Yleisöseminaari: Miten tutkia kiistanalaisia, salattuja ja vaiettuja ilmiöitä?

Torstai, marraskuu 13, 2014

Tutkijan vastuu ja valinnat - Miten tutkia kiistanalaisia, salattuja ja vaiettuja ilmiöitä ihmistieteissä?    

Researcher's choices and responsibilities - How to study conflicting, hidden and silenced phenomena?

 

Miten tutkia vaiettuja, julkisuudessa kiistanalaisia tai muuten arkaluontoisina pidettyjä ja vaikeasti tavoitettavissa olevien yhteiskunnan ja lähihistorian ilmiöitä? Näitä kysymyksiä pohditaan monitieteisessä yleisöseminaarissa Tutkijan vastuu ja valinnat. Esille nousevat erityisesti tutkijan metodisiin valintoihin, tutkimuseettisiin haasteisiin ja tutkijan vastuuseen liittyvät näkökulmat. Tavoitteena on synnyttää monitieteistä keskustelua kysymyksistä, jotka koskevat laajasti koko ihmistieteellisen tutkimuksen kenttää.

Seminaarin vieraileviin puhujiin kuuluvat
lastensuojelututkija Johanna Hurtig (Helsingin yliopisto) sekä
ruotsalainen historiantutkija Johanna Sköld (University of Linköping).

Johanna Hurtig on tutkinut erityisesti väkivaltaan ja lasten hyväksikäyttöön liittyviä kysymyksiä. Hänen laajaa yhteiskunnallista keskustelua herättänyt tutkimuksensa Taivaan taimet - uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta (Vastapaino 2013) analysoi lapsiin kohdistunutta väkivaltaa uskonnollisessa yhteisössä. Johanna Sköld puolestaan on toiminut Ruotsissa lastensuojelun piirissä tapahtunutta kaltoinkohtelua selvittäneessä komiteassa (2006–2011) ja tutkii parhaillaan Suomesta toisen maailmansodan aikana Ruotsiin sijoitettuja sotalapsia. Lisäksi kuullaan Oulun yliopiston tutkijoita.

Seminaariin on vapaa pääsy ja se on avoin laajalle yleisölle, yliopiston henkilökunnalle sekä perus- ja jatko-opiskelijoille. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta, Oulun Historiaseura ja Nuorisotutkimusseura

Opiskelijat voivat tehdä seminaariin liittyviä kurssisuorituksia (3-5 op) historiatieteiden, nais- ja sukupuolentutkimuksen ja sosiologian opintoihin. Ks. Tarkemmat ohjeet.

Kurssin vastuuopettajat:

  • Historia & Nais- ja sukupuolentutkimus: Seija Jalagin
  • Sosiologia: Anu Alanko,

 

 

Ohjelma

Torstai 13.11.2014

Oulun yliopisto, KTK112

I Väkivalta, häpeä ja tutkijan valinnat (suomenkielinen)                                                                             

Puheenjohtaja professori Petteri Pietikäinen (Oulun yliopisto, aate- ja oppihistoria)                                        

09:30–10:15 Tutkijatohtori Johanna Hurtig (Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta / sosiaalityö):
Tietämisen rajat, käyttöyhteydet ja vastuu: Kontekstuaalinen näkökulma lapsuudessa koettuun väkivaltaan

10:15–11:00 Professori Vesa Puuronen (Oulun yliopisto, sosiologia):
Vastuussa kenelle? Muistitietotutkijan mahdollisuuksista ja ongelmista.

11:00–11:30 Kommenttipuheenvuoro: professori Tiina Kinnunen (Oulun yliopisto, historia) ja yleisökeskustelu                                                                                          

11:30–12:30 Lounas (omakustanteinen)

                                                                                 

II Hierarchies of truth. From problematic sources to official stories (in English)                                            

Chair adjunct professor Marianne Junila (University of Oulu, History)                                             

12:30–13:10 Senior researcher, PhD Johanna Sköld (University of Linköping, Child Studies):
Politics of apology and the significance of ”truth”: a historian’s perspective on the Swedish process of redress towards victims of child abuse in out-of-home care

13:10–13:50 Post-doctoral researcher, PhD Kaisa Vehkalahti (Finnish Youth Research Society / University of Oulu, History of Science and Ideas):
Silences in the archive. Child welfare archives and the art of listening

13:50–14:15 Commentary: Lecturer, PhD / Strategic Advisor Blair Stevenson (School of Vocational Teacher Education, Oulu University of Applied Sciences) and discussion                    

14:15–14:30 Coffee

                                                                                 

III Diagnosing or stigmatizing? How to define and study contested issues in history (in English)

Chair Kaisa Vehkalahti (Finnish Youth Research Society / University of Oulu, History of Science and Ideas)

14:30–15:30
PhD student Anne Koskela (University of Oulu, Education): Diagnosing the deviant child in child guidance clinic documentation,1960s–1980s

PhD student Katariina Parhi (University of Oulu, History of science and ideas): In the grip of a psychopath – How to turn emotional turmoil into dispassionate research?

Post-doctoral researcher, PhD Mikko Myllykangas (University of Oulu, History of science and ideas): The expected and the actual past: the present in the study of history of suicide

15:30–16:00 Commentaries and discussion

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 6.11.2014