja uudistukset Japanissa 1945 – 1947.


Pennala Teuvo
Ählämit, iipot ja deffarit. Suomalaisten rauhanturvaajien suhtautuminen paikalliseen väestöön, aseellisiin osapuoliin sekä vastuualueen olosuhteisiin Etelä-Libanonissa 1982 – 1985.


Piccini Antonio
The Italian Fascism policy and the chair industries in Manzano during the years 1925–1935.


Saunavaara Juha
Hyljeksittävästä hyväksyttäväksi. Miehitysviranomaisten suhtautuminen japanilaisiin konservatiivisiin puolueisiin 1945 – 1946.


Skyttä Jaana
Kauhuja suruttomuuden suossa. Suomalaisten lähetystyöntekijöiden välittämä kuva ovambojen uskonelämästä vuosina 1997 – 1915.


Soini Outi
Pausaniaan kuva ei-kreikkalaisista teoksessa Periegesis tes Hellados.


Turunen Sanna
Varjoissa taistelevat haamut. Demokraattisen Kamputsean ja Vietnamin sota 1977–1979 The New York Times –lehdessä.


2004
Alamäki Mervi
”Vaikka näytimmekin leikkivän, isänmaan hyväksi sen teimme”. Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton yhteydet ulkomaille 1930-luvulla.


Alhainen Sesilia
The New York Timesin suhtautuminen Charles de Gaullen valtaannousuun 1958.


Härkönen Neea
”Toivomme elvyttävämme ihmisten uskoa rokotuksen tehokkuuteen”. Rokotuksia tutkiva kuninkaallinen komissio rokotuspolitiikan kehittäjänä Isossa-Britanniassa 1889 – 1898.


Kostiander Kaj
Fasisteja vai isänmaanystäviä? Lapuan liike The Thimes, Manchester Guardian ja The Daily Herald –lehdissä 1929 – 1932.


Laru Katariina
Heräävä jättiläinen. Kiinaa koskeva opetus ja Kiinan kulttuurin kuva Suomen Lähetysseuran lähettikoulutuksessa 1901 – 1932.


Moilanen Sari
Unkari Itä-Euroopan rauhanomaisessa keskiössä. Yhdysvaltain neuvoa-antavan komitean Unkaria koskevat suunnitelmat toisen maailmansodan aikana.


Nurmi Eeva-Liisa
”Tie olkoon auki, kunto ja into määrätköön” Naiskysymys Päivälehdessä 1889 –1894.


Pääkkö Katri
Etnisyys, öljy ja ihmisoikeudet – nigerialaisen ogonikansan nousu kansainväliseen julkisuuteen kampanjallaan 1990-luvulla.


Rauhala Marika
”Viekö mieltäsi harhateille vuoriston jumaläiti?” Kreikkalaisen eliitin kuva Kybelen kultista hellenistiseen aikaan asti.


Säkkinen Maritta
Pakanuuden pimeyttä ja hengen velttoutta – Suomen Lähetysseuran lähettien kirjoittamat ambokuvaukset 1920 – 1930-luvuilla.


Turunen Hanna-Mari
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen lähetystyö Japanissa 1936 – 41.


Ylimannila Mervi
Kuuban ohjuskriisi 1962: Sopeutettua päätöksentekoa ja diplomaattista taktikointia. Kuinka Yhdysvallat huomioi päätöksentekoprosessissa Nato-liittolaiset.2003
Antikainen Sami
Uutta vai vanhaa diplomatiaa. Woodrow Wilsonin suhtautuminen Japanin tavoitteisiin Pariisin rauhankonferenssissa 1919.


Kemppainen Jutta
Uljaan tulevaisuuden suunnannäyttäjät. Yhdysvaltain, Euroopan unionin ja Suomen informaatioteknologiaohjelmat vuosina 1993 – 1994.


Lackman Kimmo
Raha vaiko rakkaus ratkaisi? Englannin alemman aatelin avioliittoneuvottelut 1400-luvun jälkipuoliskolla.


Larinen Harri
Politiikkaa, viholliskuvaa ja propagandaa. Kansainvälisen lehdistön kuva Korean sodan alkuvaiheista.


Maikkula Jussi
Intiaanien kanssa käydyn kaupan merkitys New Yorkin siirtokunnalle 1697 – 1713.


Nahkanen Kirsi
Talouden varjosta poliittiseksi realiteetiksi. Euroopan yhteisön ilmasto- ja vesistöpolitiikka vuosina 1973 – 1992.


Parkkinen Jani
Uhkapeliä vai realistista politikointia? – Ison-Britannian de jure-tunnustus Neuvostoliitolle 1924.


Rantahäli Sanna
”Ahkeran vaatimattoman kansan iätön sivistysmaa” Kiina-kuva suomalaisissa maantiedon oppikirjoissa vuosina 1921 – 1972. 2003


Vinkki Pia
Japanin jalot villit. Länsimaisten Hokkaidon-kävijöiden kuva ainuista 1854 – 1904.


Välimaa Kyösti
Mannerheimin näkemys Kiinan uudistuspolitiikasta ja sen väestöstä vuosina 1906 – 1908.


2002
Entchev Ilkka
Informaatioteknologia vastavakoilun kohteena vuosina 1996 – 2001: analyysi tiedusteluasiantuntijoiden näkemyksistä.


Khaoutala Roman
Mongolien imperiumi Neuvostoliiton historiografiassa.


Kostet-Kärkkäinen Sari
Länsimainen näkemys japanilaisista lapsista 1904 – 1910.


Laitila Reeta
Löytöretkellä maisemaan ja kulttuuriin. Skotlannin matkailu aikalaiskirjallisuudessa 1770–1820-luvulla.


Lehtinen Jussi
Sivilisaation ja itämaisen barbarian kamppailu. Englantilaisten lehtien antama kuva boksarikapinan osapuolista vuonna 1900.


