Tarjolla opinnäytetyön aihe(ita): saamelaisuuden ja talonpoikaiskulttuurin rajapinta

Perjantai, joulukuu 19, 2014

Nyt tutkimaan opinnäytetyönä/väitöskirjana saamelaisuuden ja talonpoikaiskulttuurin rajapintaa

 

Historian ja arkeologian oppiaineiden varttuneet tutkijat, dosentit Matti Enbuske ja Jari Okkonen ovat käynnistämässä vuoden 2015 alkupuolella projektia työnimellä [tällä hetkellä] Metsäsaamelaisuuden ja talonpoikaiskulttuurin rajapinnalla: yhtenäinen asutushistoriallinen ja arkeologinen aineisto yhteisönmuodostumisen selittäjänä. Historian osalta hanke tarvitsee kunnianhimoista tai mielellään useampia opinnäytetyön tekijöitä historiallisen osuuden tutkimiseen. Aihepiiri tarjoaa myös edellytykset väitöskirjatyöhön. Tutkimushanke on osa laajaa CODE-yhteisöä.

Tavoitteena on selvittää systemaattisella arkeologis-historiallisella tietoaineksella historiallisten Maanselän ja Kitkan lapinkylien ja niistä muodostuneen Kuusamon alueen paikallisyhteisöjen asuinpaikat, kylien ja sukujen elinpiirit ja keskinäiset riippuvuussuhteet. Hankkeen tulosten avulla on mahdollista selittää laajemminkin pohjoisen havumetsävyöhykkeen väestön yhteisönmuodostusta. Aineistoina tulevat olemaan 1600- ja 1700-luvun asiakirjalähteet sekä Kuusamon alueen arkeologinen löytöaineisto. Näin saatu tietoaines kartallistetaan. Keskeinen osa tutkimushanketta on myös kartallistamisen perusteella tehtävä kenttätyö, jossa paikallistetaan historialliset asuinkohteet ja maastossa havaittavat menneisyyden ihmistoiminnan jäänteet. Tavoitteena on selvittää, mitkä maantieteelliset, ravinnonsaantiin liittyvät ja väestölliset tekijät ovat vaikuttaneet saamelaisen ja talonpoikaisen kulttuurin yhteisömuotoihin, niiden muutoksiin, elämisen edellytyksiin ja niiden puuttumiseen. Kiinnostavia kysymyksiä ovat myös, minkälaisia olivat käytännössä saamelaisajan veromaat ja miten maatalouskulttuurin yhteisöt edustivat jatkuvuutta suhteessa metsäsaamelaisuuteen. Hypoteesina on, että GIS-pohjaisella kartallistamisella on mahdollista selvittää keskeiset maantieteelliset kohteet, joista on yhä nykyaikana myös edellytykset havaita materiaalisen kulttuurin jäänteitä. Näin hankkeessa pyritään kehittämään myös metodisesti tutkimusmenetelmiä arkeologisten kohteiden kartoittamisessa.

Hankkeessa tulee olemaan kansainvälisenä partnerina Buffalon yliopiston professori Ezra B. Zubrowin johtama tutkimusryhmä, jolle mahdollistuu hankkeen myötä kenttätutkimuksiin osallistuminen Kuusamossa. Tavoitteena on vastaavasti hankkeen tutkijoiden vierailu Yhdysvalloissa.

 

Kiinnostuneet ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Matti Enbuske

------------------------------------------------------------------------------

Matti Enbuske
FT, dosentti, yliopistonlehtori
Historiatieteet, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Ph.D. Associate Professor, Senior Lecturer
Department of History, P.O. BOX 1000, 
FIN-90014 University of Oulu, Finland
puh./tel. +358 40 7457687 / +358 294 483302
matti.enbuske@oulu.fi

 

 

 

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 19.12.2014