Matti Enbuske: julkaisut ja tutkimushankkeet

 

Erityiset tutkimus- ja opetusalat:
 • arktinen historia
 • asutus- ja väestöhistoria
 • ilmasto- ja ympäristöhistoria
 • Olaus Magnuksen aika Pohjolassa
 • paikallishistoriallinen identiteetti

 

Tutkimushankkeita:
 • CODE: Collaboration and Dependency. The Modes of Interaction and the Role of Sociocultural Change in the Past
 • Linnaan! -hanke: Ruotsin valtakunnan kolme pohjoista linnaa alueellisina keskusasemina
 • Suomen alueen asutushistoria
 • Aqua arctica - aqua vita: Water as a Critical Resource in Northern Finland
 • Olaus Magnus ja hänen pohjoisen tietonsa
 • Paikallishistorialliset hankkeet
 • Pitkän aikavälin kulttuurillinen vuorovaikutus

 

Ajantasainen julkaisuluettelo ja asiantuntijuus löytyy Oulun yliopisto tutkii -tietokannasta tästä linkistä.
 
Muutamia julkaisuja:
 • Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria. Alueellisen ympäristöhallinnon kehitys sekä ohjaavat järjestelmät, vaikuttavat tekijät ja ympäristövaikutukset. Sastamala 2010. 391 s.
 • Vuosisadat Pohjan teillä. Tiet, liikenne ja tiehallinto Oulun läänin alueella 1600-luvulta 2000-luvulle. Porvoo 2009. 452 s.
 • Vanhan Lapin valtamailla. Asutus ja maankäyttö historiallisen Kemin Lapin ja Enontekiön alueella 1500-luvulta 1900-luvun alkuun. Bibliotheca Historica 113. SKS 2008. 570 s. Summary: In the realms of power in Old Lapland. Inhabitation and land use in the historical Kemi Lapland and Enontekiö region from the 16th to the 20th century
 • Asutuksen ja maankäytön historia keskisessä Lapissa ja Enontekiöllä 1900-luvun alkuun. Lapinmaan maaoikeudet. Oikeusministeriön julkaisuja 2006:6. Edita. 352 s.
 • "Erämaiden asutus - pyyntikulttuurin elinkeinot ja olosuhteet." Suomalaisen arjen historia. Savupirttien Suomi. Weilin&Göös. Porvoo 2006. 22 s.
 • "Lapin asuttamisen historia." Lappi. Maa, kansat, kulttuurit. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 924. Toim. Ilmo Massa, Hanna Snellman. Hämeenlinna 2003. 25 s.
 • "Olaus Magnus henkilönä ja hänen historiatietonsa." Olaus Magnus: Suomalaiset Pohjoisten kansojen historiassa I-II. Toim. Kai Linnilä. Tammi. 2002.
 • "Sodan ja rauhan kaupunki 1605-1765." Oulupolis. Oulun kansainvälisyyden historia. Oulu 1999. 15 s. Myös englanniksi, saksaksi ja ranskaksi.
 • "Urbanisation process in the inland areas of northern Fennoscandia: The rise of the town Rovaniemi." Stat, religion, etnisitet. Ra pport fra Skibotn-konferansen. Senter for samiske studier. Skriftserie nro 4. Tromsø 1997. 11 s.
 • "Ankarat ajat 1630-luvulta isoonvihaan. Raivaajien rantamilla 1721 - 1870. Tukkimiesten ja kauppiaiden kairoilla 1870 - 1909." Kotatulilta savupirtin suojiin. Rovaniemen historia vuoteen 1721. Jokivarsien kasvatit ja junantuomat. Rovaniemen historia 1721 - 1990. Jyväskylä 1996-1997. 345 s.
 • Anekauppaa ja asutustoimintaa - taustatekijät Olaus Magnuksen matkalle ylimpään Pohjolaan 1518 - 1519. Oulun yliopiston historian laitoksen eripainossarja N:o 271. Oulu 1991. 18 s.

Viimeksi päivitetty: 22.4.2015