Mertaniemi Markus
Rikollisen riitin mukaan. Kreikkalais-roomalaisen eliitin kuva kristillisestä kirkosta Gallienuksen suvaitsevaisuuspolitiikasta Diocletianuksen vainoon (260 – 303 jKr.).


Muurimäki Susanne
Työllistettäviä, tovereita, turvattomia, vallankumouksellisia – Suomen suurimpien puolueiden pää-äänenkannattajien luoma kuva Chilen pakolaisten tuloprosessista ja ensihuollosta lokakuusta 1973 tammikuuhun 1974.


Nahkanen Jari
Suomi kiinnostuksen keskipisteenä – Moskovan neuvottelut ja talvisota The Times –lehdessä 5.10.1939 – 13.3.1940.


Patrikainen Salla
Hakaristi vai olympiarenkaat? Berliinin olympialaisten valmistelut kansallissosialistisessa Saksassa 1933 – 1935.


Perovaara Päivi
Lähi-itä Englannin politiikassa 1919 – 1925.


Pesola Paula
Japanilaiset lapset, naiset ja miehet ihanteiden peilikuvina. Länsimainen kuva japanilaisesta perheestä uudenaikaistumisen murroksessa 1870-luvulla.


Pyykkö Vesa
Häviäjän asema keskeisissä eurooppalaisissa rauhansopimuksissa 1713 – 1919.


Rontti Sami
Anglikaanisen uskon puolustajat. Englannin anglikaanisen alemman aatelin kuva roomalaiskatolisuudesta ja roomalaiskatolilaisista 1660 – 1673.


Ruotsalainen Anne
Kansallistunteen monet mahdollisuudet. Kansallistunne Firenzen poliittisissa sanomalehdissä Italian yhdentymisvaiheessa vuosina 1864 – 70.


Simuna Erja
Tyrmistyksestä turtumiseen. Pohjois-Irlannin tasavaltalaisvankien syömälakko kansainvälisessä lehdistössä 1981.


Suomela Sirpa
Yhdysvaltain suhtautuminen Japaniin vuonna 1941 käytyjen diplomaattisten neuvottelujen puitteissa.


Ylitalo Antti
Paluukiekko maaliin. National Hockey Leaguen laajentuminen Vancouveriin The Province ja The Vancouver Sun –lehtien kuvaamana vuosina 1965 – 1970.
2001


Aakko Matti
Päämääränä viiden valtion liitto. Virolaisten Waba Maa ja Postimees –lehtien suhtautuminen reunavaltiopolitiikkaan syyskuusta 1919 huhtikuuhun 1922.


Hynynen Merja
Japanin ja länsivaltojen neuvottelut vuoden 1858 kauppasopimuksista.


Hyttinen Ilkka
Rooman ja Makedonian välisten poliittisten suhteiden kehittyminen 229—167 eKr.


Jämsä Tapio
Valttikortista mustaksi pekaksi. Iso-Britannian Armenian-politiikka 1915—1923.


Komulainen Juhani
Sotkamon siirtolaisuus Pohjois-Amerikkaan vuosisadan vaihteessa – vuodet 1898—1914.


Korhonen Jarmo
Etujen turvaaminen puolueettomuuden varjossa. Yhdysvaltojen reagointi Saksan läntisiin sotatoimiin kevät-kesällä 1940.


Koskenniemi Kaisa
Yhdysvaltojen suhtautuminen Venäjän juutalaispolitiikkaan vuosina 1880—1905.


Krekelä Merja
“Onko väärin maataan puolustaa?” Suomen pääpuolueiden suhtautuminen sotasyyllisyysprosessiin 1944—1946.


Kurvinen Mia
“Greif mit beiden Händen!” Saksan hallinto- ja talouspolitiikka miehitetyssä Virossa sysksystä 1941 kevääseen 1942.


Liikanen Simo
Uida vai upota? Yhdysvaltojen ulkopoliittinen kuva Ngo Dinh Diemistä ja sen vaikutus ulkopolitiikkaan 1961—1963.


Mertala Petteri
Kauppaa, fasismia ja maailmansotaa. Suomen ja Espanjan väliset suhteet vuosina 1939—1946.


Niku Maria
Ateenan ja Attikan ulkomaalaisten asukkaiden virallinen asema 323—120 eKr.


Pako Sole
Vaikea Neuvostoliitto, pitkä prosessi. Japanin ja sen voittajavaltioiden välinen rauhansopimusprosessi 1947—1951 ja Neuvostoliiton rooli siinä Yhdysvaltain näkökulmasta.


Parhi-Riikola Päivi
Jotain augustaanisen ylevää, jotain ovidiusmaisen kepeää, jotain kapinahenkistä: Vestan ja vestaalien moniselitteinen rooli Oviduksen Fastissa.


Puisto Pia
Virallinen vaikeneminen ja lehdistön kaksi eri totuutta. Itä-Saksan kansannousu 1953 Suomen silmin.


Tervo Vesa-Pekka
Vapaa ihminen ja yhteisöllisyyden haaste – Rudolf Steinerin yhteiskuntafilosofia.


Tikkala Esko
“Neos Hekatompedos” – satajalkainen? Tutkielma Kreikan varhaisarkaaisista niin kutsutuista sadan jalan temppeleistä.


Tikkala Marja-Riitta
De re frumentaria urbis. Keisarillinen siviilihallinto Rooman Ostiassa prinsipaattikaudella (noin 27 eaa.—284jaa.).


Utunen Jaakko
“Idästä tulee valo” – vai tuleeko? Japani-kuva suomalaisessa valtalehdistössä 1941—1942.


Ylinampa Janne
Kruununvasallien neuvostosta senaatiksi – Englannin ylähuoneen ja monarkin valtasuhteet Elisabet I:n ja Jaakko I:n aikana (1558—1625).2000
Hettula Tarja
Yhteiskunnallinen yksityisasia. Avioitumisen muodot ja niihin kohdistuneet muutospaineet Englannissa ja Skotlannissa 1800-luvun lopulla.


