University of Oulu, 2019

Historian kesätenttimahdollisuudet

Historian kesätenttejä on mahdollista suorittaa kotitenttinä seuraavina tenttipäivinä:

  • perjantai 12.6. klo 12–14
  • perjantai 7.8. klo 12–14
  • perjantai 28.8. klo 12–14

Ilmoittautuminen viimeistään maanantaina 1.6.2020 lähettämällä sähköpostia tentittävän opintojakson vastuuhenkilölle.

Tentin alkaessa opettaja lähettää kysymykset sähköpostilla. Tentti kestää tasan 2 tuntia, minkä päätteeksi opiskelija lähettää vastauksensa opettajalle. Kysymykset laaditaan niin, että tenttimateriaali saa olla käsillä. (Tenttiin ei poikkeusaikana tarvitse ilmoittautua WebOodissa.) Myös luentokurssien rästitentit suoritetaan sähköpostilla kotitenttinä, josta opettaja antaa erikseen ohjeet.

Myös esseesuorituksista sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa sähköpostilla (aihe, laajuus ja palautuspäivä) viimeistään maanantaina 1.6.2020.

(Lisäys: Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat saavat tiedon pääaineistaan näillä näkymin vasta kesäkuun puolella, joten heidän kohdallaan ilmoittautumisaikaa jatketaan pääaineen varmistumiseen asti.)

 

Kurssikohtaiset suoritusohjeet:

PERUSOPINNOT

Jos haluat suorittaa jakson sähköpostikirjatenttinä, ilmoittaudu kotitenttiin jakson vastuuopettajalle.

AINEOPINNOT

700321A Arktinen historia: sähköpostikirjatentti tai essee (vastuuopettaja Matti Salo)

700322A Kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus: sähköpostikirjatentti tai essee (vastuuopettaja Henry Oinas-Kukkonen)

700323A Ympäristö ja terveys: sähköpostikirjatentti tai essee (vastuuopettaja Esa Ruuskanen)

700324A Historian painoalat ja kansainväliset opinnot: sähköpostikirjatentti tai essee valinnaisten kohtien vastuuopettajille (ks. Hutk:n opinto-opas 2019-2020 WebOodissa)

700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin: Moodle-verkkokurssi, jonka voi suorittaa oman aikataulun mukaan myös kesällä (vastuuopettaja Ritva Kylli)

SYVENTÄVÄT OPINNOT

706026S Historianfilosofia ja historiankirjoituksen historia: sähköpostikirjatentti (vastuuopettaja Tiina Kinnunen)

700329S ja 700330S Erikoistumisopinnot sähköpostikirjatenttinä tai esseinä suoritettaessa ilmoittaudutaan tenttiin vastuuopettajalle (ks. Hutk:n opinto-opas 2019-2020 WebOodissa)

700331S Historia ja työelämä, työharjoittelu tai vaihtoehtoisia suoritustapoja, joista sovitaan vastuuopettajan kanssa erikseen (vastuuopettaja Ritva Kylli)

Viimeksi päivitetty: 25.5.2020