Matti Leiviskä: Julkaisut ja tutkimushankkeet

Erityiset tutkimusalat:

Pohjois-Suomen asutus- ja väestöhistoria, Settlement and population history of Northern Finland

Historiallinen nimistöntutkimus, historical onomastics

Pohjoinen paikallishistoria, local history of Northern Finland

 

Tutkimushankkeita:

Väitöskirjatutkimus työnimellä Pohjanmaan synty – Asutus ja väestöliikkeet Etelä-Pohjanmaalla keskiajalta 1600-luvulle.

Siikajokilaakson asutuksen synty

Pyhännän kunnan ja seurakunnan historia kivikaudelta 2000-luvulle

 

Tutkimusryhmä:

Collaboration and Dependency: The Modes of Interaction and the Role of Sociocultural Change in the Past (CODE)

 

Julkaisuja:

”Autioiden asuttaminen isonvihan jälkeen Tavastkengän ja Lamun kylissä”. Scripta Historica 36. Oulun Historiaseura ry, Oulu 2013.

”Viikinkiaika Suomessa -seminaari Helsingissä 28.–29.4. ja 11.–12.11.2011”, Muinaistutkija 2/2012. Suomen Arkeologinen Seura ry 2012.

”Launolan asutuksen synty”, Elämää sillan kahta puolta, Kotikylämme Junnonoja ja Laakkola. Laakkolan kyläyhdistys, Siikalatva 2012.

Siikajokilaakson asutuksen synty ‒ Nimistöhistoriallinen tutkimus Siikajokilaakson asutuksesta keskiajalta 1600-luvun puoliväliin. Lisensiaatintutkimus, Oulun yliopisto 2011.

Tavastkenkä – Tietoa ja tarinoita Pyhännän kunnan Tavastkengän kylästä kivikaudelta 2000-luvulle. Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura ry, Pyhäntä 2011.

"Pyhännän Lohipuron pyyntikuopat", Faravid Pohjois-Suomen Historiallisen Yhdistyksen vuosikirja XXXIV. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys ry, Rovaniemi 2010.

Parakeista passiivitaloihin – Suomen puutaloteollisuuden historia. Puutaloteollisuus ry, Helsinki 2009.

"Vanhan Salon pitäjän kylännimet", Faravid Pohjois-Suomen Historiallisen yhdistyksen vuosikirja XXXI. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys ry, Rovaniemi 2007.

 

Viimeksi päivitetty: 28.11.2013