Isoaho Riikka
Taiteen tunnustettu tärkeys. Valtiovallan suhtautuminen kuvataiteiden kehittämiseen Englannissa 1840—1860 –luvuilla.


Ollikainen Jukka
Suuresta sovusta sisäpoliittiseen hyökkäykseen. Pohjolan Sanomat ja Liitto kylmän sodan kuvaajina 1945—1948.


Olmiala-Szép Kristiina
Inhottu, ihailtu Hollywood. Berliiniläisen elokuvalehdistön suhtautuminen amerikkalaiseen elokuvateollisuuteen 1927—1929.


Pakkanen Johanna
Kuolemankäsitys upanisadeissa ja Raamatussa.


Parkkinen Satu
Luonto, menneisyys ja nykyisyys matkailunähtävyyksinä englantilaisten kotimaanmatkailussa 1780—1840 –luvuilla.


Rajala Isto
24 tunnin politiikka. Yhdysvaltain diplomaattinen painostus Suomea kohtaan jatkosodan aikana.


Silvola Suvi
Orion-yhtymän alkuperälääkkeiden ja lääkekeksintöjen synty ja kehitys nykyisen liiketoiminnan painopistealueeksi vuosina 1976—1992.


Tuomainen Mika H.J.
Ison-Britannian edustajien suhtautuminen Venäjän valtapoliittiseen kehitykseen 1907—1914.


Vuokila Juha
Huolestumista ja puuttumattomuutta. Yhdysvaltain suhtautuminen Puolan juutalaisten asemaan 1935—1939.


1999
Alapeteri Teemu
Tärkeintä kansallisen edun suojelu. Presidentti John F. Kennedyn ja hänen hallintonsa toiminta vuoden 1961 Berliinin kriisin yhteydessä.


Helske Kalle
Yhdysvaltojen ulkopoliittisen johdon ja Korean sotilashallinnon näkökannat Yhdysvaltojen Korean-politiikkaan 1945—1946.


Hettula Iiris
Toisenlainen todellisuus. Mielisairaalapotilaiden olot Haydock Lodge Lunatic Asylumissa ja Betlehem Hospitalissa 1800-luvun puolivälissä.


Kemppainen Pasi
Balkanin kriisi 1875—1878 kolmessa suomalaisessa sanomalehdessä.


Mäntyjärvi Eila
Prokuraattoreiden asema maaherroina ja talousvirkamiehinä Rooman provinssihallinnossa 27 eKr—137 jKr.


Oktas Bora Tolga
The oldest civilization of the world was Turkish. Atatürk’s image of the Turkish prehistory.


Salo Sanna
Aurelio Padovani fasistisen vallankumouksen vaalijana Napolissa 1921—1926.


Törmänen Katja
Niukkuuden nostattama, nälän nujertama – protestiliikehdintä Waterfordin kreivikunnassa Irlannin suuren nälänhädän aikaan 1846—1847.


Uusitalo Ari
Hyvästit vai potkut? Yhdysvallat ja Filippiinien itsenäistymiskysymys 1930—1934.


1998
Kuure Jukka
Yhdysvallat ensimmäisen maailmansodan ratkaisijana.


Matikainen Sanna
Iso-Britannia ja Yhdysvaltojen sisällissota.


Mäki-Petäys Mari
Soturi ja pyhimys. Aleksanteri Nevskin kuva venäläisissä keskiaikaisissa pyhimyselämäkerroissa.


Pölönen Janne
Perintöjärjestelmä ja sen vaikutukset sukupuolten väliseen taloudelliseen asemaan antiikin Roomassa Ciceron ajasta kolmannen vuosisadan puoliväliin.


Sarajärvi Jaana
Neuvottelupolitiikasta avoimeen vastarintaan. Radikalisoituminen Irlannin katolisen väestön keskuudessa 1791—1795.


Sierilä Marjo
Alankomaiden kriisi ja sen merkitys Englannin poliittisille ja kaupallisille eduille 1563—1577.


Takala Paula
Naisasialiikkeen lehdet Saksan kotirintaman vahvistajina ensimmäisen maailmansodan aikana.


Tauriainen-Vahtola Paula
Kylmän sodan paineissa Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa tukeva The New York Times ja Kuuban kriisi 1961—1962.


1997
Franzén Patrik
Aigeian pronssikauden sinettien antiteettinen kuva-aihe ja sen välittämä maailmankuva.


Kela Kai
Inkerin vapaustaistelut 1918 - 1920.


Koivusipilä Anu
Venäjän sosialidemokratian kuva saksalaisessa työväenlehdistössä 1898 - 1906.


Leskelä Soile
Yhdysvaltain Meksikon politiikka 1862 - 1867.


Nurmela Marja-Leena
Mainion vallankumouksen vaikutus Englannin ja Skotlannin välisiin suhteisiin 1689 -1692.


Piirala Juha
Iso-Britannia ja Kiinan-Japanin sota.


Potkonen Jaana
Vittoria Colonna. Renessanssin italialainen naisvaikuttaja.


Tarkiainen Johanna
The Times ja Gandhin Intia. The Timesin uutiskuva Gandhin toiminnasta ja siihen kytkeytyvästä Intian poliittisesta tilanteesta 1919 - 1922.


Valkama Juha
New York Timesin suhtautuminen konservatiivisuuteen Yhdysvaltain presidentinvaaleissa vuonna 1968.


Väätäinen Päivi
Maanhankintalain mukainen asutustoiminta Ylitorniolla.1996
Eskola Sanna
Latiumin rautakautinen miniatyyriaineisto.


Kokkonen Suzanna
Ison-Britannian suhtautuminen juutalaiskysymykseen ja laittomaan Palestiinan maahanmuuttoon 1939 - 1945.


