Prof. Vahtola jää eläkkeelle

Professori Jouko Vahtola jää eläkkeelle syyskuun 2013 lopussa. Syyskuun ajan Jouko-professori ottaa vielä vastaan tentit, seminaaripäiväkirjat ja esseet sekä tarkastaa gradut kuten aiemminkin.

Lokakuun alusta lähtien professuuria hoitaa Reija Satokangas ja Reijan yliopistonlehtorin toimeen tulee Ritva Kylli.

Historian oppiaineen opetuksessa ja tenttien vastaanotoissa on tehty muutoksia ja seminaarien vetovastuita on muutettu seuraavasti:

Lokakuusta lähtien Suomen historian perusteet -opintojaksosta 700093P (4 op) vastaa yliopistonlehtori Matti Salo. (Luento kyllä alkaa jo syyskuun puolella)
Aineopintojen pakollisesta opintojaksosta 700419A Suomen poliittinen historia vastaa Ritva Kylli.
Syventävien kohdan (700427S Historiankirjoituksen historia) ottaa vastaan Reija Satokangas.

Sekä aine- että syventävien opintojen valinnaiset painoalat -kohtien (700421 A ja 700429S) osalta vastuuopettajat näet opinto-oppaasta (tai tästä listasta: http://www.oulu.fi/sites/default/files/news/Historian%20tutkintovaatimukset.pdf ).

Historian kandidaattiseminaaria vetävät edelleen Reija Satokangas ja Seija Jalagin.
Maisteriseminaarin Suomen ja Skandinavian historian ryhmässä seminaarin vetovastuut jakautuvat jo syyskuusta lähtien seuraavasti: Matti Enbuske vetää maisteriseminaari  ykköstä (tutkimussuunnitelma, DJL) ja maisteriseminaari kakkosta (valmiit käsikirjoitukset) vetää Matti Salo.

Pro gradu -tutkielman aiheesta on sovittava Reija Satokankaan  kanssa, jonka kanssa tehdään ohjaussuunnitelma ja tarvittaessa myös HOPS3. Gradun toisena tarkastajana on aina professori  eli ensi vuonna Reija ja toisena seminaarien opettajat. Seminaaripäiväkirjat (SSH:n ryhmän osalta) ottaa vastaan Matti Salo.

Opinto-ohjauksesta oppiaineessa vastaavat edelleen omaopettajat (eikä muutoksia niiltä osin tule) sekä yleisestä opinto-ohjauksesta edelleen Matti Enbuske ja Reija Satokangas.

 

Viimeksi päivitetty: 16.9.2013