Kukkola Tuula
Aborttipolitiikka Weimarin tasavallassa 1919 - 1933.


Pylväs Tapani
Englannin Pohjois-Amerikan siirtokuntien merirosvous ja kaapparitoiminta 1690 -1701.


Pöyhönen Riikka
Kultarannikko Ison-Britannian koloniana 1875 - 1885.


Timonen Pekka
Heikko Manner, Englannin ulkopoliittisen johdon käsitys Euroopan integraatiosta 1950 - 1951.


Vaara Rauno
Theran freskopyhäköiden uudelleen tulkinta.


1995
Harviainen Katriina
Kyrkor under korset -lehden suhtautuminen kirkkoihin Neuvostoliitossa 1932 - 1947.


Helin Pekka
Ison-Britannian propaganda Saksaan maahantunkeutumisen uhatessa vuonna 1940.


Hovatta Ilkka
Yhdysvaltain suhtautuminen Espanjan sisällissotaan 1936 - 1939.


Iivari Merja
Isojako Kemijoen alajuoksun kylissä.


Impiö Tiina
Englantilaisten Intian kävijöiden kuva Intiasta sepoy-kapinan aikaan.


Lehtelä Marja
Kolme tietä Mesopotamiaan. Englannin politiikka syksystä 1914 kevääseen 1916.


Leskinen Ari
Vasemmistoradikalismi Kemin Veitsiluodon alueen työväenliikkeessä kesään 1929.


Mutka Kristiina
Raahen merenkulku ja laivanvarustus Krimin sodasta 1870-luvulle.


Rautio Erkki
Pohjoiset pakolaiset. Lapin väestön evakuointi Ruotsin Lapin sodan aikana 1944 -1946.


Seitajärvi Sari
Brittiläisen sivistyneistön kuva Ison-Britannian yhteiskunnasta 1700-luvun loppupuolella James Boswellin päiväkirjojen valossa.


Siurua Ulla
Valmarinniemen kirkon paikalle haudattujen ihmisten hampaistotutkimus.


Turpeinen Juhani
Suomen varhaismetallikautiset kirveiden valinmuotit


Väänänen Veikko
Ulkomaankauppa vai ulkopolitiikka?, Saksan Liittotasavallan suhtautuminen Euroopan talousyhteisöön 1958 - 1962.


1994
Hämäläinen Erkki
Pohjois-Suomen lehdistön suhtautuminen Saksaan vuosina 1941 - 1944.


Itäpalo Jaana
Haapajoki-Poikajokilaakson muinaiset kivimuodostelmat.


Keskitalo Arja ja Siira Tuula
Oulun kaupungin köyhäinhoito vuosina 1895 - 1905. Elberfeldin järjestelmän soveltaminen köyhäinhoidossa.


Laru Tapani
Monroen oppi murroksena – Yhdysvallat ja ensimmäinen Marokon kriisi.


Mäläskä Arvi
Yhdysvaltain suhtautuminen Italiaan ensimmäisen maailmansodan aikana.


Nevalainen Esko
Skotlannin osuus Englannin sisällissodan kehittymisessä 1639 - 1643.


Nilkku Heikki
Suomalaisten vapaaehtoisten integroituminen Saksan poliittiseen joukko-osastoon Waffen-SS:ään.


Pekkala Markku
Suomen ja Ruotsin väliset yleisurheilusuhteet lehdistössä 1930 - 1935.


Perttunen Pekka
Englannin ja Yhdysvaltain suhtautuminen Vichyn Ranskaan vuonna 1940 – 1942.


Raiskio Teuvo
Bushmannien elämänmuoto suomalaisten lähetystyöntekijöiden mukaan.


Siikaluoma-Tervonen Anne
Tyrrhenalaisten vaasimaalausten myyttiset naishahmot.


Stenfors Piia
Raahen museon antiikkikokoelma.


Timonen Elina
Ensyklopedian antama kuva Ranskan aatelista vuosina 1751 - 1765.


Väisänen Irja
Saksan ja Neuvostoliiton suhteet Uuden Suomen ja Suomen Sosiaalidemokraatin kuvaamina Hitlerin valtaannoususta hyökkäämättömyyssopimukseen.


Väisänen Juha
Woodrow Wilsonin suhtautuminen nousevaan Japaniin vuosina 1913 - 1918.


Wessman Mika
Selim Palmgren musiikkielämän vaikuttajana 1939 - 1951.


Ylimaunu Timo
Suomalaisten antiikkikokoelmien historia.


1993
Autio Riitta
Lapin kuva suomalaisessa proosakirjallisuudessa 1946 - 1959.


Jylhä Riitta
Richard Cobden eurooppalaisen vapaakaupan puolestapuhujana.


Koskivirta Arto
Englannin suhtautuminen Norjan itsenäistymiskehitykseen.


Lampela Anssi
Rooman tasavallan ja Ptolemaiosten Egyptin poliittisten suhteiden kehitys 273 - 80 eKr.


Nissilä Pekka
Itä-Karjalan kysymys Tarton rauhasta vuonna 1920 Kansainliiton käsittelyyn vuonna 1923.


Nissinen Jouko
Turkki Englannin politiikassa 1918 - 1920.


Ojala Pekka
Kysymys Ahvenanmaan linnoittamisesta ja neutraliteettiasemasta 1933 - 1939.


Pulli Anne
Saamelaisten vyöllispyörät.


Saloranta Arto
Snellmanin kauppahuoneen ulkomaankauppa ja merenkulku vuoteen 1888 asti.


Sedegren Timo
Skandinavia Englannin ulkopolitiikassa 1905 - 1908.


Reinikainen, Minna-Maija
Englannin Balkanin-politiikka 1875 - 1876.


Wunsch Sinikka
Vihollisen kuva neljässä oululaisessa lehdessä talvisodan aikana.


1992
Huotari Auvo
Tsekkoslovakian miehitys Kalevan, Kansan Tahdon ja Liiton mukaan.


Ikäheimo Janne
Peltokerroslöydöt Ficanan kaivausalueelta 4.


Jalagin Seija
Japanin yhteiskuntajärjestys ja sen murros 1859 - 1873 länsimaisten kävijöiden silmin.


Kontusaari Päivi
Kestikievari ja kyytilaitos Kainuussa 1865 - 1920.


Mäkinen Anssi
Kaksikymmentäviisivuotisen sodan (1570 - 1595) hävitykset Rannan kihlakunnassa.


Paloniemi Jarmo
Yhdysvaltojen ja Englannin poliittisen ja sotilaallisen johdon suhteet Normandian maihinnousun valmisteluissa.


Timonen Mika
Englannin ja Yhdysvaltojen tavoitteet Pohjois-Afrikan sodassa 1941 - 1943.


Ukkola Tommy
Voimalaitosten vaikutus Oulujokilaakson kuntien kehittyneisyyteen 1940 - 1970.


1991
Alenius Kari
Suomi ja suomalaiset virolaislehdistössä vuoteen 1905.


Ansamaa Jukka Pekka
Lapuanliike ja pulaliike oululaisessa sanomalehdistössä vuosina 1929 - 1932.


Halla-aho Päivikki
Sanomalehti Louhen suhtautuminen työväenkysymykseen.


Junttila Irja
Köyhäinhoito Oulun kihlakunnassa 1852 - 1865.


Karvali Päivi
Karjalaisesineistön tunnistaminen Pohjois-Suomea koskevassa arkeologisessa kirjallisuudessa.


Komulainen Raija
Taistelu Iijoen lohesta. Valtion ja lohenkalastajien suhteet Iijokisuulla 1878 - 1920.


Korhonen Ari
Yhdysvaltain suhtautuminen Suezin kriisiin.


Kovalainen Pasi
Muinaissukset Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.


Kraatari Vappu
Tsekkoslovakian valtion syntyprosessi 1918 - 1920 Englannin ulkopolitiikassa.


Makkonen Merja
Pohjois-Suomen kaivausmateriaalien savipiippujen ajoittaminen ja tyypittely.


Mäkinen Tapio
Oulun kaupungin valtamerentakainen siirtolaisuus ennen ensimmäistä maailmansotaa.


Oinas-Kukkonen Henry
Yhdysvallat ja japanilainen kommunismi 1945 - 1946.


Palmas Marjatta
Adam Mnllerin vaikutus Saksan politiikkaan vuosina 1806 - 1829.


Valkama Elina
Myyntiä varten harjoitettu kudonta Kauhavalla 1800-luvulta 1980-luvulle.


1990
Anthoni Ari
Englannin suhtautuminen Venäjän juutalaispogromeihin vuosina 1881 - 1882.


Arola Matti
Voimalaitosten rakentaminen Oulujokeen.


Haapaniemi Jari
Veitsiluoto osakeyhtiön paperiteollisuuden kehittyminen 1970-luvun puoliväliin.


Hankivaara Jarmo
Neuvostoliiton luoteisrajan turvallisuusongelma - Baltian maat ja Suomi kriisissä 1939 - 1940 Helsingin Sanomien silmin.


Jaakonaho Heikki
Helsingin Sanomien suhtautuminen kansallis-sosialistisen Saksan ulkopolitiikkaan 1933 - 1939.


Keränen Sirkka
Teollistumisen väestö- ja sosiaalihistoriallisia vaikutuksia Oulussa 1870 - 1910.


Korpi Kalle
Silberfuchs-operaatio Sallan-Kantalahden suunnalla joulukuusta 1940 lokakuuhun 1941.


Korteniemi Markku
Lapinhaudat ja hautapyynti Tengeliön vesistön yläosassa. Kulttuurihistoriallinen ja topografinen tutkimus.


Matinlauri Tapio
Suomen Sosiaalidemokraatin suhtautuminen Neuvostoliiton Euroopan etupiirin syntyyn 1943 - 1948.


Murtoniemi Mauno
Ruotsin ja Suomen päälehtien suhtautuminen Espanjan sisällissotaan 1936 - 1939.

Oikarinen Juha
Isojaon vaikutus keskisen Iijokilaakson asutuskehitykseen - perinneyhteisö murroksessa.


Okkonen Jari
"Lapinrauniot" Olhavanjoen ja Kiiminkijoen välisellä rannikolla - topografinen tutkimus.


Partanen Vilho J.
Bysantin Efesoksen katutekniikka.


Talvinen Pekka
Euroopan kysymykset Kainuun Sanomissa toisen maailmansodan jälkitilanteessa.


Tuorila Teuvo
Himangan suojeluskunnan synty ja toiminta 1917–1944.


Varis Tapio
"Kun puhvelit taistelevat, on ruoho se joka kärsii". Oululaisten sanomalehtien suhtautuminen Vietnamin sotaan 1962 - 1975.


1989
Hakala Ari
Oulujokilaakson väestönmuutokset 1945 - 1970.


Halmkrona Ilkka
"Tunnollisia virkamiehiä, maanpettureita vai sortovallan edustajia" - Oulun läänin virkamiesten erottamiskysymys 1916 - 1917.


Honkanen Outi
Yhdysvaltain suhtautuminen Mantsurian kriisiin 1931-1933.


Isonikkilä Anja
Buurisodan alkuvaiheet neljässä suomalaisessa sanomalehdessä.


Järlström Mauri
Englannin Neuvostoliiton-politiikka 1933 - 1936.


Kansanniva Markku
Matts Kettismundsson ja Karl Näskonungsson Suomen käskynhaltijoina (1324 -1333).


Korteniemi Tuomo
Saarnaaja Salomon Korteniemi 1819 - 1904.


Lappalainen Pirjo
Krimin sodan vaikutus Vaasan ulkomaankauppaan.


Mykkälä Risto
Intian itsenäistyminen ja sen jälkiselvittely kuudessa suomalaisessa sanomalehdessä.


Runtti Susanna
Lapin läänin evakuointi syksyllä 1944.


Ruuttula-Vasari Anne
Eskolan metsärata 1920 - 1961.


Spets Kari
Suomalais-saksalaiset suhteet Oulussa jatkosodan aikana.


Tamminen Pirjo-Riitta
Oulun ulkomaankauppa 1890 - 1914.


Tervo Jouni
New York Times ja Venäjän vallankumoukset 1917.


Valtakorpi Juha
Maakauppa Oulun kihlakunnassa vuosina 1859 - 1903.


Valtakorpi Marjaana
Kielikysymys oululaisissa sanomalehdissä vuosina 1863-1891.


Veikkolainen Sirkka
Lapin kuva 1800-luvun saksalaisessa matkakirjallisuudessa.


Vähäsalo Manu
Oulun kihlakunnan maatalous perinnäisen maatalouden loppuaikoina.


Ylisirniö Helena
Naisen juridinen, sosiaalinen ja poliittinen asema Rooman varhaistasavallan ajalla.


1988
Honkanen Jari
Yhdysvaltain suhtautuminen Suomen Neuvostoliitonpolitiikkaan 1939 - 1941.


Huikuri Raimo
Yhdysvallat ja kansalaissosialistinen Saksa 1938 - 1939: amerikkalaisten diplomaattien arviointeja. Laudatur-tutkielma (sivuaine).


Jestilä Jukka
Saksalaiset sotilaat siviiliväestön kannalta Kemissä jatkosodan aikana.


Karvonen Ilkka
Kuusamon suojeluskunnan perustaminen ja toiminta vuosina 1918 - 1944.


Krankka Kaisa
Uskontokysymys Elisabetin Englannin Ranskan-suhteissa vuosina 1558 - 1563.


Kärki Veli-Matti
Suomen ja Neuvostoliiton hyökkäämättömyyssopimus oululaislehdistössä 1932 -1934.


Lehtimäki Jarmo
Yhdysvaltain suhtautuminen Venäjän-Japanin sotaan 1904 - 1905.


Mela-Kiander Aino
Lapin kuva suomalaisessa kirjallisuudessa 1917 - 1945.


Mäenkoski Paavo
Englannin ja Neuvosto-Venäjän suhteet Genovan konferenssissa vuonna 1922.


Pekkala Tuovi
Yhdysvaltain Meksikon-politiikka vuosina 1913 - 1917.


Perälä Reijo
Oulun lehdistön suhtautuminen Lapuan liikkeen nousuun.


1987
Huumonen Tapio
Suomen johtavan lehdistön suhtautuminen Saksan ulkopolitiikkaan vuosina 1936 ja 1937.


Keränen Juhani
Oulun merimiesten karkaaminen Amerikkaan ennen vuotta 1890.


Konttijärvi Eija
Ristiretkiaikaiset akantti- ja nauhakoristeiset veitset Savo-Karjalassa.


Kuha Risto
Helsingin Sanomien ja Uuden Suomettaren/Uuden Suomen suhtautuminen hallitusmuotokysymykseen 1918 - 1919.


Laitinen Kaisa
Maarian Taskulan kalmiston ristiriipukset.


Lammi Raimo
Suomen johtavan lehdistön suhtautuminen Israelin itsenäistymiseen.


Salminen Jari
Kansa raittiiksi - kieltolaki neljässä oululaisessa sanomalehdessä vuosina 1919 - 1932.


Soudunsaari Martti
Saksalaisten linnoittautuminen Suomen käsivarteen 1944 Sturmbock Karesuando.


1986
Harjula Mirva
Richelieu ja Ruotsi 1624 - 1642.


Lahtinen Juha
Berliiniläinen dadaismi aikansa henkisen ja yhteiskunnallisen murroksen ilmentäjänä.


Matero Asmo
Norjan sota 1940 Suomen johtavassa lehdistössä.


Niemitalo Mirja
Yhdysvaltain suhtautuminen Saksan juutalaiskysymykseen vuosina 1933 - 1939.


Niva Helge
Ruotsin Tanskan-politiikka 1554 - 1560.


Nivala-Korpipää Tuija
Kirjailijan asema Ranskassa valistuksen myöhäiskaudella.


Ojanen Kari
Rock'n rollin tulo Suomeen.


Peltola Vuokko
Yhdysvaltain Kiinan-politiikka 1923 - 1931.


Rousu Ari
Ruotsin Norjan-politiikka 1905 - 1914.


Savolainen Marjaleena
Kauppahuone J.V. Snellmanin G:sonin ulkomaankauppa 1842 - 1881.


Suistola Riitta
Historiallinen romaani ja nykypäivä. Mika Waltarin Mikael Hakim oman ajan tulkkina.


1985
Hummasti Pekka
Kuusamon koskisota.


Karvonen Ari
Yhdysvaltain Lähi-Idän politiikka ensimmäisen maailmansodan jälkiselvittelyjen aikana 1919 - 1923.


Kauppinen Risto
Englannin Venäjän-politiikka 1906 - 1907.


Kettunen Jarmo
Memelin kysymys Ison-Britannian ulkopolitiikassa 1919 - 1923.


Koppanen Marja
Englannin Turkin -politiikka vuonna 1939.


Maronen Mervi
Kaarle II:n aikana (1660 - 1685) säädetyt purjehdussäännöt Englannin ja sen Amerikan siirtokuntien välisissä suhteissa.


Mäkivuoti Katrimaija
Saamelaisten helavyöt.


Okkonen Tuula
Hindulaisperäiset uususkonnolliset liikkeet.


Palojärvi Eila
Krimin sodan vaikutukset Oulun ulkomaankauppaan.


Posio Mauri
Kaksi lehteä – kaksi totuutta, Korean sota Uudessa Suomessa ja Vapaassa Sanassa 1950 - 1953.


Päätalo Jorma
Englannin Ruotsin-politiikka 1714 - 1721.


Rönkkö Tero
Helsingin Sanomat ja venäläistämiskysymys vuosina 1907 - 1910.


Suistola Jouni
Kylmän sodan alku neljässä suomalaisessa sanomalehdessä.


Tikanmäki Veijo
Englannin politiikka Puolan kysymyksessä vuonna 1917.


1984
Ainali Eila
Saksan Venäjän-politiikka v. 1887 - 1892. Kaksi ulkopoliittista linjaa.


Heimonen Matti
Elokuvaesitystoiminta Oulun kaupungissa vuoteen 1920 saakka.


Junila Marianne
Saksalaisten sotilaiden ja suomalaisten siviilien suhteet Pohjois-Suomessa jatkosodan aikana.


Juupaluoma Salomo
Suomen itsenäistymisen murros amerikan-suomalaisen Raivaaja-lehden mukaan. Maaliskuun vallankumouksesta saksalaissuuntauksen päättymiseen.


Kaisanlahti Anna
Belgian Saksan-politiikka 1919 – 1921.


Karjalainen Maija
Yhdysvaltain ja Kanadan väliset suhteet v. 1919 - 1941.


Kokko Sirpa
Beowulfin maantieteellinen maailmankuva.


Korpipää Sinikka
Suomenlahden itäosien suomensukuiset kansat Venäjän keskiajan kronikoissa.


Mikkola Hanni
Petsamo Suomen ulkomaankaupassa Tarton rauhasta Moskovan välirauhaan.


Pesu Pirkko
Kalajoen, Alavieskan ja Ylivieskan Amerikan siirtolaisuus vuosina 1870 - 1914.


Rajaniemi Jorma
Berliinin kriisi 1948 - 1949.


Ristimäki Margit
Alexander Hamiltonin käsitys Yhdysvaltain ja Englannin suhteista vuosina 1774 -1804.


Suutala Maria
Luonto Jacob Böhmen ajattelussa.


Tuomaala Juha
Helsingin Sanomat ja reunavaltiopolitiikka keväästä 1919 tammikuuhun 1927.


1983
Hietamies Arja
Barbaarit attikalaisessa punakuvioisessa keramiikassa.


Jokinen Pauli
Englannin Ruotsin-politiikka 1617 - 1632.


Kalaja Aulikki
Suomen sosialidemokraattisen puolueen ja maalaisliiton toiminta eduskunnassa vuosina 1907 - 1917.


Kemppainen Toini
Antiikin Caeresta löytynyt ateenalainen musta-ja punakuvioinen keramiikka.


Kenttä Risto
Pohjois-Suomen työväenjärjestöjen asema valtakunnallisessa työväenliikkeessä 1880-luvun lopulta 1920-luvun alkuun.


Korpipää Seppo
Kirjailijan aseman kehitys 1700-luvun Englannissa.


Kursu Antti
Jeesuksesta historian henkilönä varhaiskristillisissä traditioissa.


Lindeman Reija
Englannin siirtomaahallinto Hastingsin ajan (1772 - 1785) Intiassa.


Mikkonen Kalevi
Yhdysvallat ja Irlannin kysymys vuosina 1916 - 1931.


Mäkivuoti Markku
Varhainen raudanvalmistus Pohjois-Suomessa.


Nousiainen Pentti
Anglosaksisten matkakirjailijoiden Lapin kuva 1799 - 1860.


Ojakoski Matti
Yhdysvaltojen suhtautuminen Tsekkoslovakian kriisiin 1938 - 1939.


Riepula Soili
Puolan kansanousu 1863 Englannin politiikassa.


Tolkkinen Paavo
Taivalkosken ja Pudasjärven Amerikan-siirtolaisuus 1867 - 1914.


Tolpanniemi Pekka
Saksan suhtautuminen Espanjan sisällissotaan 1936 - 1939.


1982
Eirola Martti
Ambolaisten vastarinta Saksan siirtomaavaltaa vastaan 1885 - 1908.


Hakanpää Hannu
Englanti ja väliaikaisen hallituksen ajan Venäjä.


Heiermann Dieter
Englannin suhtautuminen Tsekkoslovakian kriisiin 1938 - 1939.


Jarva Eero
Kreikkalaiset kypärätyypit myöhäisarkaaisella kaudella - Tutkimus aseistuksen kehityksestä attikalaisten musta- ja punakuvioisten maljakkomaalausten valossa (n. 600 - 480 eKr.).


Juntunen Jukka
Kainuun Sanomien ulkomaanaineisto ja ulkopoliittinen suunta 1936 - 1939.


Jylhä Mikko
Englannin Kaukasuksen-politiikka 1917 - 1921.


Kreivi Jorma
Englannin ja Ranskan yhteistyön rakoileminen Saksan kysymyksessä Versailles'in kokouksesta Lontoon ultimatumiin.


Mikkola Kimmo
Englannin Liettuan politiikka 3.3.1918 - 18.3.1921.


Rautajoki Timo
Venäjän vallankumous ja Afganistan Englannin politiikassa 1917 -1921.


Ruuskanen Jukka-Pekka
Esipalatsikauden minolainen kulttuuri sineteissä.


Töyräs Timo
Englannin Venäjän-politiikka v. 1898 - 1905.


Urpilainen Erkki
Venäjän ja Yhdysvaltain väliset suhteet pohjoisella Tyynellä merellä vuoteen 1867 saakka.


Vilmusenaho Helinä
Haukiputaan, Kiimingin ja Ylikiimingin siirtolaisuus vv. 1864 - 1914.


1981
Ahola Ritva
Kainuun Sanomien ulkomaanaineisto 1929 - 1939.


Marttila Jorma
Lapin kuva 1800-luvun ruotsalaisessa kirjallisuudessa.


Rantaeskola Jari
Englannin suhtautuminen Suomen ja Viron ulkopoliittiseen orientoitumiseen 1917 -1919.


Vuohelainen Alli
Englannin Balkanin-politiikka Balkanin sotien aikana (1912 - 1913).


Vänskä Tuula
Englannin Italian-politiikka I maailmansodan jälkeen: Adrianmeren alueen kysymys.


1980
Elfvengren Eero
Suomen armeijan yleisesikunnan organisointi vuosina 1918 - 1919.


Harju Ari
Englannin ja Venäjän suhteet Ruotsi-Suomen ja Venäjän konfliktin aikana vuoteen 1617.


Hautanen Seppo
Suomen kotialueen ilmapuolustus talvisodan aikana.


Huotari Urpo
Saksalaisten huoltotilanne Pohjois-Suomessa toisen maailmansodan aikana. Huoltoreitit.


Lintilä Jukka
Saksi-Weimar-Eisenachin herttuan Carl Augustin ulkopolitiikka 1789 - 1796.


Vartiainen Markku
Lapin kuva 1600-luvun kirjallisuudessa.


Vähä Eero
Tornionlaakson muuttoliike vuosina 1810 - 1830.


1979
Aittola Marjatta
Lestadiolaisen uudenherätyksen synty.


Alavuotunki Jouni
Edmund Burken ideologinen kehitys.


Kauppila Raili
Englannin Venäjän politiikka 25-vuotisen sodan aikana.


Kinnunen Jukka
Rintamalinjan muodostuminen Oulujokilinjalle syyskuussa 1944.


Kotilaine Marja-Leena
Kristinuskon vaikutus Arnold Toynbeen historianfilosofiseen ajatteluun.


Knuutinen Osmo
Virallisen kirkon ja lestadiolaisuuden väliset suhteet eriuskolaista uskonvapauslakiin Kuopion (Oulun) hiippakunnassa.


Leinonen Kullervo
Käsivarren reitti Venäjän huoltotienä ensimmäisen maailmansodan aikana.


Pirttiniemi Juhani
Oulun kansakoulunopettajisto 1874 - 1917.


Pörhö Marjatta
USA:n Balkanin politiikka I maailmansodassa ja sen jälkitilanteessa.


Vilmusenaho Risto
Siirtolaisuus Siikajokilaaksosta vuosina 1850 - 1914.


1978
Autio Jorma
Pohjois-Suomen kansanedustajien toiminta autonomian ajan yksikamarisessa eduskunnassa.


Blomster Tapani
Petsamon väestö 1921 - 1939.


Hiltunen Mauno
Enontekiön Lapin asutus, maanomistus ja nautinta 1500-luvulta 1800-luvun alkuun.


Häme Mikko
Saagojen kuva Pohjoiskalotista.


Kaarto Hannu
Suomalaisten puolustusjärjestelyt Karjalan Kannaksella kesän 1944 suurtaisteluiden päättymisestä aselepoon 1944.


Kostet Juhani
Turun asemakaavan kehitys keskiajalta kaupungin paloon v. 1827.


Närhi Kirsti
Pohjois-Suomen rautakausi 900-luvun alkupuolelle saakka.


Tajakka Veikko
Justinianuksen keisariuden kuva bysanttilaisissa historiankirjoissa ja kronikoissa.


1977
Korhonen Meeri
Peltoalan kehitys Oulun läänissä 1910 - 1969.


Mäkelä Aarne
Ruotsin linja-autoliikennöitsijät ennen toista maailmansotaa.


Talonen Jouko
Juhani Raattamaan suhde kirkkoon vuosina 1847 - 1899.


Taskila Erkki
Petsamon talouselämä 1920 - 1939.


Viitamaa Pekka
Bergbomin kauppahuoneen purjelaivan varustus ja merenkulku Krimin sodasta 1870-luvulle.


1976
Heikkinen Reijo
Työtaistelut Suomessa ennen ensimmäistä maailmansotaa.


Saarela Ahti
Petsamon kysymys Suomen ulkopolitiikassa 1918 - 1921.


1975
Lackman Matti
Suomen maavoimien käyttö talvisodassa.


Siltanen Pekka
Puolustusvoimien kertausharjoitukset 1935 - 1939.


Turunen Juhani
Tornionjokilaakson ja Kemijokilaakson asutus keskiajalla ja uuden ajan alussa.


Vahtola Jouko
Paikannimistö Tornionlaakson asutushistorian lähteenä.


1974
Ervasti Liisa
Kilpailu Amerikassa ja sen vaikutus Englannin Ranskan-politiikkaan vuosina 1702 -1763.


Forss Aulis
Venäjä 1500-luvun saksankielisten matkakuvausten valossa.


Keränen Esko
Ei-suomalainen väestöaines Viipurissa keskiajalla.


1973
Fält Olavi K.
Japanin tiedustelupalvelun ja suomalaisten aktivistien yhteistyö Venäjän-Japanin sodan aikana.


1971
Huotari Terttu
Gustav Stresemannin käsitykset Saksan ja Neuvosto-Venäjän suhteista ennen hänen ulkoministerikauttaan vuosina 1918 - 1923.


Isohookana Tytti
Misraimin siunattu maa 1700-luvun englantilaisessa historiankirjoituksessa.


Krekelä Seppo
Suomen puolueettomuus julkisessa keskustelussa välirauhan sopimuksesta vuoteen 1951.


1970
Virkkula Seija
Friedrich Münterin suhde valistukseen.


1969
Ollila Akseli
Raudaskylän kristillisen opiston historia.

Viimeksi päivitetty: 8.12.2011